2. oldal, 39 találat (0,087 másodperc)

Találatok

21. 1969-05-25 / 118. szám
[...] Kaposvár Dohány Káh lesz Ágfalvi Farkas Ve­rov szki Selenka Letenyei Ná­dasát [...] hárult de az átalakított védelem Farkas­sal é 6 Ágfalvival az élen [...] Bárá­nyé Károlyné Ráksi Pfaff sics Sándorné Nemesvid Kopecsni Vincéné Kutas Csuthy [...] törökök elleni harcban a végvári vité­zek közt töltötte Vitézi éneke­lnek soraiból [...]
22. 1972-04-30 / 101. szám
[...] M E 42 A János vitéz egyik alakja 44 A Pirenneusok [...] Kaposvár Túli Já­nos Lengyeltóti Győr Sándorné Látrány A könyveket postán küldjük [...] bután palac­kot nyomáscsökken­tőt tűzhelyet vennék Farkas Pécs Sallai u 46 431533 [...]
23. 1973-11-29 / 279. szám
[...] Batthyány tér 11 Érdeklődni nóth Sándorné Len­gyeltóti Batthyány tér 13 vagy [...] című sorozatból 14 40 Csokonai Vitéz Mihály 15 00 Hírek 15 [...] 28 Nagykanizsai dzsesszhétvége 21 08 Farkas Ferenc Lavotta szvit 21 25 [...]
24. 1973-12-18 / 295. szám
[...] szaküzle­temben Tubifeksz ál­landóan kapható Szegfű Sándorné dísz­állat kereskedő Ka­posvár Latinca S [...] eladó Ér­deklődni Nagyatád Járási Hivatal Farkas né 12656 I L es [...] ig NAGYATÁD 5 órakor JÁNOS VITÉZ Az első másfél órás színes [...]
25. 1963-08-17 / 191. szám
[...] 30 A szocialista nemze­ti egységért Farkas Sándor 18 45 Könnyű fúvósmuzsi­ka [...] Táncoljunk PETŐFI RÁDIÓ 14 00 Farkas Ferenc Aszta­li muzsika 14 25 [...] Falusi életképek 8 10 János vitéz Részletek 8 50 Édes anyanyelvűnk [...] együtt juttas­sa vissza címemre Tóth Sándorné Kapos­vár Bajcsy Zsilinszky u 74 [...]
26. 1961-04-16 / 89. szám
[...] a Há­rom gida Iharosberénybe a Vitéz László Zala megyébe a Többet [...] kell ordulni A múltkor egy far­kasra lett volna szükségük a Balatonnagybereki Állami Gazdaság bábosainak Vágvöl­gyi Sándorné a gazdaság mű­velődési felelőse Gátsóktól [...]
27. 1968-10-15 / 242. szám
[...] 20 00 órakor Nagykani­zsán JANOS VITÉZ MOZIK Vörös Csillag HEROIN NDK [...] 2 Ft ért kg ként Far­kas Lajos Osztopán Petőfi u 53 [...] mondunk mindazok­nak akik özv Rádi Sándorné te­metésén részt vettek és részvé­tükkel [...]
28. 1969-09-30 / 226. szám
[...] öl telek is eladó Tafota Sándorné Gye nesdiás 97722 K ét [...] Irányi j Dániel u 2 Farkas 1047 F igyelem Szőlőolt ványok [...] ZM 9267 A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium hivatalsegédet és fűtőt [...]
29. 1977-03-25 / 71. szám
[...] üres te­rület eladó megoszt­va is Farkas Nagy­atád Zóka u 2 69087 [...] nyomraveze­tőt jelentős jutalom­ban részesítem Hor­váth Sándorné Ka poshomok 3029 Huszonkilenc éves [...] 31 A Rádió Dalszínhá­za János vitéz 24 00 Hírek 3 MŰSOR [...]
30. 1975-03-12 / 60. szám
[...] mind­azoknak akik felejthetetlen ha­lottunk DEÁK SANDORNÉ búcsúztatásán részt vettek hogy fájdalmunkban [...] Hegyi u II fszt 1 Farkas a Dimitrov u végen 276875 [...] Latin­amerikai históriák 22 00 János vi­téz Részletek 2 00 Hírek időjá­rás [...]
31. 1985-03-05 / 53. szám
[...] lesz a csurgói köz­temetőben Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola [...] Csil­lagvár u 49 vagy Frank Sándorné Somogyvár Kos­suth L u 17 [...] tojóketrec eladó Érdeklődni Majoros Nagyka­nizsa Farkas József u 45 az esti [...]
32. 1956-05-26 / 123. szám
[...] 9 50 Petőfi Sándor János vitéz XIV ének 10 10 Halló [...] 30 Válaszolunk hallga­tóinknak 16 45 Farkas Anna és Déri Pál énekel [...] története XIII 9 40 Ágasvári Sándorné énekel Szaszkó József citerázik 10 [...]
33. 1960-04-16 / 90. szám
[...] első oskoláról a Somogybán Csokonai Vitéz Mihály verse 19 30 Magyar [...] Magyar Imre népi zenekara játszik Farkas Ilonka és Tóth Lajos énekel [...] öl területtel eladó Cím Fa­zekas Sándorné Kaposfő Kossuth L u 47 [...]
34. 1960-04-02 / 79. szám
[...] 10 Romantikus kórusok 15 30 Farkas a Verhovinán Mikszáth Kálmán elbe­szélésének [...] Versek a kedveshez Lillához Csokonai Vitéz Mihály verseiből 23 25 Kamarazene [...] öl területtel eladó Cím Fa­zekas Sándorné Kaposfő Kossuth L U 47 [...]
35. 1986-02-27 / 49. szám
[...] gyászoló család A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium megrendüléssel tudatja hogy [...] szeretett édesanyánk anyó­sunk nagyanyánk VÖLGYI SANDORNÉ Reszler Klotild tragikus hirtelenséggel rövid [...] dni mindennap 17 órá­tól Cím Farkas Jó nos Kaposvár Arany János [...]
36. 1956-02-04 / 30. szám
[...] Hangverseny ayermekeknek 9 50 Csokonai Vitéz Mihály versei Szerelem dal a [...] 30 Földiekkel játszó égi tünemény Farkas Ferenc feldolgozá­sa 16 00 Országszerte [...] Kinizsi Női egyes 1 Horváth Sándorné S Bányász 2 Gazdag Magdolna [...]
37. 1980-04-03 / 79. szám
[...] amosm émöknek BOROS LASZLO technikusnak FARKAS VILMOSNE technikus­nak HORVATH BELA techni­kusnak [...] a Magyar Filmgyártó Vállalat színművé­sze VITÉZ Y LASZLO a Magya Filmgyártó [...] szobrászmű­vész SZABADOS JANOS festőmű­vész VEREBI SANDORNE nyomott anyag tervező VESZPRÉMI IMRE [...]
38. 1973-10-12 / 239. szám
[...] 18 00 Levele könyv Csokonai Vitéz Mihály 19 40 Százszorszép énekek [...] magyar népdal hete Emlékezés Ágasvári Sándornéra 9 57 Magyar Múzsa 10 [...] 20 La Fontaine meséi A farkas és a ló 18 35 [...]
39. 1994-08-25 / 199. szám
[...] beültetett fenyővel ela­dó Érdeklődni Marián Sándorné Böhö nye Dózsa u 6 [...] 54514 ÁLLÁS A csurgói Csokonai Vitéz Mi­hály Református Gimnázium igazgatótanácsa felvételt [...] Back Tec 2000 Kft Igái Farkas J u 14 Tel fax [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind