5. oldal, 650 találat (0,665 másodperc)

Találatok

81. 1991-05-17 / 113. szám
[...] írták Berki Imre és Veres István A még mindig bizonytalan jövő­jű [...] tá­mogató véleménye alapján ismét Lukács István őrnagy lett a város rendőrkapitánya A képviselők kérése a rendőrség a jövőben ha­tározottabban [...]
82. 2011-05-25 / 121. szám
[...] helyre az ellopott vezetéket Veres István tanácsnok Kun szentmárton díszpolgára mindig [...] az ügy megoldásának az élére Kérése több cégnél is meg­hallgattatott Kovács István az egyik országos cég tulajdonosa [...] kerületi kapitányok ta­nácsa Először Ézsiás István jász fényszarui jászkapitányt válasz­tották a [...]
83. 2005-03-25 / 70. szám
[...] a tragédia miatt ned Tóth István ügyvéd nem tudta védői jogait [...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
84. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak áldozatainak [...]
85. 2001-04-18 / 90. szám
[...] a lakások­ban Mint tegnap Horváth István területi igazgatótól megtudtuk a cég [...] szolgáltatást mintegy kétszáz la­kásban Katona István energetikustól megtud­tuk hogy a már [...] szokás szerint a kö­zös képviselők kérése alapján fűtenek április 15 e [...] szakemberei el­lenőrzik Mint dr Péter István igazgató főállatorvostól megtud­tuk ez ügyben [...]
86. 1990-04-29 / 19. szám
[...] Káro li Gáspárról Szegedi Kis István­ról Meliusz Juhász Péterről Szenczi Molnár [...] épí­tészeti egybeesés A madarasi emberek kérése volt hogy templomuknak ez a [...]
87. 2011-06-08 / 133. szám
[...] a diákok felkészítő tanára Cson­ka István szerint az ötletet az is­kola igazgatója is támogatta csak egyetlen kérése volt hogy ne legyenek utolsók [...] segítségükre voltak ta­náraik is Csonka István mellett Nagy Sándor Olyan problémákra [...] is maguk esztergálták magyarázza Csonka István A diákok szerint azonban a [...]
88. 1992-09-07 / 211. szám
[...] tapasztaljuk Szolnokon hogy a polgárok kérése józan érvelése eljut a polgármesteri [...] a látogatást h zs Szt István a király Végigmentem hajtottam az [...] hídra egy tábla hirdeti Szt István híd így Rövidítve hogy Szt [...] az az idő amikor Szent Istvánt csak István királyként emlegettük Akkor miért erőltetjük [...]
89. 2007-01-23 / 19. szám
[...] 15 321 891 Ft Járvás István Fidesz 15 321891 Ft Jauemik István MSZP 15321891 Ft Botka Lajosné [...] talán jogos lehet a segítség kérése is De ez ak­kor működik [...]
90. 2011-01-14 / 11. szám
[...] anyagot A kézzel írt önéletrajz kérése nem jelenti egyértelműen és automa­tikusan [...] a megfelelő ember kiválasztásban Darók István a DÁD 2002 Vas­útépítő Kft [...] alkalmas egy adott állásra kovács istván a jászapáti Xanta Kft igazgatója [...]
91. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
92. 1991-12-14 / 294. szám
[...] AZ ABONYI POLGÁRMESTER MÉRLEGE Gajdos István polgármestert a nagyközség életében bekövet­kezett [...] Pest megye rendőrfőkapitánya dr Komáromi István ígéretet tett egy rendőrőrs kialakítására Mi a polgármester úr kérése Abony lakosságához Az eredményesebb együtt­működés [...] volna de kirá­lyi kegyből Werbőczy István kapta meg Á török hódoltság [...]
93. 1996-04-17 / 90. szám
[...] helybeli születésű Svájcban élő Erdős István kezdemé­nyezésére és támogatásával Mintegy négyéves [...] éve működő Gubicz András Gaz­dakör kérése megértő fülekre talált a képviselő [...] és szociális blokkal Érdeklődni Farkas István telefon 57 411 923 8 [...]
94. 2008-07-08 / 158. szám
[...] figye lembe vesszük a dolgozói kérése két a befizetett nyaralásokat eset [...] kollégámmal kölcsönösen kisegítjük egymást DEÁK ISTVÁN Túrkeve Nyári időszakban negyedik éve [...]
95. 2004-11-30 / 279. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
96. 1974-04-09 / 82. szám
[...] Részt vett az ebéden Hu­szár István a Miniszterta­nács elnökhelyettese dr Bí­ró [...] is kiszolgáló étteremre Mint Balogh István fejlesztési osztályvezető elmondta a régi [...] hazai nyaralóvendégefe és külföldi turisták kérésé re az idegenforgalmi szer­vek félnapos [...]
97. 1993-05-21 / 117. szám
[...] térre Az írás tréfás polgártársaink kérése az eddiginél hatéko­nyabb szúnyogirtásra s [...] Igaz nem is kerestem Kiss István vállalkozó már nevét is adta [...]
98. 2011-06-23 / 145. szám
[...] tiltakozó akció élére állt Hor­váth István a levelet elküldte Il­lés Zoltán [...] hiábavalónak bizonyult eddig a lakosság ké­rése hogy vezessék be a vo­nalkódos [...]
99. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] a bizakodó politikus ba Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
100. 1992-05-15 / 114. szám
[...] tájékoztatta tegnap az újságírókat Nikolényi István ajá tékok igazgatója Elmondta hogy [...] orosz­lányi és a tatabányai önkormány­zatok kérése továbbá lakosság igények alapján június [...] hónap Folytatás a 2 oldalon István A másik premier Bizet Carmenje [...]