26 találat (0,572 másodperc)

Találatok

8. 438. ő. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1975. IV. 2. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: felszabadulás előtti párttagságok elismerése; Gélen Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése; Sipeki István pártbüntetésének eltörlése; javaslat pártvezetőségi titkár függetlenítésére és munkadíjazásra az Egri Csillagok Mgtsz-nél. • 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesztésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. • 3. Javaslat a középvezetők politikai képzésére és továbbképzésére. • 4. Egyebek.
[...] Gélen Tamás munkáső‍rségbő‍l való leszerelés kérése Sipeki István pártbüntetésének eltörlése javaslat pártvezető‍ségi titkár [...]
9. 438. ő. e. (17. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1975. IV. 2. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: felszabadulás előtti párttagságok elismerése; Gélen Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése; Sipeki István pártbüntetésének eltörlése; javaslat pártvezetőségi titkár függetlenítésére és munkadíjazásra az Egri Csillagok Mgtsz-nél. • 2. Jelentés az alapszervezeti pártmunka színvonalának továbbfejlesztésére hozott határozat megvalósításának tapasztalatairól a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezeténél. • 3. Javaslat a középvezetők politikai képzésére és továbbképzésére. • 4. Egyebek. (3_438_17_1. oldal)
[...] Gálén Tamás munkásőrségből való leszerelés kérése d Sipeki István pártbüntetésének eltörlése e Javaslat pártvezetőségi [...] Józsefné Ádám Gábor dr Csapó István Kóoza Imre Molnár János Szűcs [...]
12. 487. ő. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1977. III. 2. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő vállalatnál pártszervezet alakítása. • 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. • 3. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről. • 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐGÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik. (3_487_20_1. oldal)
[...] a további tervekről Előadót Berecz István Egyebek OTP kérése Társ Bizt Int kérése Látogatás a Fszgy ban kertszövetkezettel [...] Józsefné Dr C s apó István Fejes István Kócza Imre Molnár János Szarvas [...] 2 Lugosi József 2 Berecz István 3 Dr Zsiros István 3 Horvölgyi Lajos
13. 487. ő. e. (20. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1977. III. 2. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; dr. Sebestény László tanácselnök-helyettes felmentéséhez hozzájárulás; Dér Béláné tanácselnök-helyettes megválasztása; az aknamélyítő vállalatnál pártszervezet alakítása. • 2. Jelentés a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat pártszervezetének gazdaságpolitikai irányító munkájáról. • 3. Tájékoztató a 25. sz. főútvonal egri átkelési szakasz korszerűsítésének 1976. évi üteme teljesítéséről és a további tervekről. • 4. Egyebek: a társadalombiztosítási intézetnél tett látogatás tapasztalata; az OTP kérése; a pártépítéssel kapcsolatos tapasztalatok; a MEZŐGÉP problémáját miniszteri értekezlet elé viszik. (3_487_20_3. oldal)
[...] további tervekről Kiegészítést tett Bereoz István elvtárs Kérdéseket tettek föl Kóoza [...] János Dr Varga János Fejes István elvtársak A kérdésrek válaszolt Bereoz István elvtárs Sohmidt Rezső elvtárs összefogjaló [...] Erre alkalmas elvtársak vannak Gazdaságvezetés kérése Az OTP fölött lévő lakások [...] A pártépitós nincs megoldva Fejes István elvtárs Finomszerelvénygyárban tett látogatásáról adott [...]
14. 520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. • 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. • 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. • 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira.
[...] alapszervezeti vezető‍ség létszámának csökkentésére hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához Vajmi Lajos Rozsnaki István hozzájárulás Honvédelmi Érdemrend kitüntetés adományozásához Vass József Veres István tájékoztatás a dr Lendvai Vilmosné [...]
15. 520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. • 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. • 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. • 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira. (3_520_22_1. oldal)
[...] vezetőség létszámának csökkentésére c Hozzájárulás kérése fegyelmi eljárás lefolytatásá­hoz Vajmi Lajos és Rozsnaki István d Hozzájárulás Honvédelmi Érdemérem kitüntetés ado­mányozásához Vass József és Veres István e Tájékoztatás a dr Lendvai [...] Angyal Józsefné Szarvas Ala­dárné Pejes István Szűcs Józsefné dr Varga János dr Csapó István Molnár János és Vass József [...]
16. 520. ő. e. (22. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1978. VI. 21. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat párt-alapszervezeti vezetőség létszámának csökkentésére; hozzájárulás kérése a fegyelmi eljárás lefolytatásához (Vajmi Lajos, Rozsnaki István); hozzájárulás „Honvédelmi Érdemrend” kitüntetés adományozásához (Vass József, Veres István); tájékoztatás a dr. Lendvai Vilmosné ellen érkezett bejelentés ügyéről. • 2. Jelentés az 1977-1978-as pártoktatási év tapasztalatairól. • 3. Jelentés a BM Eger Városi és Járási Rendőrkapitányság pártvezetőségének alapszervezeteket irányító és segítő munkájáról. • 4. Javaslat a munkásőrségben folyó állományépítő munka feladataira. (3_520_22_2. oldal)
[...] végrehajbóbizottság egyhangúlag elfo­gadta c Hozzájárulás kérése fegyelmi eljárás lefolytatásához Schmidt Rezső [...] alkalmából Vass József és Veres István elvtársat tüntessék ki Honvédelmi Érdemérem [...] énen De jelentés érkezett Nagy Istvánná aláirással Az ügyet kivizsgálták A viszgálat során Nagy Istvánná tagadta hogy ő irta volna [...]
18. 541. ő. e. (24. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1979. III. 28. • Napirend: • 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztés igazgatói munkakörből való felmentésre (Ambrus Imre, a MEZŐGÉP Egri Gyárának igazgatója); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezésre (Barta Sas Béla, a MEZŐGÉP Szolnoki Gyára osztályvezetője); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra (Karácsony László, a Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetője); javaslat munkásőrségbe való felvételre; javaslat munkásmozgalom (sic!) és párttagság folyamatos elismerésére (Tordai Tibor). • 2. Jelentés a párt munkastílusa fejlődésének Eger városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. • 3. Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában. • 4. Egyebek. Szóbeli előterjesztés: Román István tűzoltó őrnagy, Barta István tűzoltóőrnagy képesítési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás. (3_541_24_3. oldal)
[...] elvtársnő elmondja hogy a pártvezetőség kérése az hogy minnél előbb költözzön [...] felvételre A párt végrehajtóbizottság Fehér István Bulyoki József Lőrincz József Vass István elvtársak munkásőrségbe tör­ténő felvételéhez hozzájárult [...]