4. oldal, 108 találat (0,091 másodperc)

Találatok

61. 1903-03-17 / 11.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulinann Sándor gyógytárában 14209 1903 számhoz Ár [...] Herczegh Zsigmond és Baum garten Sándor építészeknél Budapest VIII kér Köztemető [...]
62. 1910-01-09 / 3. szám
[...] óhajtók közül Penészlekről való 21 Szaniszlóról 19 Mezőteremről és Krasznaszent miklósról [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
63. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Adorján fehér gyarmati főszolgabiró Jékey Sándor csengeri fő­szolgabiró Böszörményi Endre Első [...] Gőnyey István Domahidy Viktort Nagy Sándort és ináncsi Papp Kál­mánt Tiszteletbeli [...] fog épülni A terveket Kikeli Sándor készítette melynek költségelőirányzata 75000 koronára [...] kor Barta Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...]
64. 1909-06-30 / 52. szám
[...] Makláry Zoltán Palkovits Géza Reich Sándor Schreiber József Simon Sándor Stern Jó­zsef Zommer József Megfelelt [...] Lázár József Lipcsey Miklós Mayer Sándor Nevilzky Lajos Rooz Endre Schréter Sán­dor Shwartz György Sepsy Sándor Würdiger Jenő Frenkel Pál Gerő [...] 3 tanítóval Pribék­falván 2 tanitóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madará­szon 3 [...]
65. 1901-02-05 / 6. szám
[...] ha sonminőségében a pécsihez Mutiu Sándor szat­mári s Csömör Elemér kassai [...] Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár Kávási Sándor földbirtokos Szinérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbiit Pettyén Hunyady Kálmán földbirt [...] föld­birt Géberjén Szilágyi György földbirt Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
66. 1907-04-28 / 34. szám
[...] A főszolgabírói állásra eddig Sepsy Sándor nagykárolyi és Gulácsy Tibor fehér [...] Károly helyére zálogházi pénztárnokul Papolczy Sán­dor kereskedőt választotta meg Legközelebbi országos [...] má­tészalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói la kost Lénárd Jenő márki [...] Balogh Margit ev ref Biró Sándor g kath Varga Lajos er [...]
67. 1903-09-01 / 35.szám
[...] 1 Helyettes körjegyző A Kereskényi Sándor körjegyző elhalálozásával megüresedett aranyosmegyesi körjegyzői [...] vallás és közoktatási miniszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...] soro­kat írja a társulatról Krémer Sándornak a szatmári szinikertilet igazgatójának társulata [...] élethü és tulzástul ment Nagy Sándor és Papír Sándor igen jó erők akik betöltik [...]
68. 1902-06-17 / 25. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Eábiánháza N Écsed M Szalka [...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromság hoz czimzett gyógyszer [...]
69. 1901-04-30 / 18. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Oilman Sándor Szentháromsághoz czimzett gyógyszertárában Szatmáron illiillillUliililliMlillilllliilll [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló P ábiánháza N Ecsed M [...]
70. 1902-07-15 / 29. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromságtt hoz czimzett gyógyszer [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
71. 1908-11-11 / 91. szám
[...] bő Zoltán Sprenger Ferenc Jakó Sándor Kacsö Karoly dr Fejes István [...] a sürgetést tudomásul vette Dnnay Sándor kér iskolai igazgató pedig arról [...] tagjai Markó Kálmán Unger Ullmann Sándor Blatniczky István Dinkgreve Károly Kanizsay [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs János szaniszlói segéd i lelkészt helyezte át [...]
72. 1907-09-22 / 76. szám
[...] állások be­töltésére György Mózes Németi Sándor és Hoffman József tanítókat választotta [...] rendben találta Értesítés Dr Jordán Sándor főrabbi a status quo izr [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte Gyászhir B Nagy Sándor iparos polgártár­sunk a függetlenségi és [...]
73. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
74. 1905-07-30 / 52. szám
[...] ke­rületbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba pedig Molnár József segédjegyzöt anyakönyvvezető [...] országban adó mányokat gyűjteni Brebán Sándor h lelkézs két hó 1 [...] 1 drb okmány­nyal 2 Rostás Sándor 2 kötet könyvvel 2 drb [...] drb leveléző lappal 16 Becsek Sándor j 30 kötet könyvvel 17 [...]
75. 1908-05-10 / 38. szám
[...] István nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kivándorlás A kapitányi hivatal [...] igazgatói teendők végzésére ifj Jákó Sándor ügyészt kérte fel Kataszteri mérnökök [...] sz fel­ügyelőséghez Molnár István Papp Sándor kát mérnök­segédeket Munkácsra a 16 [...] Litteczky Endre tagok Unger Ullmann Sándor a város részéről Már­kus Márton [...]
76. 1910-10-30 / 81. szám
[...] ratlanBága folytán ivott Krémer Károly szaniszlói la­kos 2 éves Károly nevű [...] veszi fel Fürediek kamarazenehangversenyei Füredi Sándor zenetanár a következő sorok közlésére [...] ötöstársaság Tagjai I hegedű Füredi Sándor II hegedű dr Damokos Andor [...] 1910 október hó 27 Füredi Sándor a Szatmári Zenede igazgatója Tánctanitás [...]
77. 1909-10-17 / 83. szám
[...] családos cipészsegéd j Szakácsi Biba Sándor családos gazdasági cseléd Vetés Braun [...] gépész Mikola Efefánt Jakab szatócs Szaniszló Éva László nap­számos Apa Endrédy [...] Márton vágó­hídi felügyelő Halmi Kovács Sándor napszámos Dob rácsapáti Özv Losonezi [...] Albert Rohay Gyula főjegyző Fazakas Sándor és Medzihradszky Péter tanárok At [...]
78. 1906-05-09 / 37. szám
[...] részesítette A küldöttség nevében Jékey Sándor főszolgabíró üdvö­zölte Falussy Árpád főispánt [...] mondott köszönetét a lelkes fogadtatásért Szaniszlón Jordán apátplebános vezetésével szintén nagy [...] orsz képviselő Domahidy István és Sándor jékei Jékey Zsigmond stb Megjelentek [...]
79. 1909-12-25 / 103. szám
[...] Kolb Dezső dr Weisz Samu Szaniszló Julin József Róth Lajos Roóz [...] feleségül Három havi börtön Jobbágy Sándor volt nagy­károlyi városi hagyatékügvi jegyzőt [...] Mária Fekete Jolán Mester Győző Sándor Kosztán Erzsébet Rosenberg Ignác Rosenberg [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
80. 1905-04-09 / 20. szám
[...] Sz Somlyó ür Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábíánháza N Ecsed M Sialka [...] gyógyíübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában ÜK­ 2 J e [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind