4. oldal, 244 találat (0,118 másodperc)

Találatok

61. 1909-04-11 / 15. szám
[...] babonás Olcsva községbe n Bartha Sándor ottani lakos két és fél [...] vizsgálatot megtartani Szerelem Albrecht Teréz szaniszlói szü­letésű Nagykárolyban szolgáló cselédleány busu [...] K értékben A legjobb termés Szaniszlón volt ahol egy kát holdon [...]
62. 1903-02-15 / 7. szám
[...] Szeőke Barna s k Böszörményi Sándor s k Fogarassy Sándor s k Dr Kereszt szeghy [...] Kováts Béla s k Szeőke Sándor s k Böszörményi Emil dr [...] Nagykároly Czegledy Mihály és Mózes Szaniszló Czirják András Szaniszló Cserkó István M Szalka Csizmadia [...]
63. 1905-01-15 / 3. szám
[...] a következőket Elnökök Dr Aaron Sándor Dr Adler Adolf Asztalos György [...] Falussy Árpád Erendréd Garzó Imre Szaniszló Kalmár Ferencz Genes Kosztra Ignácz [...] Serly Ferencz Somossy Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferencz Dr Váczi [...] Demeter Részegéről ifj Lang Demeter Szaniszlóról Bonya Sándor Borbély György Bereczky Zsigmond Csőkör [...]
64. 1901-07-14 / 28. szám
[...] penészleki anyakönyvi ke­rületbe anyakönyvvezetővé Veress Sándor községi aljegyzőt a sárközujlaki Török [...] he­lyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasság kötésnél való közreműködéssel [...] határban Báró Uray Gyulának és Sándornak 50 50 hold körüli területe [...] úgyszintén a hidak felülvizsgálatáról 5 Szaniszló község megkeresése a Szaniszlón megtartandó heti­vásár megtarthatásához beleegyező nyilatkozat [...]
65. 1907-05-05 / 18. szám
[...] megkezdi Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte meg [...] Szívesen kívánjuk mi is hogy Szaniszlo népszerű orvosának fáradhatatlan tetterejét a [...] Dr Falussy Árpád főispán Fogarassy Sándor mérnök Ilosvay Aladár alispán Dr [...] Dezső és pénztárnokul legifjabb Sternberg Sándor választatott meg Számonkéröszék A vármegyei [...]
66. 1907-04-21 / 16. szám
[...] A m kir pénzügyminiszter Hornyák Sándor számgyakornokot a helybeli m kir [...] a megváltó halált Öngyilkosság Marjay Sándor nagykárolyi születésű kőműves vasárnap Királydaróczon [...] a munkások helyze­tének megjavításáról Pénzgyártás Szaniszlón Bulger Deme ter szaniszlói lakos jómódban élő vagyonos ember [...]
67. 1903-05-03 / 18. szám
[...] képviselő­testületi tag leányával Orgona szentelés Szaniszlón Lélekemelő ün­nepet ült a szaniszlói kis református egyház múlt hó [...] koronát adtak össze Birtokvétel Szalkay Sándor mátészalkai lakosnak a tyukodi határban [...] József o t h Jakab Sándor j h Kövesy Pál j [...]
68. 1901-09-29 / 39. szám
[...] Pintye Ferencz Pólyák István Putovics Sándor Rész Már­ton Torna Pál Vank [...] Reszege Fény Csanálos Ér Endréd Szaniszló és Ér Körtvélyes községek a [...] Jenő Vihar ja lovagolta Kovács Sán­dor második Nagy Lajos Vilmá ja [...] bizottsági közgyűlé­sen fog megválaszttatni A szaniszlói szüretet október elsején tartják meg [...]
69. 1905-03-19 / 12. szám
[...] herczegprimás dr Jordán Károly apát­plébánost szaniszlói lelkészt a róm kath tanítók [...] 26 án keresi fel küldöttségileg Szaniszlón uj elnökét hogy díszes állásában [...] Névnapok A tegnapi napon volt Sándor és Ede napja a mikor [...] tisztelők tömegesen keresték fel Tóth Sándor uradalmi intézőt dr Aáron Sándor orvost Vetzák Ede takarékpénztári igazgatót [...]
70. 1904-09-04 / 36. szám
[...] Hoffbauer Henrik őrnagyot dr Haczewski Szaniszló ügyvédet Haczewski Kázmér mérnököt és [...] osztály elnököt Breslauból Poroszország Endemann Szaniszló bányaigazgatót Lanczynból dr Nuszer Lajos [...] a közjót mozdítják elő Münnich Sándor 17619 1904 sz Szátmárvármegye alispánjától [...]
71. 1903-08-02 / 31. szám
[...] és nagy keres kényi Kereskényi Sándor aranyosmegyesi körjegyzőnek munkás élete 47 [...] 13 K 60 f Gáspár Sándor udvarii körjegyző gyűjtése 2 K [...] gyűjtése 10 K Garzó Imre szaniszlói uradalmi intéző gyűjtése 4 K [...] K 40 f Gruber Márton szaniszlói jegyző gyűjtés 34 K 80 [...]
72. 1902-12-14 / 50. szám
[...] alkalmi kledig EGYETÉRTÉS FBNV 6 SÁNDOR EÖTVÖS KÁROLY w aat t [...] Károly főmunkatárs Mezei Ernő Fenyő Sándor főszerkesztő Szatmári Mór orsz képviselő [...] Holtai Jenő Erdős Renée Tímár Szaniszló Szabolcsba Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Váradi Antal K [...]
73. 1909-03-07 / 10. szám
[...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent gyö rgy [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Késziti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
74. 1901-01-06 / 1. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagykárolyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
75. 1914-07-12 / 28. szám
[...] Béla Lázári He­lyettes elnök Maróthy Sándor Ga csály Póttag Kanizsay Jenő [...] Krasznabélteki szavazókörre Elnök Dr Nagy Sándor Erdőd Helyettes elnök Standeiszky Oszt [...] Mezőpetrii szavazókörre Elnök Garzó Imre Szaniszló Helyettes elnök Zahoránszky István Mezőpetri [...] Kapnik bánya Helyettes elnök Papp Sán­dor ig tanitó Póttag Lachmann Fe­renez [...]
76. 1919-06-08 / 18. szám
[...] rendes közgyűlését a távol­levő Jékey Sándor helyett dr Fa­lussy Árpád elnöklete [...] évekre felügyelő bizottság tagjaiul Becsky Sándor vállaji Garzó Imre szaniszlói Madarassy István nagy károlyi és [...] Levélbeli kérdezösködéshez levélbé­lyeg csatolandó Kanyó Sándor Budapest IV kerület Szarka utca [...]
77. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
78. 1909-06-20 / 25. szám
[...] elsőrendű friss tejszín kapható Némethy Sándor czukrászdájában Nagykárolyban Széchenyi utcza 41 [...] Uh is hitelintézet r t szaniszlói bejegyzett czég FIÓKINTÉZBTE f hó [...]
79. 1909-05-08 / 19. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 000 [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
80. 1900-12-30 / 53. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Kajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind