42 találat (0,087 másodperc)

Találatok

1. 1913-06-24 / 143. szám
[...] ugyannyira hogy rövi­desen teljesül százezrek kérése amely a legége­tőbb szociális feladatok [...] valamint Szász Károly ós Lázár István gróf a képviselőhöz alelnökei vasárnap [...]
2. 1909-11-30 / 273. szám
[...] Ifibb cíkkii a klvatkizi Tisza István szerepe Rabló támadás Berenden A [...] is csak a közkórházban történhetik kérése a beteg ott nem léte [...]
3. 1913-11-28 / 274. szám
[...] át a díszpolgári okleve­let Tisza István gróf miniszterelnöknek A nemzeti ellenállás [...] amelyet a három város Tisza István Magyarország legnagyobb történelmi hivatást betöltő [...] Szatmár is átnyújtotta gróf Tisza Istvánnak a díszpolgári oklevelét A miniszterelnököt [...] napra amelyre nehány ellenzéki delegátus kérése folytán delegációs ülés volt összehiva [...]
4. 1910-06-15 / 128. szám
[...] alapitó tagjai lettek Kinevezés Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt aki [...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 Mészáros Ferenc r tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Je­lentés az 1908 9 [...] Imre Humoros magánjelenet Előadja Mihalovits István Debreczen A szikra Vígjáték egy [...]
5. 1912-06-05 / 125. szám
[...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] 8 án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár [...] szerkezeteit Építész iroda áthelyezés latorján István ís irodáját junius 1 től [...] mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a [...]
6. 1914-03-24 / 68. szám
[...] könyvtár bevétele stb A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hérmán István III ügyvezető alelnök Sinay Lajos [...] Fábián Lajos főjegyző dr Mák István aljegyző Kir 11 a Mihály [...] Fekete Samu Figus Albert Fazekas István Foga rassy István Görömbei János Hájtájer Pál Gárdos [...]
7. 1914-06-28 / 145. szám
[...] Acker György rendőrkapi­tány Szászsebes Riedl István rendőrkapitány Rozsnyó Dr Hulin Béla [...] Moravek Antal rendőrfőkapitány Selmecbánya Berzeviczy István rendőrkapitány Ungvár Erdőhegyi Miklós rendőrkapitány [...] h rendőrfőkapitány s dr Kozslik István rendőr­fogalmazó Miskolc Dr Hadady Endre [...] cél­juknak mindenben megfeleljenek A tanfelügyelő kérése a szakbizottság elé került amely [...]
8. 1913-01-26 / 21. szám
[...] Batthányi utca 10 MeKyKfJf Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] eladó Levélbeli megkereséseket ilobai Szent István bányatársulat igazgatóságának ILOBA Szatmármegye cimzendők [...]
9. 1912-03-16 / 62. szám
[...] udvarlót annyira megha­totta a férj kérése hogy a váltót tényleg alá [...] Gyuláné id Lenkey Gy Rovó István ifj Lenkey Gy Forray Tibor [...]
10. 1915-06-02 / 148. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát gróf [...] hiszen az audiencia gróf Tisza István miniszterelnök ajánlatára történik Gróf Tisza István a kihallgatásról Gróf Tisza István miniszterelnök az ellenzéki vezérférfiak kihallgatásáról [...] felemelt jegyzések közül megemlitjük Rada István dr pápai prelátus az előző [...]
11. 1911-08-03 / 175. szám
[...] 17 Attila utca Saßlö Maris Istvánnál kkÉpviselöpz ülése Saját tudósítónktól Bpest [...] kéri Elnök jelenti hogy Lovászy kérése fölött használ több képviselő névszerinti [...]
12. 1913-03-11 / 58. szám
[...] i i mi mmsx Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t szatmári cég végrehajtatónak Fóris István és neje Gál Karolina sisza [...] I rsz közöslegelő illetőségből Fóris István illető­ségére C I a Mádi [...] I rsz közöslegelő illetőségből Foris István illető­ségére 8 korona III a [...]
13. 1915-08-01 / 208. szám
[...] és 6 liter tej Belha István rendőr utján 90 db süte­mény [...] sebesültek­nek 50 db sétabot Unger Istvánná 1 kenyér dr Harcsái 1 [...] üditő konyha fenntartásához való adományok kérése végett felhívás ment szét a [...]
14. 1912-04-25 / 94. szám
[...] 40 f Debreceni Károly S István 20 f K Nagy Lőrincz [...] 375 Építész iroda áthelyezés latorján István irodáját junius 1 től Hunyady [...] áll Ideális tartézbodási hely gyógyulást kérésé gyer­mekeknek Természetes rádium emanatorium Legelső [...]
15. 1913-06-22 / 142. szám
[...] Kamenszky Viktor Jankovics János Hermann István Heluskay Sándor Csurgó József Jól [...] dös József ÜUDka Viktor Deák István Csillag Nándor Bárány Pál Áchim [...] vizsgálat során a gyanú Sike István 20 éve 3 legényre a [...] senkim aki az kenyeremet meg ké­résé volt egy nagy fijam aki [...]
16. 1909-03-02 / 49. szám
[...] történetében egy békési ur Széchenyi István gróf neve mellé akart kerülni [...] a nők jogaiért küzdjenek Széchenyi Istvánnak jó sejtelmei lehettek amikor az [...] zavarnak legjobban az ősz Szap­panos István örült ki kész volt a [...] által érintett jogok és érde­kek kérése feletti döntést a nagy­hatalmak tanácskozására [...]
17. 1912-07-04 / 148. szám
[...] Hiába való volt édesanyjának minden kérése hogy hagyjon fei dorbézolásaival és [...] pozsonyi szinház v primadonnája Simái István a Király szinház tagja Szűcs [...]
18. 1914-07-23 / 166. szám
[...] A jelentést követőleg gróf Tisza István miniszterelnök szólalt fel és kijelenti [...] Béla kijelenti hogy a miniszterelnök kérése csupán az Andrássy interpellációjára vonatkozik [...] helyreállítani a pártok között Rakovszky István is megjegyzéseket tesz és az [...] napolni a Házat Gróf Tisza István nyomban válaszolt a megjegyzésekre Kész [...]
19. 1900-05-31 / 44. szám
[...] ki­adása tárgyában r Chernelházi Chernél István Magyarország madarai ez munkájának 1 [...] kiállításra 2 Átirata sertés vésztegzár kérése tár­gyában 3 közgyűlési jegyzőkönyvét megküldi [...]
20. 1913-12-12 / 285. szám
[...] adott felvilá­gosítás kát Maga Tisza István gróf mi­nisét rel nők válaszolt [...] kis vita volt Ugyanis Rikovszky Ist­ván odaszóít hogy mit bujká nak [...] n fognak a herendi óvónő kérése elől elzárkózni és a gyermekei [...] an é közönség rendelkezésére BLjATNjlCZKf ISTVaN Kazinezy t 10

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind