137 találat (0,286 másodperc)

Találatok

1. (35. oldal)
[...] dr Belügyminisztérium 1947 1948 Kalata István Belügyminisztérium 1947 Kapossy Béla dr [...] Központi Statisztikai Hivatal 1901 1904 Kerese Tibor Honvédelmi Minisztérium 1936 1940 [...] Sándor Pénzügyminisztérium 1922 1932 Kniezsa István dr Magyar Történelmi Társaság 1947 [...]
2. Az otthon és a család • A család (66. oldal)
[...] megha­tározott feladata tevékenysége írja Balogh István A család tehát nemcsak élet [...] nem akarva viseltek idézzük Szabó István történészt Láttuk hogy a göcseji [...] Dömötör Doszpoth Gyenese Geráth Győrfi Kerese Salamon Takó stb nevek viselőiben [...]
3. MUTATÓK (562. oldal)
[...] orosz ügyvéd pol­gári politikus 433 Kerese György ügyvéd képviselő az NT [...] Mihály I bányász 437 Kistóth István bányász 437 Kistott János bányász [...] János komlói bányász 492 Kohner István tanító szerv vez tag 477 [...] Márkó darázsi kisbirtokos 370 Komócsy István 1872 1952 kanonok keresz­tényszocialista párt [...]
4. MÁSODIK RÉSZ • Zala vármegye községeinek történeti ismertetése (1_203. oldal)
[...] családok birtokai tartoztak Barabás Barabásszeg Kerese Kereseszeg Gerót Gerótszeg Vörös Vörösszeg [...] létezik A község vezetője Varga István körjegyző és Orbán János községbíró [...] van A helyi közigazgatást Pánger István kóz­eégbíró intézi Egyházi és iskolai [...]
5. A szegek (20. oldal)
[...] azoknak a vasallyai gombásoknak Gombás István szakadott ti Vas megyéből került oda Kerese Szeghben annak fia házasodott Milejben [...] falvakká váltak szét írja Szabó István Formai változatukban sincs különbség hiszen [...]
6. VIII. Név- és helymutató (502. oldal)
[...] 325 Kaposvár 145 160 Kaprinai István 328 Kapuvár 107 141 142 [...] János 349 Kerényi János 458 Kerese György 164 166 Kereszes Gergely [...] 167 Kerner Tivadar 325 Kerpacsics István 199 200 Keserű István 124 127 Keserű István 91 Késmárk 95 145 Kesző [...]
7. MUNKÁSMOZGALOM AZ I. VILÁGHÁBORÚ ALATT (455. oldal)
[...] Tagjai Beck Alajos Mágocs Buzasits István Szentlőrinc Dvorszky József Pécsvárad Jáncsics Sándor Siklós Kerese György Sásd Kováts Aladár Dárda [...]
8. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
9. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
10. A szegek (16. oldal)
[...] hoztak létre állapítja meg Szabó István A dombokat elválasztó vízmosások árkok [...] gerincén fekszik Kereseszeg Lakói a Kerese család tagjai lehettek akiket már [...]
11. III. FEJEZET DOKUMENTUMOK IMRÉDY BÉLA POLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (542. oldal)
[...] E tekintetben azonban gróf Bethlen István következtetése téves is lehet mert [...] azt mutatják hogy gróf Bethlen István a parlament felfogását illetőleg eset­leg [...] refor­mok szükségével akkor a felhatalmazás kérése se mutatkozik abszurdumnak de egyébként [...] a parlament dönt a felhatalmazás kérése nem alkotmányellenes A parlament azonban [...]
12. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (183. oldal)
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné Bihari Józsefné özv Pente István Domokos István Rooz Jenő dr Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedűs Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
13. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
14. 2. Rész • Dokumentumok (103. oldal)
[...] Követség Párizs Kalmár György Javaslatok kérése a magyar francia viszony normalizálására [...] Budapest 1958 febr 28 Bittu István Szigeti Károly Osztályvezetöhelyettes h MOL [...] 001910 1958 5 dob Javaslatok kérése a francia ma­gyar viszony normalizálására [...]
15. KECSKEMÉTI JÁRÁS (39. oldal)
[...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén tartózkodó [...] Brekva Sándor Faragó Pé­ter Hutás István Kenderes István Miklós Ferenc Nagy Illés Szűcs [...] bizottság alakult Tagjai dr Bitó István dr Szántó György Bánkúti Ferenc [...] Orbán János Gergely Sán­dor Kristó István Kohán János Dr Réthy Aladár [...]
16. 1720. évi jegyzőkönyvek regesztái (117. oldal)
[...] simontornyai Styrum Styrhan Megyfalusy Hegyfalusi István a Sinzendorf Sinczendorff Laki András [...] János járási szolgabíró Czompó Czompó István Nyitray Nytraj János Nagy István De­meter János Sopronyi Pál Sellyéi István megyei esküdtek jelentek meg 428 [...] lányának Broderics Brodericz Teréziának a kérése a vár­megye számára nem világos [...]
18. A Váci Református Egyházközség históriás könyvének I. kötete, 1783-1827 (31. oldal)
[...] hogy a Váci Reformata Eklézsia kérése meg nem hallgattatik Az akták [...] decembris bejött Kisvácra prédikátornak Rácz István 36 aki által így jegyeztettek [...] köteleztettek úgymint Tordai Mihály Pap István Kozma Mihály Kurdi György Marosi István Gyepes Jánosékon kívül újra ezek [...] 35 A Helytartótanácson 36 Rácz István Szada 1811 december református lelkész [...]
19. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (298. oldal)
[...] Hús Lajos Molnár Bálint Ön István Koós Gábor Nagy Antal őrsi [...] Erős Lukács Erdélyi József Csordás István Csordás Mihály Molnár Bálint Fehér [...] Nem adható 7 Zéman cukor kérése H Nem adnak 8 Mátyás István dunapataji fuvar ügye H 50 [...]
20. (241. oldal)
[...] Határozat A NB felkéri Bundzsák István Dr Borbás Imre és Bedő [...] Határozat A NB felkéri Fazekas István Bor Benő és Dr Borbás [...] Ifj Kardos Pál jegyző Monda István Kétoldalas írógéppel írt fogalmazvány tintával [...] Magyar Kommunista Párt foktői szervezetének kérése a községi elöljárósághoz dobol­tassa ki [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Állatorvostudományi Egyetem Levéltára 1Balassa Bálint Múzeum 1Budapest Főváros Levéltára 15Evangélikus Országos Levéltár 1Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1Göcseji Múzeum 7Gödöllői Városi Múzeum 1Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 1Kecskeméti Katona József Múzeum 5Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 1Laczkó Dezső Múzeum 1Magyar Ferences Levéltár 3Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 1Móra Ferenc Múzeum 2Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 1Pápai Református Gyűjtemények 2Petőfi Irodalmi Múzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 1Savaria Múzeum 3Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Vác Város Levéltára 3Xantus János Múzeum 6
Találatok szűkítése Sorozat
mind