5 találat (0,269 másodperc)

Találatok

1. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/95. oldal)
[...] sikert és erőt egész­séget Szigeti István elvtárs 8 Megköszönöm Babronoki elvtárs [...] és határozatot hozott Dr Takács István elvtárs a kaposvári járásibizottság elsőtitkára kérése alap­ján hozzájárult felmentéséhez egészségi állapotára [...]
2. 40. ő. e. 1978. június 28. (111-229. o.) • 4. A két pártbizottsági ülés között végzett végrehajtó bizottsági munka. Jelentés: 215-226 (1978_B 40/225. oldal)
[...] legyen Hozzájárul ahhoz hogy Juhász István elvtárs a MÉSZÖV el­nökhelyettese kutlrucsoporttal [...] A kaposvári városi párt végrehajtóbizottság kérése alapján tag­felvételi és fegyelmi jogkörrel [...]
3. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/96. oldal)
[...] járási tanács elnök Mroveoz elvtárs kérése alapján javasoljuk Dr Halász fános [...] a megyei pártbizottság hozzájáiulását Szigeti István elvtárs 8 Illés elvtárs ismertette [...]
4. 14. ő. e. 1966. április 15. (84-105. o.) • 1. A harmadik ötéves terv fontosabb célkitűzéseinek ismertetése. Szóbeli kiegészítés: 85 (1966_B 14/86. oldal)
[...] póttagjait a meghívott elv­társakat Szurdi István elvtársat a Központi Bizottság tit­kárát [...] A végrehajtó bizottságnak az a kérése hogy a pártbizottság tagjai ezen [...]
5. 16. ő. e. 1967. május 31. (38-111. o.) • 1. A termelőszövetkezetek gazdálkodásának és a tsz-tagok szociális helyzetének alakulása a IX. kongresszus határozatai alapján. Jelentés: 39-78 • Melléklet: 89-95 (1967_B 16/100. oldal)
[...] nagyobb jö­vedelemhez jussanak Horváthné elvtársnő kérése hogy vonjuk össze a nők [...] köszönöm az elhangzott észrevételeket Szigeti István elvtárs A hozzászólásokból úgy itélem [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind