8. oldal, 244 találat (0,605 másodperc)

Találatok

141. 1912-12-01 / 48. szám
[...] borfelü­gyelő nagybányai lakos tagokul Bajnóczy Sándor gyógyszerész és dr Herczinger Ferencz [...] m kir bányaorvos és Münnich Sándor gazdasági tanácsos felsőbányái lako­sokat A [...] elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...] károlyerdődi lakost tagokul dr Róth Sándor körorvos károlyerdődi Nagy Miklós szőlész [...]
142. 1901-01-06 / 1. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagykárolyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
143. 1900-11-18 / 47. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés [...]
144. 1909-11-07 / 45. szám
[...] haladást melyet dr Szabó B Sándor Budapest Nagykorona utcza 18 honosított [...] kiváló speczialista orvos­hoz fordul Malomszentelés Szaniszlón a múlt héten szenteltetett fel [...] most mind sűrűbben emlegetik Bihász Sándor nevét kapcsolatban Marhkót Jenő kereskedelmi [...] gépet szerkeszteni Repülőgéppel kí­sérletezi Varga Sándor csapi mozdonyfelvigyázó ki egy saját [...]
145. 1918-03-10 / 10. szám
[...] kapukat Mipek Szemeli hírek Jékey Sándor főis­pán Nyíregyházán való több napi [...] 8 án tartotta meg jékey Sándor főispán elnöklete alatt Elnöklő i [...] ért A főispán Szatmáron Jékey Sándor főispán ma vasárnap Szalmáira utazik [...] Katalint Dobról Nagykárolyba Bcrey Lászlót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...]
146. 1909-06-20 / 25. szám
[...] elsőrendű friss tejszín kapható Némethy Sándor czukrászdájában Nagykárolyban Széchenyi utcza 41 [...] Uh is hitelintézet r t szaniszlói bejegyzett czég FIÓKINTÉZBTE f hó [...]
147. 1909-05-08 / 19. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 000 [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
148. 1900-12-30 / 53. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Kajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
149. 1910-07-17 / 29. szám
[...] oly ha­mar kedvenczévé lett Benedek Sándor vivó mester tiszteletére külsőségekben is [...] Magduska tőrrel Kaufmann Józsika Benedek Sándor mes­terrel Czilly Jenő és Cukor [...] és részteleki fiókintézetét fentartja Dénes Sándor könyve Dénes Sándor újságíró kollegánk a Szamos laptársunk [...] Kálmán ur divat­kereskedésében Főtér Villámcsapás Szaniszlón junius 27 én délután 3 [...]
150. 1909-05-15 / 20. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 OOO [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
151. 1908-12-13 / 50. szám
[...] Schnébli Károly Marián Ferencz Toóth Sándor 1 1 K Varga Kornél [...] és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Társszerkesztö POZSONYI GÁBOR [...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csnzos [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Készíti Balazsovich Sándor gyógyszerász Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
152. 1914-01-25 / 4. szám
[...] kiadó Értesítést szívesen ad Jakó Sándor érszentkirályi lakos m E 16 [...] Kálmán ur drogériájában Szatmáron Brünn Sándor Horvát József Irgalmasrend Kun Aladár Kulin Imre Rajzinger Sándor Szegő Imre gyógyszerész uraknál Bartók [...] költségek erejéig fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós lakásán leendő meg­tartására határidőül [...]
153. 1900-11-25 / 48. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] Károly 1900 november 16 Toótli Sándor 2 3 urad intéző
154. 1916-04-16 / 16. szám
[...] szatmári ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké Demkő Sándor közgyámot tiszteletbeli tanácsnokká Horváth Sándor rendőrtisztet tb fogalmazóvá Oláh Mik­lós [...] ópályi i jegyző Pénztárnok Veress Sándor pety tyéni jegyző A közgyűlés [...] gép­kezelő tanonca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra honnan délután már vissza érkezett [...] este fél 7 órakor Temptli Sándor termében alkalom szerű szinielöadást tart [...]
155. Nagykároly, 1912-09-01 / 8. szám
[...] Bodoky Gyula börvelyi Gruber Már­ton szaniszlói Barna Benő nagysomkuti Ko moróczy [...] Lukácsovits János és id Vida Sándor küldöttségi tagok A tiz legtöbb [...]
156. 1912-05-12 / 19. szám
[...] Részteleken Sza mosborhidon Tyúkodon és Szaniszlón uj állami j iskola kezdi [...] Szép illatos május éj­szaka Sztrelkó Sándor és két társa a nagy­károlyi [...] verrel védekeztek és eköz­ben Erdei Sándort akit az utonállás értelmi szerzőjének [...] Szép májusi éjszaka volt Erdei Sándornak patakban ömlött a vére és [...]
157. 1910-04-24 / 17. szám
[...] főorvosává nevezte ki Felmentés Bagoly Sándor fábi ánházai anyakönyvvezető helyettest ezen [...] án reggel fél 11 kor Szaniszlóról kocsin érkező jelöltet nagy ünnepélyes­séggel [...] tarto tt gyű­léséből amelyen Szálkái Sándort jelölték képvi­selőül táviratban üdvözölte Kossuthot [...] Jármy András pártelnök Nagydobos Szálkái Sándor régi kedves barátom programm beszédjéről [...]
158. 1909-07-25 / 30. szám
[...] adandók be Népgyülés Vasváriban Csemegei Sándor nyirvasvári gör kath lalkész fel­hívására [...] érte a multnap reggel a szaniszlói pos­tamestert amint a hivatal ajtaját [...] nagy­bányai kaszinó termeiben b Kovács Sándor erdődi főszolgabíró tiszteletére Barátai és [...] nevében és többen B Kovács Sándor meghatva mondott köszönetét a nagy [...]
159. 1912-09-01 / 35. szám
[...] arany órdemkeresztet adományozta Eljegyzések Dénes Sándor az Uj Szatmár jeles tollú [...] Lajos nagykárolyi honvédhadnagy eljegyezte Márton Sándor volt nagykárolyi erdőtanácsos leányát Birikét [...] e hó 22 én Radnai Sándor oki jegyző válasz­tatott meg egyhangúlag fiiiunkassors Preg Ferencz szaniszlói legény a kigyei pusztán lévő [...]
160. 1910-05-15 / 20. szám
[...] képviselt Böhm Dávid és fia szaniszlói lakos javára 370 K s [...] és lapunk kiadd hivatalában Schiff Sándor és Társa épület és műlakatos [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind