9. oldal, 186 találat (0,528 másodperc)

Találatok

161. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
162. 1912-12-18 / 288. szám
[...] gazdálkodó feljelentést tett Guttmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid ve endi [...] Shik Elemér Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Vidor Gyula C ak [...]
163. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
164. 1906-08-19 / 66. szám
[...] elmaradt HÍRROVAT Személyi hírek Kölcsey Sándor és Unger Gusztáv debreczeni kir [...] bérkocsi elgázolta Buzgó Lász Ióné szaniszlói illetőségű 52 éves asszonyt ki [...] hirdetményére VIDÉK Aratóünnepély Domaliidán Do­mahidy Sándor abból az alkalomból hogy aratói [...]
165. 1901-10-13 / 82. szám
[...] ki Soltész Ferencz szinyérváraljai káplánt Szaniszlóra helyezte át Koller Béla ujmisés [...] főszolgabíróvá Gőnyey Istvánt aljegyzővé Nagy Sándort má­sod aljegyzővé dr Péchy Pétert [...] tagoknak megválasz­tattak Bahast József Domaliidy Sándor Isaák Dezső Nemestóti Szabó Antal [...]
166. 1913-12-11 / 284. szám
[...] Genesen 3 Érendréden Kismajtóny ban Szaniszlón és VálLjon 2 2 Máté­szalkán [...] A fiumei rendőrség letartóztatta Ferencz Sándor és Hegedűs László festő­ket A [...]
167. 1912-08-17 / 185. szám
[...] levő fiatal korú Szilvasán János szaniszlói lakos gyúj­togatást ügye 2 L [...] Gutlman Emil tánctanár Bpest Horváth Sándor Bpest Borgida József Szatmár Mandl [...]
168. 1913-06-01 / 124. szám
[...] rendőrségtől A roDgyos embert Tóth Sándornak hívják Felsőmagyarországból való foglalko­zására nézve [...] hátha boldo­gulok A rendőrség Tóth Sándort illetőségi helyére toloncoltatja Aki mindennap [...] nevezte ki Brandt Dezsőt a szaniszlói anyakönyvi kerületben viselt anyakönyvvezető helyettesi [...]
169. 1912-04-14 / 85. szám
[...] A ezaniszlói hitelszövetkezet köz­gyűlése A szaniszlói hitelszövetkezet amely igen kedve ő [...] pedig Szabó Ágoston gyógvszerósít Madarász Sándor és Mayer Mihály gazdálkodókat Kifogóit [...]
170. 1912-06-16 / 134. szám
[...] ápolnak A kis csavargó A szaniszlói vasúti állomáson a csendőrök tegnap [...] Szarni Margit Márkus Er­zsébet Bertók Sándor Gold Ilona Kum József Meghaltak [...]
171. 1910-12-10 / 275. szám
[...] 20 f Az üres persely Szaniszlóról jelen­tik Az ottani gör kath [...] Seress Imre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Eladő házak A Halmi örökösök [...]
172. 1916-09-19 / 243. szám
[...] akinek átadta dr Rákóci Filep Sándor ügyvéd levelét is aki közli [...] Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is Csaba Adorján főispán [...]
173. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
174. 1913-12-12 / 285. szám
[...] dr Galgóczy Árpádné Braun és Sándor Lengyel Miklósné Kölcsey Jánosné Madarasy [...] sértőiké eskedőt akiről kiderült hogy Szaniszlóról 10 cm bér Szingymegy bői [...]
175. 1911-07-08 / 153. szám
[...] tettéért Öngyilkossági kísérlet Fecske And­rás szaniszlói kóbor cigány e hó 4 [...] történtek Születtek Erdei Lajos Jódi Sándor Májercsik János Meghaltak Schlekta Vencel [...]
176. 1908-09-13 / 74. szám
[...] József ügy­véd csomaközi telepén Ara Szaniszlón átadva ládákban 40 fillér kilónként [...] eladó Eladó házastelkek A Markos Sándor tulajdonát képező Feíső Szamospart 2 [...]
177. 1917-12-01 / 286. szám
[...] akárcsak a fegyver­szünetről már jelzett Szaniszlóról már el­indult a mozdony elakadt [...] kerül színre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Ma [...]
178. 1909-02-20 / 41. szám
[...] Seiagisn Lászió ügyvéd as Ariua szaniszlói pénzintézet ügyá ze Nagykárolyban ügyvédi [...] Szegedy Antal K N gy Sándor Bakó László Chemez Jenő Kalydy [...]
179. 1914-07-10 / 155. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándrój Tiszaujlakra [...] én dr Lénárd István Dénes Sándor 11 én Ferencz Ágoston dr [...]
180. 1906-06-17 / 48. szám
[...] és Sá rika leányával Madarassy Sándor nejével Sepsy Károlynó Tar Jánosnó [...] Wesselényi u 16 épületjavitásokra Makranczy Sán­dornak Kinizsi u 32 uj lakóházra [...] védnöksége s dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános elnöklete alatt kongresszust [...]