137 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
2. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
3. III. FEJEZET DOKUMENTUMOK IMRÉDY BÉLA POLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (542. oldal)
[...] E tekintetben azonban gróf Bethlen István következtetése téves is lehet mert [...] azt mutatják hogy gróf Bethlen István a parlament felfogását illetőleg eset­leg [...] refor­mok szükségével akkor a felhatalmazás kérése se mutatkozik abszurdumnak de egyébként [...] a parlament dönt a felhatalmazás kérése nem alkotmányellenes A parlament azonban [...]
4. 2. Rész • Dokumentumok (103. oldal)
[...] Követség Párizs Kalmár György Javaslatok kérése a magyar francia viszony normalizálására [...] Budapest 1958 febr 28 Bittu István Szigeti Károly Osztályvezetöhelyettes h MOL [...] 001910 1958 5 dob Javaslatok kérése a francia ma­gyar viszony normalizálására [...]
6. REPERTÓRIUM (245. oldal)
[...] Négy kommunista elvtárs OTI kinevezésének kérése Értesülések szociál­demokrata párttag kinevezéséről Pécs [...] Budapest Kommunista OTI dolgozó kinevezésének kérése Szociáldemokraták kineve­zésének ügye Pécs 1947 [...] Bőrgyár vállalatvezetőjének a helyette­se Harnik István Roth Sándornak a volt tulajdonosnak [...]
7. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (183. oldal)
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné Bihari Józsefné özv Pente István Domokos István Rooz Jenő dr Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedűs Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
8. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
9. KECSKEMÉTI JÁRÁS (39. oldal)
[...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén tartózkodó [...] Brekva Sándor Faragó Pé­ter Hutás István Kenderes István Miklós Ferenc Nagy Illés Szűcs [...] bizottság alakult Tagjai dr Bitó István dr Szántó György Bánkúti Ferenc [...] Orbán János Gergely Sán­dor Kristó István Kohán János Dr Réthy Aladár [...]
10. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (298. oldal)
[...] Hús Lajos Molnár Bálint Ön István Koós Gábor Nagy Antal őrsi [...] Erős Lukács Erdélyi József Csordás István Csordás Mihály Molnár Bálint Fehér [...] Nem adható 7 Zéman cukor kérése H Nem adnak 8 Mátyás István dunapataji fuvar ügye H 50 [...]
11. 1720. évi jegyzőkönyvek regesztái (117. oldal)
[...] simontornyai Styrum Styrhan Megyfalusy Hegyfalusi István a Sinzendorf Sinczendorff Laki András [...] János járási szolgabíró Czompó Czompó István Nyitray Nytraj János Nagy István De­meter János Sopronyi Pál Sellyéi István megyei esküdtek jelentek meg 428 [...] lányának Broderics Brodericz Teréziának a kérése a vár­megye számára nem világos [...]
12. A Váci Református Egyházközség históriás könyvének I. kötete, 1783-1827 (31. oldal)
[...] hogy a Váci Reformata Eklézsia kérése meg nem hallgattatik Az akták [...] decembris bejött Kisvácra prédikátornak Rácz István 36 aki által így jegyeztettek [...] köteleztettek úgymint Tordai Mihály Pap István Kozma Mihály Kurdi György Marosi István Gyepes Jánosékon kívül újra ezek [...] 35 A Helytartótanácson 36 Rácz István Szada 1811 december református lelkész [...]
13. Dokumentumok (89. oldal)
[...] lett megtartva a nádor korábbi kérése szerint úgy határoztak hogy a [...] Mihály Ur am 2 Comaromi István Ur am 2 Karosai István Ur am 2 Langh Peter [...]
14. (241. oldal)
[...] Határozat A NB felkéri Bundzsák István Dr Borbás Imre és Bedő [...] Határozat A NB felkéri Fazekas István Bor Benő és Dr Borbás [...] Ifj Kardos Pál jegyző Monda István Kétoldalas írógéppel írt fogalmazvány tintával [...] Magyar Kommunista Párt foktői szervezetének kérése a községi elöljárósághoz dobol­tassa ki [...]
15. KISKUNHALASI JÁRÁS (719. oldal)
[...] is voltak a tömegben Nyerges István kovácssegéd Zemkó Lajos kovács és [...] vörös csillagot levették Reile Géza kérése sze­rint magyar zászlót tűztek a [...] emlékművet Itt jelen volt Fazekas István is ő is igyekezett meg­akadályozni [...] 20 A jelenetet végignézte Szines István Módok Balázs a motor és [...]
16. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (198. oldal)
[...] Dombvári Boldizsár Szili Lajosné Csordás István Balogh Ferencné Adamkó Gyula Bihari [...] Karsay György Szuehy Jánosné Kállai István Andrássi Béla Dobos János Bothlik [...] Horák Józsefné Farkas József László István Adorján Rezsőné Zsetnei Gyuláné Javaslat [...] Budapesti Városi Tanács VB elnökének kérése az 1954 ben átadandó lakások [...]
17. Hajagos Csaba: „Muszka golyó fúrta át a tenyerem!” Kecskemét város szerepe az első világháborúban megsérült, rokkanttá vált katonák pártfogolásában • A sebesültek Kecskemétre érkezése (358. oldal)
[...] az a tény hogy Sándor István 1914 október 8 ai megkeresésében [...] kecskeméti alsó pályaudvarra Az átirányítás kérése indokolt volt ugyanis a sebesülteknek [...] meg 52 Ennek megerősítésére Sándor István hivatkozott gr Ráday Ge­deon főispán [...] város lakossága között 55 Sándor István ezért újra nyomatékosan kérelmezte hogy [...]
18. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (256. oldal)
[...] Benk Vilmos Nárai Dezső Bata István Igaz Sándor Mándi Péterné Ferkó [...] Barnos Mihályné Juhász Ignácné Juhász István Lantos Zoltán Tridiczky ifj Varga [...] 7 Különfélék A rákosfalvi pártszervezet kérése közigazgatási átszervezésre Javaslat funkcionárius értekezletek [...]
19. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (257. oldal)
[...] 6 000 Ft építkezési segély kérése a Szerve­ző Bizottságtól A Titkárság [...] Nezvál Ferenc Antal László Lehotkai István Zalai Zoltán Váli Olivia Fekete János Lőrincz Imre Koltai István 5 Javaslat a Népművelési Központ [...]
20. Péterné Fehér Mária: A városvezetés helytállása az első világháború éveiben • A hadba vonultak támogatása (208. oldal)
[...] felhívására újabb levelet írt Sándor István 1915 január közepén Miután igen [...] január végén azt kérte Sándor István a Honvédelmi Minisz­térium Hadsegélyező Hivatalától [...] származik ké­rés egy magyar vidék kérése írta Kecskemét polgármestere 401 A [...] 12 én arról tájékoztatta Sándor Istvánt hogy az adományok összegyűltek a [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Állatorvostudományi Egyetem Levéltára 1Balassa Bálint Múzeum 1Budapest Főváros Levéltára 15Evangélikus Országos Levéltár 1Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1Göcseji Múzeum 7Gödöllői Városi Múzeum 1Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 1Kecskeméti Katona József Múzeum 5Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 1Laczkó Dezső Múzeum 1Magyar Ferences Levéltár 3Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 1Móra Ferenc Múzeum 2Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 1Pápai Református Gyűjtemények 2Petőfi Irodalmi Múzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 1Savaria Múzeum 3Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Vác Város Levéltára 3Xantus János Múzeum 6
Találatok szűkítése Sorozat
mind