4. oldal, 650 találat (0,096 másodperc)

Találatok

61. 1996-02-12 / 36. szám
[...] a diplomáját szombaton dr Molnár Istvántól a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági [...] bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap kérése telefon fax 76 329 202 [...] a szolnoki szimfonikusok is Csabai István felvételei az idei megye­bál néhány [...]
62. 1997-04-03 / 77. szám
[...] írta Pókász Endre Fotó Csabai István Mészáros János Elkészült a szelevéityi [...] a lista ám a földváriak kérése volt a legmeggyőzőbb A többi [...]
63. 2011-01-24 / 19. szám
[...] fuvarozóknak a NAV nál Régi kérése teljesült idén a fuvarozóknak azzal [...] Ellensúlyozható az üzemanyag drágulás POZSONYI ISTVÁN ű JÓSZkun Volán vezérigazgatója Havonta [...]
64. 2007-01-23 / 19. szám
[...] 15 321 891 Ft Járvás István Fidesz 15 321891 Ft Jauemik István MSZP 15321891 Ft Botka Lajosné [...] talán jogos lehet a segítség kérése is De ez ak­kor működik [...]
65. 2007-06-06 / 130. szám
[...] ad Szabályos ez az ELŐLEG KÉRÉSE szabályos de megvannak a feltételei [...] közötti óriási különb­ségek mérséklődjenek Mikola István fideszes egész­ségpolitikus tegnap kijelentette újra [...]
66. 1959-01-06 / 4. szám
[...] Az itt lakóknak az a kérése hogy a szövetkezeti bolt falán [...] szívesen vesz szük írásait Csömör István Zagyvarékas Balázs Pál Tiszaföldvár U [...]
67. 2006-07-12 / 161. szám
[...] MEGYEI TŰKOR Jászkarajenő járda Régi kéré­se volt a Malom úton élőknek [...] elemeit emel­ték a helyükre meséli István aki az egyik közeli üzemben [...]
68. 2011-01-14 / 11. szám
[...] anyagot A kézzel írt önéletrajz kérése nem jelenti egyértelműen és automa­tikusan [...] a megfelelő ember kiválasztásban Darók István a DÁD 2002 Vas­útépítő Kft [...] alkalmas egy adott állásra kovács istván a jászapáti Xanta Kft igazgatója [...]
69. 1993-09-22 / 221. szám
[...] 17 mintát gyűjtöttek a lako­sok kérése alapján A mikro­biológiai elemzés minden [...] lapunknak Megemlékezés Széchenyiről Gróf Széchenyi István szüle­tésének 202 évfordulóján a Széchenyi [...] elnökét Az igazgatótanács egyhangúan Molnár Istvánra a parlament mezőgazdasági bizottságának tagjára [...]
70. 2011-05-25 / 121. szám
[...] helyre az ellopott vezetéket Veres István tanácsnok Kun szentmárton díszpolgára mindig [...] az ügy megoldásának az élére Kérése több cégnél is meg­hallgattatott Kovács István az egyik országos cég tulajdonosa [...] kerületi kapitányok ta­nácsa Először Ézsiás István jász fényszarui jászkapitányt válasz­tották a [...]
71. 1999-01-20 / 16. szám
[...] érdekeltségű kereskedelmi cég a városvezetés kérése el­lenére sem akar változtatni ál­láspontján [...] Westel Rádiótelefon Kft vezérigazgatója Színi István ezt abból az alka­lomból mondta [...]
72. 2005-10-27 / 252. szám
[...] polgármeste­re döntését azzal indokolta hogy kérése ellenére nem született meg az [...] Bánkúton a NATO radartorony Bocs­kai István a Honvédelmi Minisztérium szóvivője el­mondta [...]
73. 1993-01-14 / 11. szám
[...] sérüléssel járó baleset tör­tént Pedagógusok kérése A közalkalmazotti tör­vény módosítását javasolja [...] par­lamenti 36 ok képviseletében Böröcz István a képviselőcso­port helyettes vezetője vett [...]
74. 2005-03-25 / 70. szám
[...] a tragédia miatt ned Tóth István ügyvéd nem tudta védői jogait [...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
75. 1996-04-17 / 90. szám
[...] helybeli születésű Svájcban élő Erdős István kezdemé­nyezésére és támogatásával Mintegy négyéves [...] éve működő Gubicz András Gaz­dakör kérése megértő fülekre talált a képviselő [...] és szociális blokkal Érdeklődni Farkas István telefon 57 411 923 8 [...]
76. 2004-11-30 / 279. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
77. 2009-09-21 / 221. szám
[...] Kókai Gábor jogos a lakók kérése hogy bérleti díjat szeretnének kap­ni [...] Csenge nyergében A ku­pát Kecze István kisúji polgár mestertől Horváth György [...]
78. 1974-04-09 / 82. szám
[...] Részt vett az ebéden Hu­szár István a Miniszterta­nács elnökhelyettese dr Bí­ró [...] is kiszolgáló étteremre Mint Balogh István fejlesztési osztályvezető elmondta a régi [...] hazai nyaralóvendégefe és külföldi turisták kérésé re az idegenforgalmi szer­vek félnapos [...]
79. 2011-06-08 / 133. szám
[...] a diákok felkészítő tanára Cson­ka István szerint az ötletet az is­kola igazgatója is támogatta csak egyetlen kérése volt hogy ne legyenek utolsók [...] segítségükre voltak ta­náraik is Csonka István mellett Nagy Sándor Olyan problémákra [...] is maguk esztergálták magyarázza Csonka István A diákok szerint azonban a [...]
80. 2011-12-15 / 293. szám
[...] Színház kijelölt igazgató­ját hogy Csurka Istvánt képünkön ne alkalmazza színházában Tarlós István közölte többszöri kérése és nyilvános felhívása ellenére Csurka [...]