6. oldal, 123 találat (0,249 másodperc)

Találatok

101. (271. oldal)
[...] 8 tótfalusi 1725 Lőkös fia szaniszlói Mihály veje 1625 Lugas proc [...] 1909 1916 1978 2002 paposi Sándor fia 1096 pazdan i 1160 [...] rohodi Beke fia 1176 rohodi Sándor fia 1204 1254 1258 1360 [...]
103. Névmutató (281. oldal)
[...] Szamvald András 249 256 262 Szaniszló Ferenc 199 Szapáry János gróf [...] 7 Széchen Miklós gróf 201 Sándor gróf 87 88 197 203 [...]
104. XXII. A ferencesek vallási és politikai küldetése a Szentszék szolgálatában a XIII. században. Irta: Dr. Balanyi György, piarista (342. oldal)
[...] a hivatalos vizsgálók a boldogemlékű Szaniszló krakói püspök t 1079 csodatételeiről [...] püspököt 1254 1279 már IV Sándor és IV Orbán idejében vádolták [...] s Ugyanígy tett utóda IV Sándor 1256 július 11 én kelt [...]
105. (356. oldal)
[...] Vass Ferencz 128 Márton 127 Sán­dor 258 Vassá Istvánné Tárkányi Anna [...] Lajosé LT 182 Várady Ambrus szaniszlói ispán II 202 211 Anna [...]
106. (340. oldal)
[...] 258 conduit listája II 304 szaniszlói ispán LT 254 conduit listája [...] Mihály király­daróczi gazda II 221 Sándor 219 Simon a Bagosyak őse [...]
108. II. A KEREK ASZTAL LOVAGJAI • MAGYAR FERENCESEK II. JÓZSEFTŐL A KIEGYEZÉSIG (266. oldal)
[...] Bede József Farkas Ber­nardin Kosztolányi Sándor Telek József később Klenák Nárcisz [...] és az országos hír­nevű Albach Szaniszló stb stb országos nevű szónokok [...]
109. Index librorum homileticorum IX. et X. (68. oldal)
[...] egyházi beszédek 245 247 Szalay Sándor Bourdalon és Masillon egyházi beszédei 207 Szaniszló Franc Sermo funebr super Franz [...]
111. Veress Zsuzsa: Petrovics Sándor, a pápai diákköltő (155. oldal)
[...] Szemere Pál Helmeczy Mihály Töltényi Szaniszló Nem véletlenül csupa epekedő érzelmesség [...] Csónakázók Orlaitól A rózsa Vecsey Sándortól a Fűz alatt A Schiller [...]
112. Kávássy Sándor: A régi Szatmár táji tagolódása (133. oldal)
[...] amennyiben a kissé távolabb fekvő Szaniszlót Reszegét Mezőpetrit is ide vonják [...] megyei földrajzi olvasókönyv Szerk Frisnyák Sándor Nyíregyháza 1975 28 1 7 [...]
114. (279. oldal)
[...] és Pál Dózsa fiai Olivér Sándor i szolgabíró ld Domonkos senyői [...] András 357 Szamostatárfalva ld Tatárfalva Szaniszló Zanyzlaw hn Szatmár vm 547 [...]
115. H (85. oldal)
[...] elöljáró­ság tagja Harmat László Holacsek Szaniszló Új­pest 1905 1978 géplakatossegéd 1937­ [...] Munka Érdemérem Köztársasági Érdemrend Harmati Sándor­ 1 86 o Harrer Ferenc [...]
116. IV. FEJEZET. A magyar ferencesek történetének vázlata különböző rendházaik szerint (257. oldal)
[...] hogy Győrött 1567 ben Villányi Szaniszló Győr vár és város 66 [...] protestáns mesterről 1577 ből Takáts Sándor közöl egy adatot Raj­zok a [...]
117. A jelen munkában felhasznált nyomtatott és kézirati művek jegyzéke (20. oldal)
[...] jezsuita atya müve Magyarországról Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] Zsilinszky Mihály Farkas József Kovács Sándor és Pokoly József A magyarhoni [...]
118. (278. oldal)
[...] szn 1948 tákosi 1603 tákosi Sándor fia 1295 1413 1417 Tamás [...] János Lukács Miklós Pál Péter Szaniszló Tamás i örkanonok János 1253 [...]
119. (272. oldal)
[...] fia 1290 szabolcsi szolgabíró 1333 Sándor fia 1170 Sáska serviens 1455 [...] 1226 1263 1393 1402 1660 szaniszlói György fia 1169 szántói Pető [...]
120. (625. oldal)
[...] Bebek 1 Bebek alatt Péntek Szaniszló debreczeni tiszttartó 1537 120 Penyezeg [...] püspök vesz­prémi vicarius 1534 108 Sándor 1548 149 Tamás 1531 104 [...]