5. oldal, 108 találat (0,519 másodperc)

Találatok

81. 1905-07-30 / 52. szám
[...] ke­rületbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba pedig Molnár József segédjegyzöt anyakönyvvezető [...] országban adó mányokat gyűjteni Brebán Sándor h lelkézs két hó 1 [...] 1 drb okmány­nyal 2 Rostás Sándor 2 kötet könyvvel 2 drb [...] drb leveléző lappal 16 Becsek Sándor j 30 kötet könyvvel 17 [...]
82. 1905-03-15 / 13. szám
[...] elő egy Szimfóniát mely a Sándor Venczel vezetése és betanítása mel­lett [...] énekkara 2 Nem­zeti dal Petőfi Sándor költeménye Szavalta Horváth Sándor 3 Kurucz nóták Előadta Nagy [...] a világszabadság nagy harcosainak Petőfi Sándornak és Táncsics Mihálynak emlékére a [...] Bossin József gyógyszerész Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
83. 1912-06-02 / 44. szám
[...] Ma­gyar bank vezetőségéhez ahol Popovics Sándor bankkormányzóvál és Pranger vezértitkárral foly­tatott [...] iskolai gondnokság elnökévé kóródi Katona Sán­dor budapesti jogszigorlót a vármegye törvény [...] szinérváraljai adóhivatalhoz kinevezte Eljegyzések Debreceni Sándor dr fő­városi ügyvéd pünkösd másodnapján [...] illetve tanitó j nőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui állami elemi [...]
84. 1908-11-11 / 91. szám
[...] bő Zoltán Sprenger Ferenc Jakó Sándor Kacsö Karoly dr Fejes István [...] a sürgetést tudomásul vette Dnnay Sándor kér iskolai igazgató pedig arról [...] tagjai Markó Kálmán Unger Ullmann Sándor Blatniczky István Dinkgreve Károly Kanizsay [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs János szaniszlói segéd i lelkészt helyezte át [...]
85. 1908-03-04 / 19. szám
[...] né­hol nem elég kedélyes Barna Szaniszlója pedig kifogástalan Az ő grófjánál [...] főorvos Kőrösmezei Antal dr Antal Sándor dr Fejes István ifj Jákó Sándor Rooz Samu dr Tanódy Márton [...] Tankóczi Gyula főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész s Uray Gáspár [...]
86. 1907-09-22 / 76. szám
[...] állások be­töltésére György Mózes Németi Sándor és Hoffman József tanítókat választotta [...] rendben találta Értesítés Dr Jordán Sándor főrabbi a status quo izr [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte Gyászhir B Nagy Sándor iparos polgártár­sunk a függetlenségi és [...]
87. 1908-05-10 / 38. szám
[...] István nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kivándorlás A kapitányi hivatal [...] igazgatói teendők végzésére ifj Jákó Sándor ügyészt kérte fel Kataszteri mérnökök [...] sz fel­ügyelőséghez Molnár István Papp Sándor kát mérnök­segédeket Munkácsra a 16 [...] Litteczky Endre tagok Unger Ullmann Sándor a város részéről Már­kus Márton [...]
88. 1910-10-30 / 81. szám
[...] ratlanBága folytán ivott Krémer Károly szaniszlói la­kos 2 éves Károly nevű [...] veszi fel Fürediek kamarazenehangversenyei Füredi Sándor zenetanár a következő sorok közlésére [...] ötöstársaság Tagjai I hegedű Füredi Sándor II hegedű dr Damokos Andor [...] 1910 október hó 27 Füredi Sándor a Szatmári Zenede igazgatója Tánctanitás [...]
89. 1903-12-15 / 50.szám
[...] Sertésvész csak Gebén 1 udva­ron Szaniszlón 1 tanyán Csengerujfaluban 1 tanyán [...] Pályázat a városi színházra Krémer Sándor jelenlegi igazgató a napokban adta [...] Tettének oka ismeretlen Aranylopás Mihálka Sándor veresvizi kincs­tári bányászt Budadapesten elfogták [...]
90. 1907-03-24 / 24. szám
[...] szentvér dűlői telep A Fogarassy Sándor és társainak egyezségi ajánlata folytán [...] a következőleg határozott Folyamodó Fogarassy Sándor és társainak meg­engedi hogy a [...] folytán 46 négyszög öl Fogarassy Sándor és társai telkéhez s ugyanott [...] Nyircs diolyból és Nagykárolyból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...]
91. 1899-03-07 / 10. szám
[...] f hó 1 én Krémer Sándor jutalom­játékául a Fekete orvos czimü [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett állami óvoda óvónőjének [...] és jelleget adományozta Kinevezés Neuber Sándor az osztr ma­gyar bank debreczeni [...] Ludman Ilonka k a Friedman Sándor és Bierman Miksa urak zongora [...]
92. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
93. 1906-05-09 / 37. szám
[...] részesítette A küldöttség nevében Jékey Sándor főszolgabíró üdvö­zölte Falussy Árpád főispánt [...] mondott köszönetét a lelkes fogadtatásért Szaniszlón Jordán apátplebános vezetésével szintén nagy [...] orsz képviselő Domahidy István és Sándor jékei Jékey Zsigmond stb Megjelentek [...]
94. 1911-03-08 / 20. szám
[...] Fehér Gyula drámai hőst Szőke Sándor bónvivant színészt s Pásztor Zoltán [...] A Szatmári Zenede hangversenye Füredi Sándor zeneiskolája f hó 12 én [...] és Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...]
95. 1910-05-29 / 38. szám
[...] Katona Gedeon kocsordi és Baráth Sándor győrteleki bírók önként lemondtak állásukról [...] múlva csúfosan fog bukni Szálkái Sándor a Ferences jelölt Csengerben erős [...] niszter Komáromi István uradalmi intéző szaniszlói lakost a nagykárolyi járásra nézve [...]
96. 1899-01-24 / 4. szám
[...] csak 2 menhelyet tudott szervezni Szaniszlón és Krassón ma már 100 [...] áldana Istenem I D Nagy Sándor Tükör darabok i A mulatság [...]
97. 1905-03-29 / 17. szám
[...] Nyírbátorba és helyére jön a szaniszlói főnök King Sándor Színigazgatói engedély Most jött le [...] az engedélyt E szerint Krénter Sándor a szatmári színi kerület kötelékébe [...]
98. 1905-04-30 / 26. szám
[...] aranyműves eljegyezte Ungár Szeréna kisasszonyt Szaniszlóról A jótékony naeg let választmánya [...] nevezte ki Esküvők Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd husvét másodnapján vezette [...] István a vádhatóságot Dr Orosz Sándor kir alügyész a védelmet Dr [...]
99. 1910-01-09 / 3. szám
[...] óhajtók közül Penészlekről való 21 Szaniszlóról 19 Mezőteremről és Krasznaszent miklósról [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
100. 1906-06-03 / 44. szám
[...] fog kezelni Krómer Mátészalkán Krémer Sándor színigaz­gató szülörtökön tartotta az utolsó [...] én d e 9 órakor Szaniszlón 500 korona díjjal és junius [...] 1 Berinde István 2 Prisnaer Sándor 4 Gulyási János 1 Ziher [...]