11. oldal, 244 találat (0,140 másodperc)

Találatok

201. 1916-01-02 / 1. szám
[...] Farkas Lajos érdengelegi Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harctéren hősi [...] Ilona drámai és vigj anya Sándor Julia szende és fiatal hősnő [...]
202. 1916-05-21 / 21. szám
[...] a legközelebi napokban árvereztetnek el Szaniszló nagyközség az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezetnél [...] m kir füldmivelésügyi miniszter Tolnai Sándor m kir állatorvost szolgálattételre Fehérgyarmatra [...]
203. 1900-07-29 / 31. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 16547 1900 sz Szaniszló községben 1 drb 2 x [...] Dezső Kálmán cs m Raáb Sándor 3 sz A nefelejtshez virágcsarnok [...] ünnepség alkalmi újsága Iródiákok Nagy Sándor Baudisz Jenő Mátray Lajos Ré­vész [...]
204. 1903-04-12 / 15. szám
[...] Kallósy Ödön és Szigeti Benedek Sándor debreczeni vivómesterek f hó 5 [...] Deák Béla Budapest Sz Benedek Sándor és Kallóssy Ödön Debreczen A [...] Dezső 13 ponttal 2 Balogh Sándor 22 ponttal 3 Tóth Kál­mán [...] M Petri május 1 én Szaniszló községben 2 án Nagykároly városban [...]
205. 1910-11-06 / 45. szám
[...] meg üdvözlő be­szédet dr Jordán Sándor főrabbi tartott Dr Breuer Soma [...] szatmár­németii kir törvényszék Magyar László szaniszlói és Lébi Mózesné nagykárolyi lakosokat [...]
206. 1899-09-17 / 38. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY mannái Balika Sándornál Bernáth Istvánnál stb Az elnök [...] Jordán Károly pápai kamarásnak és szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A műsor később fog [...] napi lapok páratlan felsülése Csanády Sándor halálával Valamennyi unisono elsiratta a [...]
207. 1907-06-09 / 23. szám
[...] vétessék meg Megengedtetett ifj Némethy Sándor cukrász­nak hogy a Széchenyi utcza [...] nélkül határo­zatképes volt Jelenvoltak Domahidy Sándor elnök dr Ke resztszeghy Lajos [...] Kozma György és Szilágyi György szaniszlói lakosok pénteken délután beállítottak Nagy [...]
208. 1902-08-31 / 35. szám
[...] család rég elfeledett titkaiba Krémer Sándor jelesül alakította a léha vizsgáló [...] énekével Bátosy Éndre és Krémer Sándor főleg pedig ez utóbbi az [...] nőül vette Stockinger Antóniát és szaniszlói magányába vonulva három évig csak [...] Mama a czime Népünnepély Krémer Sándor színigazgató színtársulata közreműködésével szeptember hó [...]
209. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
210. 1911-12-03 / 49. szám
[...] a lakosság igényei sem és szaniszlói uradalmamban tovább is olcsó napszámossal [...] Nagy Gáborné Weisz Lajosné Kubinyi Sándor Vida Erzsiké Dr Falussy Alajos [...]
211. 1906-09-02 / 50. szám
[...] Gazdasági Egyesület megkeresése gróf Károlyi Sándor szobrára adomány megszavazása tárgyában Alispáni [...] egyik elnökévé Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébános és a százas­bizottság tagjai [...] ban meg­állapítása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...]
212. 1911-02-12 / 7. szám
[...] zenekar Magyardalok előadja zon­gorán Kaufman Sándor Versek irta és felol­vassa Kosztka [...] szolgált mint hetes A szülei Szaniszlóról Flumébe mentek lakni György várta [...]
213. 1909-02-21 / 8. szám
[...] irodát nyitott egy­szersmind megbizatott a szaniszlói Arina takarékpénztár részéről az ügyészi [...] a tanítvá­nyok nevében pedig Blau Sándor mondott búcsúztatót s végül a [...]
214. 1915-06-20 / 25. szám
[...] és junius hó­napokra 200 K Szaniszló Község gyűjté­se a főszolgabírói hivatal [...] Imre a harmadikon ifj Matolcsi Sándor volt a vizsga biztos A [...]
215. 1912-04-21 / 16. szám
[...] Mihály és Ferencz is Szatmármegye Szaniszló községéből Gólya Miklós felesége és [...] Tetszett Patz Mariska és Leittí Sándor játéka is Az előadást ma [...]
216. 1906-12-02 / 63. szám
[...] igy történt azután hogy Némethy Sán­dor ki éjjeleit olvassásal tölti bizonyosan [...] községbe szállították ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] Torna István Gulyás János Gyermán Sándor Meszesi István N N Darabos [...]
217. 1907-12-22 / 51. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY fiba Jékey Sándor a csengeribe Dr Ivépessy László [...] közül bibukott Kozma Gerő Sepsy Sándor Dr Komoróczy Iván és Bornemissza [...] 3 hét alatt lehet Öngyilkosság Szaniszlón Krémer Béla 21 éves molnár [...]
218. 1912-06-09 / 23. szám
[...] Szamosborhid 1 tanítói 1 tanítónői Szaniszló 1 igazgatótanitói 1 tanítónői r [...] czipőúzletét ezelőtt 3 nappal Kosa Sándor vette át Kosa üzletét csütörtök [...]
219. 1901-08-25 / 34. szám
[...] Hadad Hutirayné Gécz Felülfizetések Kovácsy Sándor 5 kor Lovass Dániel 8 [...] Stróbencz Péter 5 kor Draveczky Sándor 3 kor Nemes Lajos 4 [...] 18 áu tartották meg a szaniszlói állami óvodában az évzáró ünne­pélyt [...]
220. 1908-05-24 / 21. szám
[...] nagykárolyi lakos timármester id Vida Sándor polgár­társunk fia életének 51 ik [...] erdőben A napok­ban Kochanovszky Károly szaniszlói uradalmi erdész az u n [...]