7. oldal, 244 találat (0,098 másodperc)

Találatok

121. 1901-02-17 / 7. szám
[...] A gr Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradalmának tiszttartója Schick Emil és [...] szénási ura­dalomba helyeztettek át A szaniszlói uradalom tiszt­tartójává kineveztetett Garzó Imre [...] Az ülés tárgyai lesznek Csóka Sándor szatmári Somogyi Károly nagyváradi és [...] Póttagok Tóth János lfj Matolcsv Sándor és Varga Imre A használt [...]
122. 1910-06-05 / 23. szám
[...] gazdag beszédében Dr Jordán Károly szaniszlói apátplébános hatásos szavakkal annak az örömének adott kifejezést hogy a szaniszlói gróf lett e kerület képviselője mig Dr Láng György szaniszlói orvos nagy derültséget keltő szavaival [...] a ravatalt koszorúkkal Dr Aáron Sándor vármegyei fő­orvos és Neupauer Jánosué [...]
123. 1906-11-04 / 59. szám
[...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] te­gyék Ma vasárnap estére Veres Sándor népdalnokot a m kir ope [...]
124. 1903-07-26 / 30. szám
[...] én vezette oltárhoz városunkban Balika Sándor és neje Bernáth Ilona kedves [...] Erzsébet veres­kereszt kórházi orvos és Szaniszló Gábor uradalmi gazdatiszt Sok boldogságot [...]
125. 1909-02-28 / 9. szám
[...] csináltak a napokban a jó szaniszlóiak A szibériai hideg bekényszeritett éjnek [...] jelenlevőknek így mulatnak a jó szaniszlóiak télen mikor nincs más dolguk A virtuskodás áldozata Simái Sándor béréi fiatal nős gazdaember a [...] 6 K Klein Andor Benedek Sándor Szálkái István Németh Lajos Feldman [...]
126. 1900-12-09 / 50. szám
[...] Izidor és Dr Láng György Szaniszlóról 3 3 koronát Almássy Ignáczné [...] Vagner István és Kováts Nándor Szaniszlóról 2 2 kor Dr Cservenyák [...] Pál Blau M László Lovass Sándor Gyurovits Gyula Maresch Emil Tóth Sándor Fridi Ernő Pap László Schilf [...] Lovass Endre Demidor Ignácz Tietz Sándor Simkó Géza Orel Géza Zsigmond [...]
127. 1911-11-26 / 48. szám
[...] szatmári kanonok Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános köri elnök Bodnár [...] ódát irt amelyet Skrabatovics Endre szaniszlói tanító szavalt el Szepacher Ferenez [...] rendes tagok Rooz Samu Sternberg Sándor Némethy Sándor Drágus István Kun István Lukácsovits [...]
128. 1907-04-14 / 15. szám
[...] engedélyt Csernáta Mária és fia Sándor helybeli illető­ségét a képviselő testület [...] lelkész Tukacs Lajos 15 szavazattal szaniszlói lelkész Takács Ferencz 6 szavazattal [...] A kör eddigi elnöke Tóth Sándor ezen állásról lemondott melyet a [...] úrnő életének 83 ik esz­tendejében Szaniszlón folyó hó 7 én elhunyt [...]
129. 1900-12-16 / 51. szám
[...] Alajos a titkárságot dr Kurtz Sándor a pénztárnokságot A népkonyha megnyitása [...] erdész­laknál Dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános szentelte be a kegyelet [...] az ura­dalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] és testvér illetve rokonnak Stuller Sándor földbirtokos vármegyei bizottsági tagnak folyó [...]
130. 1919-03-02 / 9. szám
[...] fel Lopás a Karuly puíztán Szaniszlóról jelentik A Gróf Károlyi József [...] megállapította hogy a lo­pást két szaniszlói és kilenc csomaköxi ember követte [...] A fogtechnikai munkák elkészítésére Runyay Sándor fogtechnikus urat sikerült munkatársamul megnyernem [...]
131. 1907-05-05 / 18. szám
[...] megkezdi Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte meg [...] Szívesen kívánjuk mi is hogy Szaniszlo népszerű orvosának fáradhatatlan tetterejét a [...] Dr Falussy Árpád főispán Fogarassy Sándor mérnök Ilosvay Aladár alispán Dr [...] Dezső és pénztárnokul legifjabb Sternberg Sándor választatott meg Számonkéröszék A vármegyei [...]
132. 1911-01-08 / 2. szám
[...] súlyos kötelessége kikutatni azokat akik Szaniszlón a népet félrevezették Súlyos büntetést [...] fejére Tudósításunkat a következőkben Írjuk Szaniszlón a róm káth és a [...] fölött véleményüket nyilvánítsák Dr Weisz Sándor azt vitatta hogy nem szatmári [...]
133. 1903-08-02 / 31. szám
[...] és nagy keres kényi Kereskényi Sándor aranyosmegyesi körjegyzőnek munkás élete 47 [...] 13 K 60 f Gáspár Sándor udvarii körjegyző gyűjtése 2 K [...] gyűjtése 10 K Garzó Imre szaniszlói uradalmi intéző gyűjtése 4 K [...] K 40 f Gruber Márton szaniszlói jegyző gyűjtés 34 K 80 [...]
134. 1907-04-21 / 16. szám
[...] A m kir pénzügyminiszter Hornyák Sándor számgyakornokot a helybeli m kir [...] a megváltó halált Öngyilkosság Marjay Sándor nagykárolyi születésű kőműves vasárnap Királydaróczon [...] a munkások helyze­tének megjavításáról Pénzgyártás Szaniszlón Bulger Deme ter szaniszlói lakos jómódban élő vagyonos ember [...]
135. 1903-05-03 / 18. szám
[...] képviselő­testületi tag leányával Orgona szentelés Szaniszlón Lélekemelő ün­nepet ült a szaniszlói kis református egyház múlt hó [...] koronát adtak össze Birtokvétel Szalkay Sándor mátészalkai lakosnak a tyukodi határban [...] József o t h Jakab Sándor j h Kövesy Pál j [...]
136. 1905-03-19 / 12. szám
[...] herczegprimás dr Jordán Károly apát­plébánost szaniszlói lelkészt a róm kath tanítók [...] 26 án keresi fel küldöttségileg Szaniszlón uj elnökét hogy díszes állásában [...] Névnapok A tegnapi napon volt Sándor és Ede napja a mikor [...] tisztelők tömegesen keresték fel Tóth Sándor uradalmi intézőt dr Aáron Sándor orvost Vetzák Ede takarékpénztári igazgatót [...]
137. 1909-04-11 / 15. szám
[...] babonás Olcsva községbe n Bartha Sándor ottani lakos két és fél [...] vizsgálatot megtartani Szerelem Albrecht Teréz szaniszlói szü­letésű Nagykárolyban szolgáló cselédleány busu [...] K értékben A legjobb termés Szaniszlón volt ahol egy kát holdon [...]
138. 1919-06-08 / 18. szám
[...] rendes közgyűlését a távol­levő Jékey Sándor helyett dr Fa­lussy Árpád elnöklete [...] évekre felügyelő bizottság tagjaiul Becsky Sándor vállaji Garzó Imre szaniszlói Madarassy István nagy károlyi és [...] Levélbeli kérdezösködéshez levélbé­lyeg csatolandó Kanyó Sándor Budapest IV kerület Szarka utca [...]
139. 1909-03-07 / 10. szám
[...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent gyö rgy [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Késziti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
140. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind