108 találat (0,226 másodperc)

Találatok

1. 1899-01-24 / 4. szám
[...] csak 2 menhelyet tudott szervezni Szaniszlón és Krassón ma már 100 [...] áldana Istenem I D Nagy Sándor Tükör darabok i A mulatság [...]
2. 1899-03-07 / 10. szám
[...] f hó 1 én Krémer Sándor jutalom­játékául a Fekete orvos czimü [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett állami óvoda óvónőjének [...] és jelleget adományozta Kinevezés Neuber Sándor az osztr ma­gyar bank debreczeni [...] Ludman Ilonka k a Friedman Sándor és Bierman Miksa urak zongora [...]
3. 1899-06-27 / 26. szám
[...] erdőmesteri állásra mint hírlik Márton Sándor s a újhelyi kincstári főerdész [...] Az állomás főnök regénye Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reménytelenül szerette a gazdag [...]
4. 1899-09-19 / 38. szám
[...] Kaszinó nyári színkörében Taitja Csóka Sán­dor színtársulata A műsor később fog [...] hir Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói r cath plébánosnak a király [...]
5. 1900-09-04 / 36. szám
[...] Endre 2 2 koronát Fehér Sándor Kiss Pálné nt Biki Károly [...] Hady Lajos Kálik Lajos Juhász Sándor Beregszászi József Tasi Dániel Mónus [...] Lajos 1 1 koronát Bottyán Sándor N N 60 60 fillért [...] siker­rel működött Mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón Szaniszló község az első vármegyénk területén [...]
6. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N F csed M [...] alatt foglalt ingatlanból a Stetiu Sándor nagykorú B 9 sorszám alatti [...] a pontja értelmében a Stetiu Sándor B 2 és Stetiu Juliánná [...]
7. 1901-02-05 / 6. szám
[...] ha sonminőségében a pécsihez Mutiu Sándor szat­mári s Csömör Elemér kassai [...] Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár Kávási Sándor földbirtokos Szinérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbiit Pettyén Hunyady Kálmán földbirt [...] föld­birt Géberjén Szilágyi György földbirt Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
8. 1901-02-12 / 7. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Sí [...] László és Társa végrehajtatónak Bartha Sándor végrehajtást szenvedő elleni 12 kor [...]
9. 1901-04-30 / 18. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Oilman Sándor Szentháromsághoz czimzett gyógyszertárában Szatmáron illiillillUliililliMlillilllliilll [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló P ábiánháza N Ecsed M [...]
10. 1901-09-17 / 38. szám
[...] szept hó 11 Tisztelettel Rostás Sándor bádogos a csizmadiaszin alatt Szatmár [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábián háza N Ecsed M [...]
11. 1901-09-24 / 39. szám
[...] szept hó 11 Tisztelettel Rostás Sándor bádogos a csizmadiaszin alatt 915 [...] Somlyó Ér Mihályfalva I iskolt Szaniszló E ábiánháza N Ecsed M [...]
12. 1901-10-29 / 44. szám
[...] pompás alak volt Rédey István Szaniszló mély érzéssel danolt dicsé­retet érdemelnek [...] szám alatti házastelken mely Somogyi Sándor tulajdonát képez gyűlt meg egy [...]
13. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Adorján fehér gyarmati főszolgabiró Jékey Sándor csengeri fő­szolgabiró Böszörményi Endre Első [...] Gőnyey István Domahidy Viktort Nagy Sándort és ináncsi Papp Kál­mánt Tiszteletbeli [...] fog épülni A terveket Kikeli Sándor készítette melynek költségelőirányzata 75000 koronára [...] kor Barta Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...]
14. 1902-01-01 / 1. szám
[...] Szabó Zzigmondot a nagykárolgiba Sepsy Sándort és Bay Miklóst a mátészalkeihoz [...] Neuszauer Jánost a nagybányaihez Kovács Sándor azerdődihez Kállay Ödönt és a [...] őserdeinek egész eredetiségével hatnának Megyeri Szaniszló tanár Dél Olaszország regényes vidékeit [...]
15. 1902-02-11 / 7. szám
[...] kérve vagyok Kiváló tisztelettel Herskovics Sándor pékmester Ház eladás A Toldy [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
16. 1902-03-18 / 12. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Fcsed M Szalka [...] feltűnő olcsó árban elárusitandók Klein Sándornál Szatmár Bercsényi utcza 2 ik [...]
17. 1902-06-17 / 25. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Eábiánháza N Écsed M Szalka [...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromság hoz czimzett gyógyszer [...]
18. 1902-07-15 / 29. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromságtt hoz czimzett gyógyszer [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
19. 1902-08-12 / 33. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló F ábiánháza N Ecsed M [...] egyedül a készítőnél UNGER ULLMANN SÁNDOR Szt Háromságához czimzett gyógyszertárában SZATMÁRON [...]
20. 1902-09-23 / 39. szám
[...] hatású alkalmi beszédet Majd Bőd Sándor főgmn tanár egyháztanácsos indítványa folytán [...] jövő vonat Reszege Piskolt és Szaniszló állomá­sok között kettészakadt s csak [...]