32. oldal, 650 találat (0,086 másodperc)

Találatok

621. 1991-01-22 / 18. szám
[...] mi a hallgatók javaslata tanácsa ké­rése a város vezetőihez Nos olyan [...] TV 2 19 00 Örkény István Diagnózis tv film 20 06 [...]
622. 1956-10-17 / 243. szám
[...] példák is igazolják Emlékezzünk Varga István Ken­gyel járási főagronómus négy és féléves István és két és féléves Erzsébet [...] súlyos füstmérgezésben meghaltak Vagy Földi István kisújszállási Thököly u 6 sz [...] kiadási igazolása az uj sportkör kérése a játékos nyilatkozata Vannak sportkörök [...]
623. 1956-07-29 / 179. szám
[...] az okos tanácsot Elmondta SZILAGYI ISTVÁN a kengyeli Harcos Tszcs tagja [...] szempontjából indokolt a kunhe gyesiek kérése Az biztos hogy papírral köny [...]
624. 1955-04-24 / 96. szám
[...] ke­rület dolgozói zöldségüzlethez jus­sanak Bozsó István tanácstag hó­napokig hiába sürgette az [...] osztályától hogv a VIII kerület kérése elintézést nyert Csütörtökön a fodrász [...] meghozza az eredményt renasze LAUER ISTVÁN csapatkapitány Szolnoki Törekvés Forgalom SK [...]
625. 1958-02-13 / 37. szám
[...] kommunisták A Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség kérése parancs volt a lányok szá­mára Jámbor István fiatal pedagógus segítségévei be­szélgetni kezdtek [...]
626. 1954-11-28 / 281. szám
[...] trakorosokat Sokat lehet tanulni Nagy István bácsitól Az élet sok mindenre [...] az intéző ajtaja előtt Ha kérése vagy panasza van bátran benyithat [...]
627. 1974-09-01 / 204. szám
[...] Cse Vas és Fémművek dolgozóinak kérése alapján A Csepel Ve és [...] Szarajevóban 16 55 Portréfilm Nagy István festőművészről Színes ism 17 15 [...] férjem édesapánk nagyapánk RED El ISTVÁN temetésén részt vettek sír­jára koszorút [...]
628. 1971-02-14 / 38. szám
[...] ően a teljesítménytől füg­gően jó kerese 4 lehetőséget biztosítunk Jelen kezni [...] Sporttársi üdvőz e tel Czigony István Egyesületi tükör Hlnes lehanyatlóbcm a [...] Ottó Ka­nizsa Tivadar Hasznos II István Pintér I István Koncz Istv n és társaik [...] minőséget je enti mondotta Szántó István az egyesület elnöke Az utóbbi [...]
629. 1971-03-27 / 73. szám
[...] Szolnok Vöröhadsereg u 5 Jó kerese 1 és továbbtanulási lehe­tőséggel azonnal [...] kadmiti mozást horganyo­zást vállalok Ácsai István galvanizáló mester Szentes Baicsy Zsillnszky [...]
630. 1988-10-07 / 240. szám
[...] lebonyolításában nagy segítségemre voltak Tóth István Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a [...] ifjúsági és sportosztálya A szervezők kérése hogy az a próbázó aki [...] Illés Sütő Sándor és Tolgyesy Ist­ván kardvívó A MEGYEI vívó szak [...]
631. 1994-02-25 / 47. szám
[...] Hirek 2 30 A rollerboyok kérése 4 00 Hirek 4 10 [...] Péter McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Kevin Dob­son Rosta Sándor [...]
632. 1985-04-06 / 81. szám
[...] különkiadása a Magyar Néphad­sereg tagjainak kérése alapján 17 00 Reklám 17 [...] 22 05 Műteremben Kurucz D István 22 45 Hírek 22 50 [...]
633. 1955-07-24 / 173. szám
[...] Németh Miklósáé Jászfelsöszentgyörgy N eller Istvánná Jászfényszaru Pálinkás Borbála Tiszaszentimre Hídvégi [...] Karcag Telek Jó ísffné Tóth István Kiss Imre Szabó Júlia Albert [...] Tóth József Guba Rozália Pataki István özv Párái Jenőné Dombay Jánosné [...] lett volna dolga Az autóbusz ké­rése ellenére sem állt meg Szabad­ság [...]
634. 1955-01-20 / 16. szám
[...] 20 HÍREK A hesenyszögi autobuszutasok kérése Besen vszösön na­gyon sokan hides [...] soorttársakat választották meg SZaknsztálwezető Szilágyi István helyet­tes Bodorik Gyula az I [...] így érhető el eredmény Kovács István a városi TSB elnöke ar­ra [...] sport­könyvek közé tartozik még Bárány Ist­ván az egykori bajnok A magyar [...]
635. 1967-12-01 / 284. szám
[...] hánya zor magya­rázza el hogy kérése jog­talan de akár a falra [...] 21 15 Mesevilág Budapesten Fenyő István könyvszemléje 22 20 Kirsten Flagstadt [...] 8 58 Rendhagyó feltámadás Bárány István rádiókomédiája 10 10 Jobbágyi óvodások [...]
636. 1983-08-30 / 204. szám
[...] mérkőzés gyáSzszünet tel kezdődött Herczeg István a nézőtéren halt meg az [...] elesett de ezen kívül más kérése is volt amelyet a MÁV [...]
637. 1955-03-09 / 57. szám
[...] 250 es DKW eladó Kun­hegyes István Kunhegyes Kossuth krt 98 szám [...] Pintér János Kónya Ottmár Sas­vári István és Tárcsái Pál Az ifjú­ság [...] A labdarúgó szakosztály élére Gonda István alezredest elnökségi tagoknak Kiss László [...] motoro­soknak az illetékesek felé tett ké­rése még inkább indokolt Csakis így [...]
638. 1955-11-11 / 265. szám
[...] vissza Mányai János kengyeli Papp István törökszentmiklósi Nyírfa József szajoli Papp Imre szolnoki Libor István törökszent­miklósi Lázi Margit kunszentmár­toni Göblyös [...] ÖSSZEGEZVE az egészet a versenyzők kérése csak annyi hogy a jó [...]
639. 1955-02-02 / 27. szám
[...] Gyu­la Nagy Ferenc és Glumeczki Ist­vánná A csoporttagoknak most még az a kérése a lefsőbb szervek­hez bogy a [...] sertésbeadási kötelezettségét egész esztendőre Havrilla István Varga Ferenc Gácsi Elékné és [...] igen nagy szorgalommal végzik Samay István edző utasításait Átlagosan minfegy húsz [...]
640. 1960-05-24 / 121. szám
[...] bajnokságot nyert Félnehézsúlyban pedig Váradi István lett első Ezzel az eredménnyel [...] Sing Bozsik XI Edző Pyber István A jó formában lévő a [...] vezetőségének köteles­sége a legszigorúbb vizsgá­lat kérése s vétót kell emel­ni az [...]