39 találat (0,081 másodperc)

Találatok

1. 1955-01-09 / 7. szám
[...] tajtékot ver a vízen Bá­lint vitéz kiemelkedik hullámaiból s végigjön a [...] Sán­dor írásai és használati eszközei Farkas János csurgói párttitkár a Magyar [...] komoly ér két özv Latinka Sándorné is téket bocsátott Somogy megye [...] Amiért ők harcoltak és elvé vitézei a kibontakozó munkás reztek ma [...]
2. 1956-02-04 / 30. szám
[...] Hangverseny ayermekeknek 9 50 Csokonai Vitéz Mihály versei Szerelem dal a [...] 30 Földiekkel játszó égi tünemény Farkas Ferenc feldolgozá­sa 16 00 Országszerte [...] Kinizsi Női egyes 1 Horváth Sándorné S Bányász 2 Gazdag Magdolna [...]
3. 1956-05-26 / 123. szám
[...] 9 50 Petőfi Sándor János vitéz XIV ének 10 10 Halló [...] 30 Válaszolunk hallga­tóinknak 16 45 Farkas Anna és Déri Pál énekel [...] története XIII 9 40 Ágasvári Sándorné énekel Szaszkó József citerázik 10 [...]
4. 1956-10-06 / 236. szám
[...] sárpilisl citera együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora 9 40 [...] Lakásfronton Riport 19 00 János vitéz Részletek Kacsóh Pongrác és Keltái [...] Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c operettjéből 15 [...] Frankhon ivadéka Angolhon szülötte Magyarhon vitéze 22 00 Tánczene 22 47 [...]
5. 1960-04-02 / 79. szám
[...] 10 Romantikus kórusok 15 30 Farkas a Verhovinán Mikszáth Kálmán elbe­szélésének [...] Versek a kedveshez Lillához Csokonai Vitéz Mihály verseiből 23 25 Kamarazene [...] öl területtel eladó Cím Fa­zekas Sándorné Kaposfő Kossuth L U 47 [...]
6. 1960-04-16 / 90. szám
[...] első oskoláról a Somogybán Csokonai Vitéz Mihály verse 19 30 Magyar [...] Magyar Imre népi zenekara játszik Farkas Ilonka és Tóth Lajos énekel [...] öl területtel eladó Cím Fa­zekas Sándorné Kaposfő Kossuth L u 47 [...]
7. 1961-04-16 / 89. szám
[...] a Há­rom gida Iharosberénybe a Vitéz László Zala megyébe a Többet [...] kell ordulni A múltkor egy far­kasra lett volna szükségük a Balatonnagybereki Állami Gazdaság bábosainak Vágvöl­gyi Sándorné a gazdaság mű­velődési felelőse Gátsóktól [...]
8. 1963-08-17 / 191. szám
[...] 30 A szocialista nemze­ti egységért Farkas Sándor 18 45 Könnyű fúvósmuzsi­ka [...] Táncoljunk PETŐFI RÁDIÓ 14 00 Farkas Ferenc Aszta­li muzsika 14 25 [...] Falusi életképek 8 10 János vitéz Részletek 8 50 Édes anyanyelvűnk [...] együtt juttas­sa vissza címemre Tóth Sándorné Kapos­vár Bajcsy Zsilinszky u 74 [...]
9. 1963-10-27 / 252. szám
[...] em­ber véresre verése után a vitéz társaság elvonult a csata színhelyéről [...] hány gyereklányt becstelenítettek meg libatol­las vitézei Arról sem nyilatkozik bővebben hogy [...] Inkén betért báró Szegedy Ensch Sándornéhoz aki igen örült amikor megismert [...] A három elvtárs Ádám János Farkas Já­nos és dr Dohány Jenő [...]
10. 1968-10-15 / 242. szám
[...] 20 00 órakor Nagykani­zsán JANOS VITÉZ MOZIK Vörös Csillag HEROIN NDK [...] 2 Ft ért kg ként Far­kas Lajos Osztopán Petőfi u 53 [...] mondunk mindazok­nak akik özv Rádi Sándorné te­metésén részt vettek és részvé­tükkel [...]
11. 1969-05-25 / 118. szám
[...] Kaposvár Dohány Káh lesz Ágfalvi Farkas Ve­rov szki Selenka Letenyei Ná­dasát [...] hárult de az átalakított védelem Farkas­sal é 6 Ágfalvival az élen [...] Bárá­nyé Károlyné Ráksi Pfaff sics Sándorné Nemesvid Kopecsni Vincéné Kutas Csuthy [...] törökök elleni harcban a végvári vité­zek közt töltötte Vitézi éneke­lnek soraiból [...]
12. 1969-09-30 / 226. szám
[...] öl telek is eladó Tafota Sándorné Gye nesdiás 97722 K ét [...] Irányi j Dániel u 2 Farkas 1047 F igyelem Szőlőolt ványok [...] ZM 9267 A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium hivatalsegédet és fűtőt [...]
13. 1972-04-30 / 101. szám
[...] M E 42 A János vitéz egyik alakja 44 A Pirenneusok [...] Kaposvár Túli Já­nos Lengyeltóti Győr Sándorné Látrány A könyveket postán küldjük [...] bután palac­kot nyomáscsökken­tőt tűzhelyet vennék Farkas Pécs Sallai u 46 431533 [...]
14. 1972-05-19 / 116. szám
[...] korabeli kosztümökben bemutatják a végvári vitézek életét és az egyik nagyvázso­nyi [...] szál­lítottak kórházba akik közül Marek Sándorné súlyos élet veszélyes állapotban van [...] Latinca Sándor u Felelős vezető Farkas Béla Igazgat
15. 1973-08-09 / 185. szám
[...] Schülkopf Erzsébet 54 észtén Dakó Sándorné nagyatádi la­Csokonai emlékbizottság alakult Csurgón Csokonai Vitéz Mihály szü­letése 200 évfordulójának megünneplésére [...] Sándor u 6 Felelős vezető Farkas Béla igazgató
16. 1973-10-12 / 239. szám
[...] 18 00 Levele könyv Csokonai Vitéz Mihály 19 40 Százszorszép énekek [...] magyar népdal hete Emlékezés Ágasvári Sándornéra 9 57 Magyar Múzsa 10 [...] 20 La Fontaine meséi A farkas és a ló 18 35 [...]
17. 1973-11-29 / 279. szám
[...] Batthyány tér 11 Érdeklődni nóth Sándorné Len­gyeltóti Batthyány tér 13 vagy [...] című sorozatból 14 40 Csokonai Vitéz Mihály 15 00 Hírek 15 [...] 28 Nagykanizsai dzsesszhétvége 21 08 Farkas Ferenc Lavotta szvit 21 25 [...]
18. 1973-12-18 / 295. szám
[...] szaküzle­temben Tubifeksz ál­landóan kapható Szegfű Sándorné dísz­állat kereskedő Ka­posvár Latinca S [...] eladó Ér­deklődni Nagyatád Járási Hivatal Farkas né 12656 I L es [...] ig NAGYATÁD 5 órakor JÁNOS VITÉZ Az első másfél órás színes [...]
19. 1975-03-12 / 60. szám
[...] mind­azoknak akik felejthetetlen ha­lottunk DEÁK SANDORNÉ búcsúztatásán részt vettek hogy fájdalmunkban [...] Hegyi u II fszt 1 Farkas a Dimitrov u végen 276875 [...] Latin­amerikai históriák 22 00 János vi­téz Részletek 2 00 Hírek időjá­rás [...]
20. 1975-06-29 / 151. szám
[...] helyet­tesítjük A megyei tanács tag­Egy vitéz ember A szóban forgó úr [...] hétköznapok is meg­követelik hogy időnként vi­tézül cselekedjék az ember Játszótér délután [...] fej­jel lehet figyelni Pedig a vi­téz ember már készenlétben állt S [...] ö itt tglál magának társa­ságot Farkas Sándorné és Ga­lamb Vincéilé a jogi [...]
21. 1977-03-25 / 71. szám
[...] üres te­rület eladó megoszt­va is Farkas Nagy­atád Zóka u 2 69087 [...] nyomraveze­tőt jelentős jutalom­ban részesítem Hor­váth Sándorné Ka poshomok 3029 Huszonkilenc éves [...] 31 A Rádió Dalszínhá­za János vitéz 24 00 Hírek 3 MŰSOR [...]
22. 1978-09-12 / 215. szám
[...] talapzatán is A Zrí­nyinek és vitézeinek bátorsá­gát szimbolizáló szobor most százéves [...] megsérült OUztdl Sztrk avdjősÁg Richter Sándorné budapesti lakos augusztus 1 én [...] l u 101 Felelős vezető Farkas Béla igazgató Kéziratokat nem örzünk [...]
23. 1980-04-03 / 79. szám
[...] amosm émöknek BOROS LASZLO technikusnak FARKAS VILMOSNE technikus­nak HORVATH BELA techni­kusnak [...] a Magyar Filmgyártó Vállalat színművé­sze VITÉZ Y LASZLO a Magya Filmgyártó [...] szobrászmű­vész SZABADOS JANOS festőmű­vész VEREBI SANDORNE nyomott anyag tervező VESZPRÉMI IMRE [...]
24. 1980-09-10 / 212. szám
[...] Miseta Györgyné Kaposvár rátétese Stier Sandorné Kaposvár hímzé­se Pecséri Rózsa Siófok [...] lennék ha elhallgatnám a János Vitéz­nek és a Toldinak is a [...] mesét termő erdőt járó rengetegébe Farkas laka nagy fiához Tamási Áronhoz [...] arcodra a fe­jedelmi népfd János vitéz arra ösztönöz Toldi a ki­rályoknak [...]
25. 1983-01-26 / 21. szám
[...] szeretett férj édesapa após nagypapa FARKAS SÁNDOR volt gigei majd Kaposvár [...] Érdek­lődni Kaposvár Cseri út 31 Farka­sék 16 óra után 230 C [...] J u 5 Érdeklődni Papp Sándorné Kapós­újlak 23 ÍW 79 levő [...] Ka­posvar 14 30 órakor JÁNOS VITÉZ lr be riet 19 00 [...]
26. 1985-03-05 / 53. szám
[...] lesz a csurgói köz­temetőben Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola [...] Csil­lagvár u 49 vagy Frank Sándorné Somogyvár Kos­suth L u 17 [...] tojóketrec eladó Érdeklődni Majoros Nagyka­nizsa Farkas József u 45 az esti [...]
27. 1986-02-27 / 49. szám
[...] gyászoló család A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium megrendüléssel tudatja hogy [...] szeretett édesanyánk anyó­sunk nagyanyánk VÖLGYI SANDORNÉ Reszler Klotild tragikus hirtelenséggel rövid [...] dni mindennap 17 órá­tól Cím Farkas Jó nos Kaposvár Arany János [...]
28. 1986-10-31 / 257. szám
Gyászjelentés A csurgód Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépisko­la [...] akik ismerték hogy ÖZV TORMA SANDORNÉ Szíjártó Rozália Kaposvár Mező I [...] drága jó férjem édesapám nagy­apám FARKAS JANOS Kaposmérő Kossuth L u [...] oroszul olaszul spanyolul telefone­tikával Doktor Far­kas külföldi diplo­más szaktanár Bu­dapest 1149 [...]
29. 1990-09-15 / 122. szám
[...] Fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV KATONA SÁNDORNÉ Ágh Rozália volt kaposmérői lakos [...] elaoc Zamardi Diófa u 4 Farkas Zoltánne 136101 ELADOM Siófok TöreKiben [...] VEKTOR KFT 149461 A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár önköltséges [...]
30. 1993-10-30 / 253. szám
[...] 18 Lk 16 19 31 Farkas Ómagyar név a harciasság jelképe [...] Tudományos tanácskozá­son emlékeztek meg Cso­konai Vitéz Mihály születé­sének 220 évfordulójáról tegnap [...] olyan éhes vagy mint a farkas Ez igaz De mikor eszik [...] u 8 Felelős vezető SOÓS SÁNDORNÉ Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
31. 1994-08-25 / 199. szám
[...] beültetett fenyővel ela­dó Érdeklődni Marián Sándorné Böhö nye Dózsa u 6 [...] 54514 ÁLLÁS A csurgói Csokonai Vitéz Mi­hály Református Gimnázium igazgatótanácsa felvételt [...] Back Tec 2000 Kft Igái Farkas J u 14 Tel fax [...]
32. 1995-03-16 / 63. szám
[...] Mózes Attila sepsiszent­györgyi prózaíró valamint Farkas Árpád a Háromszék című folyóirat [...] A díjat felesége özv Kenéz Sándorné vette át Ugyancsak Nagyatádért kitüntetésben [...] Hans Joachim Ra­ich dettenhauseni és Farkas István tabi polgármester tegnap írta [...] szülők nevelők gyermekek A Cso­konai Vitéz Mihály Reformá­tus Gimnázium diákszínjátszó körének [...]
33. 1995-08-19 / 195. szám
[...] Bartol Antalt a Csur­gói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Kollégiuma Ka­zinczy díjas [...] Vendéglátói­pari Szakközépiskola nyugdí­jas igazgatóját Richter Sán­dornét a Somogy Megyei Pe­dagógiai Intézet [...] sportolói a Repülő Hollandi világbajnokai Farkas János lábteniszező világ európa és [...]
34. 1997-12-09 / 287. szám
[...] rehabilitáció támogatásánál ugyanezt reméljük mondta Farkas István Dr Gyurkovits Kálmán or­vosigazgató [...] tagság­gal jutalmazta Ballér Sze rénke Farkas Béláné Huri Béláné Vida Gyuláné [...] Posza Sándot fűtőnek Po sza Sándorné Gál Sándomé és Szabóné Szilner [...] Dr Sótonyi Sándor a Cso­konai Vitéz Mihály Tanító­képző Főiskola főigazgató he­lyettese [...]
35. 1999-04-02 / 77. szám
[...] is jöhet B T Tab Farkas István polgármester az A Rendőr [...] és testneve­lésből a a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főis­kolára felvételizők a [...] asszisztenseknél vég­zett szakfelügyeleti tapaszta­latokat Bajók Sándorné me­gyei vezető ápolónő ismer­tette az [...]
36. 1999-12-30 / 304. szám
[...] gondviselésében meg­nyugodva értesítjük hogy JENEYNÉ vitéz Kazy Gyöngyi Mária 1999 december [...] szent neve Jób könyve Táviratom vitéz ifj Jeney Tibor 8700 Marcali [...] Fájó szívvel tudatjuk hogy FEKETE SÁNDORNÉ Nagy Erzsébet Kaposvár Fő u [...] öl telek Fonyód Bélatelep Bolyai Far­kas út 29 eladó 06 88 [...]
37. 2000-05-12 / 110. szám
[...] tel 82 482 272 Igái Farkas J u 4 Tel 82 [...] irodalom órára a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általá­nos Iskolába Az MDF [...] településéről A konferencián amelyet Bajók Sándorné megyei tisztifőnővér szervezett a most [...] és Vidékfejlesztési Miniszté­rium főtanácsadója és Farkas Károly az országos területfej­lesztési központ [...]
38. 2004-12-14 / 291. szám
[...] a tulajdonosnak vagy az albérlőnek Farkas Edit aljegyző Az eb által [...] játszóházat tartottak tegnap a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában A gye­rekek [...] a nagyberki iskola diákja Nagy Sándorné igazgatóhelyettestől megtudtuk Kiss László az [...]
39. 2012-11-06 / 259. szám
[...] akik ismerték és szerették hogy VITÉZ CZINK KÁROLY balatonföldvárl lakos 92 [...] ismerték és szerették hogy ÖZV FARKAS SÁNDORNÉ Borbély Irénke volt gigei kaposvári [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind