9. oldal, 186 találat (0,145 másodperc)

Találatok

161. 1914-04-29 / 97. szám
[...] főhadnagy gazdászati tisztté és Kovács Sándor hadapród zász­lóssá a cs és [...] áll isk igazg tót a szaniszlói körzetbe Luko vies Endre nngykárolyi [...] igazgatót a szinérváraljai körzetbe Irinyi Sándor szinérváraljai áll isk igazgatót és [...] tiszti­karból Szalay Lajos felügyelőt Gara Sán­dor főmérnököt Steiger Béla ellenőrt s [...]
162. 1914-05-14 / 109. szám
[...] a nagysomkutiba Veress Józsefet a szaniszlói korba Luko vics Endrét a [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] Ilona Fehér Janka Elhunytak Dobos Sándor Freund Lenke Szilágyi Lőrincz Csófalvy [...] utca kaphatók Felelős szerkesztő DÉNES SÁNDOR UszMi jtyínWarde 0 Megnyitás május [...]
163. 1914-05-20 / 114. szám
[...] Berényi Antal és dr Visky Sándor voltak A vádat dr Domby [...] Erkörtvólyes Mezőterem Nagy majtóny Portelek Szaniszló Vállaj II Csoport Időszakos hitelesítés [...]
164. 1914-06-24 / 141. szám
[...] fogház Juhász Mihály hatvanöt éves szaniszlói napszámos aki tyúklopásért már több [...] elmúlt hónapban Háger György ugyancsak szaniszlói gazdától két tyúkot lo­pott Tettéért [...] tények Ragályinál Felelős szerkesztő DÉNES SÁNDOR Uj ernyőüzlet Szütmáron Deák tér [...]
165. 1914-06-27 / 144. szám
[...] B osztályban jelesen érettek Grossmann Sándor Láng Lajos Papp Tiva­dar Schlagetter [...] Dunka László Frits Zoltán Papp Sándor Starnberger Elemér Egyszerűen érettek Braun [...] Buday Mihály Fogarasi József Jékey Sándor Ivo zányi Pál Martinovich Árpád [...] János Szemerédi Béla Szentbrá tovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
166. 1914-07-10 / 155. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándrój Tiszaujlakra [...] én dr Lénárd István Dénes Sándor 11 én Ferencz Ágoston dr [...]
167. 1914-07-15 / 159. szám
[...] Béla Lázári Helyettes el­nök Maróthy Sándor Gacsály Póttag Ka nizsay Jenő [...] Krasznabélteki szavazókörre Elnök Dr Nagy Sándor Erdőd He­lyettes elnök Standeiszky Osztváld [...] Zsarolyáni szavazókörre Elnök Dr Szőke Sándor ügyvéd Fe­hérgyarmat Helyettes elnök Veres [...] Mezőpetrii szavazókörre Elnök Garzó Imre Szaniszló Helyet­tes elnök Zahoránszky István Mezőpetri [...]
168. 1915-09-29 / 266. szám
[...] Miklós Bujkus László Kozma János Szaniszló Tegzes György Dengeleg Jakab György [...] László O omaköz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Érdengeleg Kösztin György Portelek Blagy [...] Lassan György Érdengsleg Pali János Sza­niszló Sura György Vez md Baksán [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
169. 1916-02-25 / 56. szám
[...] Tőtős János Nagy Zsigmond Papucza Sándor Bócsi Ferencz és Szilágyi Röméné [...] Kovács Miklós és berencei Kovács Sándor vállalkoztak a nagykárolyi nőegylet által [...] a hadikölcsönre történt jegyzések összege Szaniszló 2000 K Vállaj 30 000 [...]
170. 1916-05-28 / 147. szám
[...] egyhangú lelkesedéssel elfogadta Breb n Sándor nagybányai g k esperes indítványát [...] szül Kányahá­zán 1881 Itasdolnojeban Obis Sándor szül Börvelyben 1889 Tjumenben Osán [...] Miklós szül Felsőbányán 1889 Peíruska Sándor szül Mikolában 1893 Pintye János [...] Kisvárdán 1886 Popomajer Antal szül Szaniszlón 1888 3 oldal Popomajer Elemér [...]
171. 1916-06-09 / 156. szám
[...] Farkasaszó 1883 Botár Zsigmond szül Szaniszlón 1889 Cseleszky József szül Csegöldön [...] János szül Nagykáilóban 1893 Kovács Sándor szül Nyirbogáton 1889 Kovács Fe­renc [...] Jan kovich Béla Ghillány Imre Sándor János és Harkányi minisztereknek az [...]
172. 1916-08-01 / 201. szám
[...] hogy egészségesen fogságba került Bornemissza Sándor huszárfőhadnagy szintén sürgönyileg tudatta édes [...] István Szabó János és Agos Sándor Szaniszló Szatmár m A tiszaujlaki vásár [...]
173. 1916-09-19 / 243. szám
[...] akinek átadta dr Rákóci Filep Sándor ügyvéd levelét is aki közli [...] Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is Csaba Adorján főispán [...]
174. 1916-11-30 / 306. szám
[...] a nagykárolyi járás fő­szolgabírója Jékey Sándor a fehérgyar­mati járás főszolgabírója Jeszenszky [...] Fény község jegy­zője Gruber Márton Szaniszló község jegy­zője és Hadady József [...] 1916 junius 13 án Barazsa Sándor 1897 évi szüle­tésű a 12 [...] segé­lyezésere adományozta Felelős saarfeaafefö Dénes Sándor SzepkffiKztő Dr Stern Mór U [...]
175. 1916-12-19 / 322. szám
[...] Szamosdara 34 K 28 f Szaniszló 30 K Szatmárcseke 9 K [...] Jenő játssza slelös szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Fogászat [...]
176. 1917-04-03 / 81. szám
[...] épületén dolgozott a telefonhálózatok javításán Sándor István elő munkás kit munkája [...] 141 15 Sárköz 142 10 Szaniszló 140 75 Szatmárnémeti 141 65 [...]
177. 1917-04-20 / 95. szám
[...] bizt társ Unger Ul mann Sándor Gindl Antal és neje Kaufmann [...] özv Tedeschinó Petheő Anna Regéczy Sándor Szabó Sándor Horváth Istvár Láng Miki jfj [...] K 70 f Vasúti összeütközés Szaniszlón Az elmúlt éjjel egy Debrecen [...] felé haladó tehervonat beleszaladt a szaniszlói állomáson veszteglő másik tehervonatba amely [...]
178. 1917-12-01 / 286. szám
[...] akárcsak a fegyver­szünetről már jelzett Szaniszlóról már el­indult a mozdony elakadt [...] kerül színre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Ma [...]
179. 1918-01-22 / 19. szám
[...] Wald Lipót nevű verőcei lakos szaniszló erdőkezelő volt Waldot a kir [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Téglagyári [...]
180. 1918-01-30 / 26. szám
[...] 50 16 Szakaszi 50 17 Szaniszlói 160 18 Szatmári 36 19 [...] jegyzői hivatal 40 15 Szontiványi Sándor Aranyosmegyes 20 16 Stranzl Imréné [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Zsürger [...]