5. oldal, 123 találat (0,296 másodperc)

Találatok

82. Tanulmányok • II. • Szabó Péter: János Zsigmond végrendelete (1567) és végrehajtása (1571) (325. oldal)
[...] váradi kapitány a lengyel Niezowsky Szaniszló és Békés Gáspár főkomornyik kincstartó [...] Transsylvaniae 1540 1699 Szerk Szilágyi Sándor I XXI Bp 1875 1898 [...]
84. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK • A szikszói őshazakereső. Turkolly Sámuel (72. oldal)
[...] István Kereskényi István és Pál Szaniszló Ish án Csuti György Bágyi [...] a kollégium növendéke Körösi Csorna Sándor ké­sőbbi keleti útjának Vörösmarty Mihályt [...]
86. (106. oldal)
[...] Hosszú percek után végül Kulcsár Sándor kivált a többiek közül és [...] az első ivó ajka megérintené Szaniszló II megadja a han­got és [...]
88. Névmutató (281. oldal)
[...] Szamvald András 249 256 262 Szaniszló Ferenc 199 Szapáry János gróf [...] 7 Széchen Miklós gróf 201 Sándor gróf 87 88 197 203 [...]
89. XXII. A ferencesek vallási és politikai küldetése a Szentszék szolgálatában a XIII. században. Irta: Dr. Balanyi György, piarista (342. oldal)
[...] a hivatalos vizsgálók a boldogemlékű Szaniszló krakói püspök t 1079 csodatételeiről [...] püspököt 1254 1279 már IV Sándor és IV Orbán idejében vádolták [...] s Ugyanígy tett utóda IV Sándor 1256 július 11 én kelt [...]
91. II. A KEREK ASZTAL LOVAGJAI • MAGYAR FERENCESEK II. JÓZSEFTŐL A KIEGYEZÉSIG (266. oldal)
[...] Bede József Farkas Ber­nardin Kosztolányi Sándor Telek József később Klenák Nárcisz [...] és az országos hír­nevű Albach Szaniszló stb stb országos nevű szónokok [...]
92. Index librorum homileticorum IX. et X. (68. oldal)
[...] egyházi beszédek 245 247 Szalay Sándor Bourdalon és Masillon egyházi beszédei 207 Szaniszló Franc Sermo funebr super Franz [...]
94. (254. oldal)
[...] Simon kisecsedi ispán Nagy János szaniszlói ispán c Nagykárolyi uradalmi erdészeti [...] Németh Ferencz jágersegéd Jux András szaniszlói revierjáger Jaeger Lipót vállaji revierjáger [...] Szabó Pál pálinka manipulans Praznovszki Sándor encsencsi ispán
95. (279. oldal)
[...] és Pál Dózsa fiai Olivér Sándor i szolgabíró ld Domonkos senyői [...] András 357 Szamostatárfalva ld Tatárfalva Szaniszló Zanyzlaw hn Szatmár vm 547 [...]
96. H (85. oldal)
[...] elöljáró­ság tagja Harmat László Holacsek Szaniszló Új­pest 1905 1978 géplakatossegéd 1937­ [...] Munka Érdemérem Köztársasági Érdemrend Harmati Sándor­ 1 86 o Harrer Ferenc [...]
97. (91. oldal)
[...] JAKAB 1440 47 és II SZA­NISZLÓ 1440 79 megalapítói a család [...] nejétől RÓTH Annától született fiának SÁN­DORnak két fia volt ZSIGMOND és [...]
98. IV. FEJEZET. A magyar ferencesek történetének vázlata különböző rendházaik szerint (257. oldal)
[...] hogy Győrött 1567 ben Villányi Szaniszló Győr vár és város 66 [...] protestáns mesterről 1577 ből Takáts Sándor közöl egy adatot Raj­zok a [...]
99. (278. oldal)
[...] szn 1948 tákosi 1603 tákosi Sándor fia 1295 1413 1417 Tamás [...] János Lukács Miklós Pál Péter Szaniszló Tamás i örkanonok János 1253 [...]
100. A jelen munkában felhasznált nyomtatott és kézirati művek jegyzéke (20. oldal)
[...] jezsuita atya müve Magyarországról Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] Zsilinszky Mihály Farkas József Kovács Sándor és Pokoly József A magyarhoni [...]