151 találat (0,100 másodperc)

Találatok

1. 1958-01-25 / 21. szám
[...] Elnökségi tagok Varga Jenő Rácz István Szikla László és Károly István dr Tanácstagok Kőhalmi Pál dr Bozóky György dr Szabó Ist­ván Hoffer József Tábori Zol­tán dr [...] Ferenc dr Kapo­cs Sándor Sasvári István Faj­kos István Ráki Kálmán dr és Kertes [...]
2. 1958-05-22 / 119. szám
[...] a lelkes siófoki sportvezetők­nek Török István egyébként a siófoki vívók edzője [...] munkája hamarosan megérleli gyümölcsét Török István növen­dékeivel a siófoki ifjúsági vívók­kal [...] Bujtás BVSC 7 gy 3 Bozoky BVSC 4 gy 9 kt [...]
3. 1961-02-22 / 45. szám
[...] anyagkönyvelő Gyurákovics János igazgató Fnimer István és Hirnyák Ferenc A gazda­ságnak [...] egyetlen bomba sem mester dr Bozóky főorvos és hull Az egész [...]
4. 1962-04-30 / 100. szám
[...] 0 Harmincéves OOOOOOtXűOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOCOOGOOCGOOOOCOOOOGC rj Dr Bozóky Géza egyetemi anár 1932 február [...] Bencze József Ferenc Gábor Mátok István Völgyi Lajos Maza Sándor és [...] át a szót A Mátok István nyugdíjas nyom­dász Már kora délelőtt [...] Korkép anno 1932 Vajon dr Bozóky Géza ta­nár úr erre gondolt [...]
5. 1962-10-25 / 250. szám
[...] 1962 október 25 SPOR Gábor István a megyei kerékpáros terepbajnok Csapatversenyben [...] felad­ták Ismét bebizonyosodott hogy Gábor István ma a legjobb és legsokoldalúbb [...] ó 30 40 p 6 Bozóky László Siófok 1 ó 34 [...] Szokolics Gyula Bertalan Valéria Sárdi Ist­ván Sánta Ilona Halálozás Ko­vács Barnabásné [...]
6. 1963-12-01 / 280. szám
[...] Drávái Piroska Ger­gely Nándor Horváth István Far­kas Mihály Ignáczy György Ko­vács [...] Sándor dr Kordoványi Dezső Kiss István Kertész István dr Karai Istvánná Karádi Győző Kutasi Gyula Ko­máromi [...] lett Az elnökség tagjaivá Kiss Istvánt dr Ka­rai Istvánnét dr Kecskés [...] színház új művész­nője játssza rendező Bozóky István a Budapesti Petőfi Színház főrendezője [...]
7. 1964-05-08 / 106. szám
[...] Pál érsekét Warwick gróf szerepében Bozóky István színészi bemutatkozása túlzá­sok nélkül kitűnően [...]
8. 1971-05-15 / 112. szám
[...] című jelentést tárgyalták meg Fábri István pártbizott isági osztályvezető előterjesz­tésében majd [...] házigaz­da tisztét betöltő dr Gáli István a Siófoki Városi Ta­nács elnöke [...] SALT GÉZA MAGASLESEN 5 oldal BOZÓKY ÉVA Erről nem beszélünk 7 [...]
9. 1971-05-16 / 113. szám
[...] törpéinek ezek a hibák Hegedűs István illusztrá­ciói mintha röpülni akarná­nak Egyetlen [...] Ünnepi ese­szeretete is támogatja ókét Bozoky Éva Czóbel Béla tárlatán 1 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] fővárosi ta­nács elnökhelyettese és Ko­vács István akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
11. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva Fantáziával újat A fiatal [...] Stettner Béla Szobrász 1968 Kalló István SZÓ ES TETT N esztelenül [...]
12. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órake­retben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Cseperész az eső A [...] kapuit Jó éjt Balaton Tamás István Székely Dezső ÉNEK TÜCSÖKHEGEDŰRE Búcsúszavát [...]
13. 1973-12-02 / 282. szám
[...] ez az igazi szerelem Tamás István 1 Domokos szólt a vitához [...] majd hogy nem volt hiábavaló Bozóky Éva
14. 1975-06-01 / 127. szám
[...] közvetlen Bajor Nagy Ernő Ágh István Bozóky Éva Lá­zár Ervin Simonffy András [...]
15. 1976-01-13 / 10. szám
[...] az eredeti me­xikóiakat Juhász Jácintot Bozóky Istvánt Kautzky Jó­zsefet stb Bárdy Györgynek [...]
16. 1976-09-12 / 216. szám
[...] sike­rült Pinochet maszkja a puccsistát Bozóky István sze­mélyesítette meg Különös já­ték ez [...] munka miből áll arról Fekete Istvánná mű­helyadminisztrátor adott fel­világosítást ebben az [...]
17. 1976-11-02 / 259. szám
[...] Deák Bicsáki Fehér Ed­ző FÍsIi István Az MLSZ összesítése alap­ján a [...] Vasas ifi 3 2 Fisli István A bajnokság 1 Táncsics állása [...] másnak látszani mint amik i Bozóky Éva Munkában a báb fii [...]
18. 1977-11-20 / 273. szám
y Mészáros István Ady Endre passiója Villan az [...] nagyszerű Ady felvé telek korszakába Bozóky Mária megjegyzi A kü­lönféle Ady [...]
19. 1977-12-07 / 287. szám
[...] közműveltséget amely csak közösségi lehet Bozóky Éva N Nem operett tragikomédia [...] Kun Vilmost Koltai Róbertét Kiss Istvánt Hunyadkürli Istvánt látjuk még a főbb szerepekben [...] városházán maga a főpol­gármester Bárczy István adta őket össze a polgári [...]
20. 1978-01-10 / 8. szám
[...] Makk Marci kifestőkönyvet is Csukás István verseivel A kiadványokat az intézet [...] a művek egy részét Benedek István századok és ezredek útvesztőjében kutatta [...] a Bakfark Consort A rende­ző Bozóky István A főváros egyik legrégibb borbélyműhelye [...]
21. 1978-08-08 / 185. szám
[...] Vonuljatok ki sanzopok mű­sora amelyet Bozóky Ist­ván rendezett jól szolgál­ta a munkásművelődés [...]
22. 1979-01-05 / 3. szám
[...] majd a siófokiak A da­rabot Bozóky István rendezte vendégként s a főbb [...] Tanay Bella Horváth Ibolya Holl István Mester János lép fel A [...]
23. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vá­járnak HALASZ GYÖRGY vá­járnak KOCSIS ISTVÁN vájár­nak PAVLYAS LASZLO vájár­nak STANKOCZI [...] szakmunkásnak SÖTÉT FERENC szakmunkás­nak SZŰCS ISTVÁN szakmun­kásnak URBAN ISTVÁN szak­munkásnak az onkológiai ellátás és [...] lcét évtize­des kiemelkedő eredményeiért KOLLAR ISTVÁNNAK az Or­szágos Ere és Ásványbányák [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének BOZOKY ISTVANNE BARTA MARJANAK a Szegedi [...]
24. 1980-10-11 / 239. szám
[...] takarítottunk renovál tunk 1 Komlós István á másik huszonöt éves szól [...] Sugár László szer­ződtetett A Szent István körúton találkoztam vele Most neveztek [...] az öltözőben volt Komi ős Istvánt hamar megkedvelte a közönség El­játszotta [...] Gyula Giricz Mátyás Horváth Jenp Bozóky István Sándor János Sző­ke István Ascher Ta­más stb Játszott itt [...]
25. 1980-10-16 / 243. szám
[...] Csiky Gergely Színház első igazgatója Bozóky István Szokolay Ottó Varga Tibor Szőke István stb A társulati ülés Rajhona [...]
26. 1980-12-02 / 282. szám
[...] így nem korosodhatott Tisztelettel Orbán István kei eskedelmi vezető Ásványolaj forgaim [...] ismerteti A Lányok asszonyok ban Bozoky Éva a Veszprém me­gyei asszonybrigádokról [...]
27. 1982-06-29 / 150. szám
[...] gerincferdülésének pontos korrajzat kaptuk Császár István elbeszélése már akkor megkapott ami­kor [...] melyet a rendezd éppen Császár Ist­ván egyik művével a Gyil­kosokkal kezdett [...] mint Mol­nár Piroska Haumann Pé­ter Bozóky István játéka ő volt a gyermeke [...]
28. 1983-06-30 / 153. szám
[...] akik felejtő eteti hatottunk KOVÁCS ISTVÁN Kőrtöcnye hegy 14 alatti to­ké [...] 14 óráig 15 199 Szegedi Istvánná 79213 Torvaji szőlőhe­gyen 2 szobás [...] Érdek­lőd Siófok Kom­ló u 1 Bozóky Re zsőné 66962 Kétszobás szövet­kezeti [...] n öl telekkel Ér­deklődni Kardos István Lengyeltóti Kis Ernő u 31 [...]
29. 1984-12-01 / 282. szám
[...] 4 Tel 17 Fonyód Szent Ist­ván u 24 Tel 322 Mar­cali [...] és intézmények segítésére Somogyról írták Bozóky Éva Jó kezdemé­nyezés Nevelőszülőikről so­mogyi [...]
30. 1985-10-09 / 237. szám
[...] közösségi élet erősítésére Dr Bódi István az országos szövetség főtitkára elfogadha­tatlannak [...] termés mégiscsak jobb minden másnál Bozóky Éva Érmes remények Dól Somogy [...] lovaspályák úttörőparkök Amint azt Kódai Istvántól a Somogy Megyei Tanács me­zőgazdasági [...]
31. 1988-08-13 / 193. szám
[...] szombat IRODALOM MŰVÉSZET KÖZMŰVELŐDÉS Pákolitz István Hajnali A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon [...] megőrizte első kirá­lyunk emlékét az Istvánok névnapi köszöntő dalai Szent Istvánról is szólhak Igaz kora zenei [...] Lajos 1861 ben bemutatott I Ist­ván király című színműve nyomán Várady [...] királyhoz című kórusát Verse a Bozóky énekeskönyvből 1797 való a dallam [...]
32. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Színház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
33. 1990-04-29 / 5. szám
[...] el Székelyföldre A szünetben Mosóczi Ist­ván művészeti vezetővel beszélgettünk A tánc [...] e közösséghez kötődnek mondta Mosó­czi István aki a Somogyon kívül a [...] első társastáncklu­bot Somogybán szervezték meg Bozóky Lajossal s azó­ta Szigetváron Boglárlellén [...]
34. 1990-11-24 / 181. szám
[...] hatást mégis színhazunk dramaturgja Eörsi István író tette rám Beszélgeté­seink során [...] jó és az igaz diadaláért Bozóky Éva
35. 1991-03-09 / 58. szám
[...] 200 évfordulójára A nagy­cenki Széchenyi István emlékmúzeum igazgatóját dr Környei Attilát [...] nemcsak az évforduló jelesen Széchenyi István gróf születésének 200 évfordulója in­dította [...] erő­forrásra mint például a Széchenyi Ist­ván emlékmúzeum Részt vesz a munkában [...] em­léktúrát indítanak könyvet adnak ki Bozóky Mária Széchenyi hite meg­rendezik a [...]
36. 1992-08-27 / 202. szám
[...] motívumait használják fel ifj Szabó István a népi fafara­gás gazdag formanyelvén [...] Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mo­hács Bozóky Éva Szabó MIGRÉN MINT HŰSÉGES [...] a minőségi életet Dr Angeli István A durvaság a pimasz pök [...]
37. 1992-08-28 / 203. szám
[...] is igazoltak csapataink mon­dotta Háttá István edző Tőle tudjuk hogy a [...] új edző is dukál Kersák István irányítja az együttest aki bő [...] majd szembe fejezte be Kersák István Fónai BALATON KUPA LABDARÚGÓ TORNA [...] II J Faze­kas J dr Bozóky I NB III az elöl [...]
38. 1993-04-13 / 85. szám
[...] Sántosiné és Zala­vári teljesítménye Molnár István Labdarúgó NB II Dunaferr K [...] néző V Kiss B dr Bozóky Gergely Dunaferr SE Bita Ma [...]
39. 1993-06-04 / 128. szám
[...] Mohács 17 óra V dr Bozóky I Fazekas J Nagy II [...] barcsi Fortunát A gólkirály Rózsavölgyi István Közalkalmazottak lett A legjobb kapusnak [...]
40. 1993-08-05 / 181. szám
[...] évi csapatból két ütőjátékos távozott Bozóky Antal visszaköltözött Sze­gedre Méng Zoltán [...] Zarka József technikai vezető Gás­pár István edző Erdei György és Richter [...] Tamás Varga Péter Tóth Tamás Bozóky Antal és Méng Zoltán Edző Gáspár István Az aranyérmes utánpótlás­csapat Varga Péter [...]
41. 1993-09-06 / 207. szám
[...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Az első fél órában megijesz­tette [...] Csalos Mi­nor Bolhói Edző Csordás István Góllövők Mangult 53 p 22 [...] Marcali ifi 3 0 Ivusza István További eredmények Bonyhád Pécsi Gáz [...]
42. 1993-09-20 / 219. szám
[...] V Ma­rosvári Tóth V dr Bozóky Csepel Dr Szieben Ács Tyukodi [...] Szekeres Kámán Balogh Edző Varga István Siófok Bíró Olajos Bimbó Meksz [...]
43. 1993-09-27 / 225. szám
[...] állami támogatás Felszólalt dr Gyenesei Ist­ván a megyei közgyűlés el­nöke is [...] gondolatokat fo­galmazott meg dr Gyenesei István is hangoztatva a ne­mesvidi tornaterem [...] Pécs 4000 néző V dr Bozóky Góllövők Rózsa ill Csaban öngól [...]
44. 1993-10-01 / 229. szám
[...] óra V Vavika F dr Bozóky I Faze­kas J Junior mérkőzés [...] Két székesfehérvári autó versenyző Szabó István és Újházi László nem minden­napi [...]
45. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Karlovics Tóth T Edző Gáspár István A rossz nyitásfogadásokkal kezdő Építők [...] Siófok 2500 néző V Dr Bozóky Juhos Kis B Siófoki Bányász [...] szom­bathelyi középpályás nagyott esett dr Bozóky pedig a 11 es pontra [...]
46. 1994-03-04 / 53. szám
[...] át a tornacsarnok kul­csát Balogh Istvánnak a To­ponári Általános Iskola igaz­gatójának [...] tornaterem létrejöttében segítettek Dr Gyenesei István a So­mogy Megyei Közgyűlés el­nöke [...] Barcsi SC új edző Stájer István irányítá­sával Heti öt edzéssel ké­szült [...] óra V Bede F dr Bozóky I Szabó A NB l [...]
47. 1994-03-07 / 55. szám
[...] uk­rán Szergej Bubka győzött Bagyula István a negyedik he­lyet szerezte meg [...] Kazahsztán 570 cm 4 Bagyula István Ma­gyarország 570 cm Astafei a [...] 4000 néző V Bede dr Bozóky Fazekas Békéscsabai Előre FC Baji [...] Blaumann 5 3 Edző Kersák István Az eredmény alakulása 8 perc [...]
48. 1994-05-24 / 120. szám
[...] Lett rich Varga L dr Bozóky EMDSZ SLC Milchram Katona Udvardi [...] Landi mex Landrover versenyzője Bogár István Meránnal a szombati futam viszont Né­meth István Budapesti LK Boszporusz n I [...]
49. 1994-10-06 / 235. szám
[...] koronggal lemaradva a győztestől Lipcsik István 130 korongjával bronzérmet szerzett mögötte [...] Rumán Csehi Z Edző Sándor István 16 perc Molnár 20 méterről [...] Lánycsók 100 néző V dr Bozóky Lánycsók Kovácspi Puch Csonka Liber [...] Preisin­ger Szabó II Szőke Ivusza István Labdarúgó Magyar Kupa Két gólt [...]
50. 1995-10-13 / 241. szám
[...] parti mun­kacsoport ülésen dr Kolber Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte [...] ré­giót átfogó rendezvényt Dr Gyenesei István a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnök­ségének [...] Vágner L Kéri Á dr Bozóky I NB III az elöl [...] hajómodel­lező eredményeiről ismert csurgói Várady István lett bronzérmes pár ponttal lema­radva [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind