123 találat (0,252 másodperc)

Találatok

1. Névmutató (461. oldal)
[...] 41 Szalay Tiborné 109 Száli Sándor 1 10 Szalinka László 169 [...] Lajos 66 Száner Béla 66 Szaniszló Gyula 73 Szaniszló Sándor 192 Szántai Andrásné 126 131 [...]
2. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (192. oldal)
[...] Fegyelmi ügyek Weibner Gyula Bányai Sándor Horváth Aranka Hecht Ferenc Nősek [...] Gábor Zoltánné Lukács Ferencné Ádor Sándor Tóbiás Teréz Ladányi Miklós Weisz [...] Sandorné Szélesi János Kenyeres Istvánné Sándor Lajos Reik Fülöp Wein Tibor [...] József Russz György Szabó Gyula Szaniszló Sándor Dobos József Teglovics János Kovács [...]
5. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
6. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
7. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (200. oldal)
[...] urad kasznár Balogi Gyula sk Szaniszló Mihály András sk községi biró ifj Szaniszló Bénus József sk Lezák Lajos sk Szaniszló Mihály László sk Juhász Ferenc sk Sütő Sándor sk Stuc János sk özv [...] István arnóti lakos Nagyságos Densz Sándor kir táblabíró úrhoz mint az [...]
8. KÖVECSES VARGA Etelka: A természetes környezet változásai Esztergomban és környékén a török kor után (227. oldal)
[...] működött az alis­pán báró Szlavniczai Sándor Menyhért majorsága 4 A Rákóczi [...] 1934 267 282 2 VILLÁNYI Szaniszló 1892 19 3 VILLÁNYI Szaniszló 1892 12 13 4 VILLÁNYI Szaniszló 1891 5 Komárom Esztergom Megyei [...] továbbiakban K EMÖL 6 VILLÁNYI Szaniszló 1892 47
9. Dokumentumok • 1705 (111. oldal)
[...] november 26 Rákóczi rendelete Keczer Sándorhoz és Kajali Pálhoz hadellátási ügyben [...] 1 Ugyanabban a tárgyban 181 Szaniszlói tábor 1705 december 5 Rákóczi [...] Kt FH 978 456 182 Szaniszlói tábor 1705 december 11 A [...] Pintér Mártonnak Die 11 Décernons Szaniszlón Reverendissimo Joanni Pósaházi Mi­nistre Reformatae [...]
10. (5. oldal)
[...] Ödenburg in 1622 57 PAPP SÁNDOR Oszmán adatok Bethlen Gábor portai [...] harmincéves háború elején 61 PAPP SÁNDOR Zusätzliche osmanische Angaben zu Gábor [...] Dreißigjährigen Krieges Lengyel TÜNDE Thurzó Szaniszló a Magyar Királyság nádora 1622 1625 79 LENGYEL Tünde Szaniszló Thurzó Palatin des Königreichs Ungarn [...]
11. (105. oldal)
[...] következő évre A kolozsváriak részéről Szaniszló Zoltán csapatkapitány vette át az [...] mathy Mihály főpénztáros és Kulcsár Sándor a Magyar Kupa­ügyek legfőbb intézője [...] A Kolozsvárt Boga Ödön el­nök Szaniszló János intéző és Soponyai János [...] hogy mit kívántok Boga Ödön Szaniszló János és Soponyai János különvonult [...]
12. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (199. oldal)
[...] 1931 január 10 én Densz Sándor s k kir Ítélőtáblai biró [...] képviseletében Konszky András urad kasznár Szaniszló Mihály András ifj Szaniszló Bénus József Lezák Lajos és Szaniszló Mihály László mint megváltást szenvedők [...] és nevében Juhász Ferenc Sütő Sándor Stuc János özv Balogi Lajosné [...]
13. „Nemcsak a nemzetnek... Az egyetemes Európának." Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában 2004. május 26-án • R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tanácsülései Miskolcon 1704, 1706 (35. oldal)
[...] cár inkább Lengyelország békéjét ke­resse Szaniszló királyt elismerte a császár elismerték [...] Miután a francia király elismerte Szaniszló koroná­ját aligha akarhat újabb királyválasztást [...] inkább Lengyelország szabadságának szeretete mint Szaniszló király iránti gyűlölet vezesse A [...] maguk meg nem hívják Márki Sándor máig kétségbe nem vont de [...]
14. (254. oldal)
[...] Simon kisecsedi ispán Nagy János szaniszlói ispán c Nagykárolyi uradalmi erdészeti [...] Németh Ferencz jágersegéd Jux András szaniszlói revierjáger Jaeger Lipót vállaji revierjáger [...] Szabó Pál pálinka manipulans Praznovszki Sándor encsencsi ispán
15. (132. oldal)
[...] Visegrád U a bizonyítja hogy szaniszlói de Zanizlov György fiának Mihálynak [...] vádat a meg­holt gyóntatója Mihály szaniszlói pap azonban azt vallotta hogy [...] azt hogy meggyilkolták volna majd Sándor petri i nemes szabolcsi szolgabíró [...] Kalló és Semjén közt amikor Szaniszló felé tartott a bátori nemesek [...]
16. Függelék (216. oldal)
[...] 18 Takács Györgyi 14 Ványáné Szaniszló Márta 15 TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ Kozma Pál 13 Sülé Sándor 9 ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ Balázs Viktoria [...] 8 Jandó Istvánná 11 Jenei Sándor 8 Jobbágy Zoltán 18 Jónás [...] 16 Vámos Lászlóné 13 Ványáné Szaniszló Márta 18 Varga Józsefné 10 [...]
17. GAZDASÁGTÖRTÉNET • Tokaji Zsolt: A Tiszalúci Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdaságtörténete (216. oldal)
[...] Vadna és Sajógalgóc történetéhez 39 Szaniszló Tamás Bene Zoltán A hajózható [...] munkássága 70 Eördögh Béla Tirk Sándor Groszmann Zsigmond élete és munkássága [...] júsági szervezetek működése Miskolcon 80 Szaniszló Tamás A vörös mérnök 85 [...]
18. Személynév mutató (171. oldal)
[...] 3465 3647 3693 3699 Tolnay Sándor 356 Tomanek Mátyás 3809 TOMCSÁNYI [...] Tóth Pápay József 2139 Tóth Sándor felsöszopori 3024 TÓTHFALUSI Károly 801 [...] 323 2771 3220 3293 TÖLTÉNYI Szaniszló 1795 1852 784 815 1364 Töltényi Szaniszló 954 2008 Török Antal 2414 [...]
19. (33. oldal)
[...] A váradi káptalan bizonyítja hogy szaniszlói György fia Mihály létai Leta [...] példányról Anj Okmt VI 417 szaniszlói György I Mihály János felesége [...] de Takus Bereg megye Ger­gely Sándor fia János és keresi de [...]
20. (482. oldal)
[...] Zala várm Gyermekeik a DÉNES Sándor István T T r ikrek [...] család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei a Turul XI [...] faluk kenézséget Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ JÁNOS PÉTER GYÖRGY és BOGDÁN [...]
21. Személynévmutató (332. oldal)
[...] László Ságy Elemér Gyula szorkolai Sándor Béla Sándor Bertalan Sándor Ferenc Sándor Ferenc Károly Sándor Imre Sándor Imre F Sándor Imre Miklós Sándor István Sándor István Ödön Sándor Jenő Sándor Jenő János Lófő farczódi Sándor Lajos István Sándor Tibor Sánta Gábor Sántha Ernő Szaniszló Gyula Sántha Kálmán János Márton [...]
22. (72. oldal)
[...] Szent Katalin oltára rectorának jelenlétében Szaniszló Ztanizo J birtokon megidézte böjtközép tizenötöd napjára ápr 10 szaniszlói de Zanizlou Mihály fiát Pétert [...] a következők részegei de Rezege Sándor fia Balázs részegei Pál fia [...]
23. A BUDAPESTHEZ CSATOLT VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGJAI 1945-1949 (242. oldal)
[...] Thuróczy Lajos Tóth József Tóth Sándor dr Török Sándor Turcsány Ferenc Ujszászy László dr [...] Víg Imre Visnyei Lajos Visnyei Sándor Ziegenheim Dezső Ziegenheim Sándor Zubriczky Iréneusz dr ÚJPEST Andrásfi [...] Halász Kálmán Harmat László Holacsek Szaniszló Hazai Lajos Hlatki János Hlavács [...]
24. Tanulmányok • II. • Pálffy Géza: Örök vesztesek vagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben (297. oldal)
[...] 1608 őszi Bethlen főkapitánya Thurzó Szaniszló az 1622 nyári diétán lett [...] fegyveres ellensége volt Sőt Thurzó Szaniszló utódja sem lett más 1625 [...] szatmári béke kuruc aláírója Károlyi Sándor is hamaro­san 1712 ben császári [...] 70 52 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Bp 1988 [...]
25. Személynévmutató (289. oldal)
[...] Dobos Ödön János 4235 Dobos Sándor 4203 Dobozy Elemér Sándor 2500 Dobronyovszky Károly Gyula 1072 [...] 4695 Dohos László 3870 Dohy Sándor 815 Dojcsák Andor László 4278 [...] Dolfin Kornél 4051 Dolleschall Frigyes Sándor 511 Dolozselek Gyula Pál 6218 [...] M A 4978 Döme László Szaniszló 7455 Döméi Erzsébet Hona 1333 [...]
26. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (73. oldal)
[...] Bassa Endréné Juhász Józsefné Dékán Sándor Szlávik Miklós Fodor Teréz Reisz [...] Petrik József Ritzl Mihály Grétzer Sándor Liksz Szilveszter Kanczel Gyula Fűzi [...] Hauth Istvánné Somogyi István Miklós Sándor Palócz Géza Veres András Kizárások [...] Frigyes Mihók István Móna Kálmán Szaniszló Gyula Takács József Stern Sára [...]
27. Mutató (334. oldal)
[...] Zsérci Molnár Terézia 587 a Szaniszló Veronika 1225 Szanyi Sándor József 973 Szanyi Sándor 973 a Szara Erzsébet 983 [...] Istvánné 299 728 736 Szarka Sándor 563 Szarka Zoltán 728 Szarka [...] Lászlóné Páricsi Mária 510 Szekeres Sándor 387 Szemán János 800 Szemán [...]
28. Szenczy Imre tanulmányai • Rándulás Carinthiaba, Glöckner hegyéig (79. oldal)
[...] magyar növénynevek esetében pedig Priszter Szaniszló 1998 névhasználatát követik Felhasznált irodalom [...] 1895 Oxford Calarendon Press Jávorka Sándor Magyar Flóra Flora Hungarica Bp [...] 1925 1307 CM p Priszter Szaniszló A magyar flóra és vegetáció [...]
29. Személynévmutató (312. oldal)
[...] Gyula Kováts Medárd Károly Kováts Sándor Kováts Szabó János Kováts Szabó [...] Rudolf Kosa Ferenc Kosa György Sándor Kosa Rezső Kótay Pál Szaniszló Kökény Dezső Sándor Kölbl Mihály J Kölcze Jenő [...] 3368 Kövér János 3991 Kövér Sándor 713 Köves István 5176 Kövesdi [...]
30. (542. oldal)
[...] 109 118 122 128 István Szaniszló fia 1427 1432 63 77 [...] 80 István János és Miklós Szaniszló fia István fiai 1462 212 [...] Belsewhassas erdő 313 Béltheki Balk Sándor fiai János és László 1431 [...]
31. A Ferencvárosi Torna Club bajnokai, bajnokcsapatai 1903-1986 (81. oldal)
[...] Pozsonyi Lajos Rajkai László Ránéz Sándor Simon László Szende Já­nos Edző [...] egyéni 905 fa ÚSZÁS Záborszky Sándor 1500 m gyorsúszás 18 32 0 1956 BIRKÓZÁS Szírbik Sándor kf könnyüsúly EVEZÉS Bartók János [...] Rezső Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló Kormányos nélküli négyevezős Kávai Zoltán [...]
32. III. RÉSZ. A vasutasok önvédelmi harcától — napjainkig (516. oldal)
[...] János Garlati Gyula és Bernhárth Sándor Az államvasuti főosztályok vezetésével ugyancsak [...] Gerlóczy Gyula helyettes vezetőknek Bolgár Sándor Ilarmos János és Lengyel Ferenc [...] Mihály Halász Ernő Glatter József Szaniszló András és Fazekas József munkás [...] Bognár József G Főosztály Calderoni Sándor helyettes vezetőknek Petényi Ottó és [...]
33. (291. oldal)
[...] 1108 fiai András Gábor ós Sándor hel­mecifnemesek 2023 í fiai Domonkos [...] szabó fia Balázs kepeteleki 1536­ szaniszlói János fia 1556 szaniszlói Mihály fia 1322 1326 1373 [...]
34. Személynévmutató (271. oldal)
[...] Kocsis Éva Gyöngyi 7021 Kiss Sándor 2833 Kocsis Ferenc 2838 Kiss Sándor Lajos 1669 Kocsis János 7022 Kiss Sándor Szaniszló R 4561 Kocsis Kálmán 6203 [...] 2254 Kiss Viktor 4979 Kocsis Sándor 3797 Kiss Turay Gyula 3794 [...]
35. (264. oldal)
[...] 1382 Lőrinc leánya 1555 mizsétei Sándor leánya 1890 pelbárthidai János leánya [...] 1971 szakolyi István leánya 1382 szaniszlói Mihály leánya 1395 1625 szaniszlói Mihály özvegve 1621 1623 llonch [...]
36. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (80. oldal)
[...] 66 Kovács Imre Katona János Szaniszló Béla Majoros Tibor Kamondy István [...] történt szervezeti változásokról Ea Somogyi Sándor b Kertész Gizella személyi ügye Ea Somogyi Sándor c A Szocialista Hazáért Érdemrenddel [...] fegyelmi eljárás indul Ea Somogyi Sándor d Király Andrásné 1980 szeptember [...]
37. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (275. oldal)
[...] Korda Sandorné Nyíri István Igaz Sándor Bede Sandorné Solt Imréné Holacsek Szaniszló Horváth Pál Tóth Zoltán Csongrádi [...] Szatmári Rudolf Érdi Simon Dunka Sándor Kömöz István Gulyás László Ilniczky [...]
38. NÉVMUTATÓ (453. oldal)
[...] Márton 141 Szamadám György 230 Szaniszló család 265 Szapáry István gróf [...] 226 227 291 324 Szarka Sándor 156 Szarvas Teréz 263 358 [...] 416 Szátler Bálint 412 Szatmári Sándor 276 Széchenyi István 170 266 [...] 277 Szilágyi János 55 Szilágyi Sándor 385 Szilassy János 307 Szilassy [...]
39. (33. oldal)
[...] KUN KERÜLETEKTŐL A Hadügyminister Kálmán Sándor jászok és kunok alkapitányának Budapest [...] nemzetőr haladéktalan Majsára in­duljon Kökenyesy Szaniszlo mint ideiglenes parancsnok vezénylete alatt [...]
40. Névmutató (365. oldal)
[...] 278 Hitner Károlyné 45 Hlatki Sándor 135 Hlavacska József 139 Hlavatti [...] Hofmeister Nándor 130 131 Hoitsy Sándor 70 Hoklics László 69 Holacsek Éva 57 278 Holacsek Szaniszló 275 Holánszki Vilmos 64 Holbai [...]
41. DOKUMENTUMOK (230. oldal)
[...] Isten veled őszinte barátod Petőfi Sándor B KML XV 11 67 [...] sz irat Eredeti levél Petőfi Sándor sajátkezű irám nyolcrét összehajtott papíron [...] hitelesített eredeti irat 1 Kökényessy Szaniszló a szabadságharc végén hovéd ezredes [...]
42. Névmutató (214. oldal)
[...] Pécs Márton 35 53 Simonyi Sándor 37 Pelyhe Tibor 35 Sipos [...] István zool 38 65 Priszter Szaniszló 36 54 Szabó István 38 [...] Rékási József 36 78 Szabó Sándor 38 Répás László 36 Szabó [...]
43. Személynévmutató (314. oldal)
[...] Kürthy Magdolna Erzsébet 7145 Kürti Sándor 3031 Kürti Sándor 7304 Küszner Júlia 2762 L [...] Barna 1634 Lankay László Alajos Szaniszló 5605 Lantos Árpád 332 Lantos [...] Láng Károly Gyula 7078 Láng Sándor B 2346 Láng Zoltán Rezső [...]
44. Személynévmutató (Grósz Mihály) (505. oldal)
[...] 481 Kozma Ferenc 451 Kozma Sándor Osztopány 451 Kozma Sándor Somogy megye 406 Kökényesi Szaniszló 416 417 Kölcsey Ferenc 178 [...] 75 Lakatos György 471 Lakner Sándor 451 Laky Károly 126 Lamberg [...] 89 Majláth Görgy 139 Major Sándor 89 458 Majthényi István 146 [...]
45. Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: • 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig (173. oldal)
[...] Relictae Petri Balogh 9 Benedieti Sándor 10 Matthaei Vörös 11 Stephani [...] 8 özvegy Balogh Péterné 9 Sándor Benedek A diósgyőri vár tisztviselője [...] 13 Nagy István 14 Bárczay Szaniszló Hejőcsabán birtokos 1690 ben és [...]
46. Csurgai Horváth József: Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott • A forradalom fegyveres szervezetei, az intervenció (197. oldal)
[...] Ihász Emil híradós főhadnagy Kocsis Sándor rendőr alhadnagy László Gyula Gépipari [...] József Vadásztölténygyár Szabó János hallgató Szaniszló János százados és Takács Lajos [...] éri A letartóztatások foganatosítását Kocsis Sándor rendőr alhadnagy vállalta Kocsis bár [...]
47. Személy- és helynévmutató (135. oldal)
[...] CSIZI JÓZSEF 1487 1512 CSIZINSZKY SÁNDOR 1509 CSIZMADIA FERENC 1231 CSÓKÁS [...] 1516 DIÁN ISTVÁN 1246 DIANOVSZKY SZANISZLÓ 1507 Diósjenő 203 591 629 [...]
48. A Ferencvárosi Torna Club bajnokai, bajnokcsapatai 1903-1986 (83. oldal)
[...] Kunsági György Vár­szegi Lajos Vörös Sándor MŰUGRÁS ÉS TORONYUGRÁS Újvári László [...] Kárpáti György Lantos László Vörös Sándor 4 x 200 as vegyesváltó [...] Csikány József Lantos László Vörös Sándor 4 x 100 as vegyesváltó [...] József Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló KAJAK KENU Mészáros György Szente [...]
49. Függelék: Ónod És Hét hajdú helyekből Mustrában menendő Vitézeknek számok • Megyaszó (39. oldal)
[...] 20 Boda János Tot Márton Sándor István soldosa Basi Mihály Tatár [...] 55 Molnár András Csizmadia István Szaniszló János András Mester
50. (242. oldal)
[...] és Demeter fiai János és Szaniszló alperesek Jánost bakai Szabolcsbáka Bereck [...] megye Bálint rohodi de Hochod Sándor fia János petenyeházai de Petenye [...] vajai Demeter vajar Bereck rohodi Sándor fia János terecsei de Tereche [...]
51. Végzettek jegyzéke (53. oldal)
[...] Antal Etelka Gyergyószentmiklós 1166 Szarka Sándor János Arad 1900 06 14 [...] 1923 24 1183 Bodnár Emil Szaniszló 1169 Walleth Miklós Mátyás Bobda [...] 360 1923 24 1184 Csikós Sándor Tiszaroff 1896 12 14 ref [...] 361 1923 24 1185 Csendes Sándor Bukovecz 1894 10 02 1172 [...]
52. Végzettek jegyzéke (190. oldal)
[...] 39 Aranydiploma 1989 5142 Csiky Sándor Marosvásárhely Maros Torda 1908 08 [...] 178 1938 39 5146 Kullmann Sándor Kázmér Gyula Békés 1913 08 [...] 39 5154 Heinrich Géza Gyula Szaniszló 1909 06 06 rk 1939 [...] 1939 10 tanév Dr Domanovszky Sándor rektor Dr Orsós Ferenc dékán [...]
53. (_17. oldal)
[...] 450 A megye kültörténete Villányi Szaniszlótól 458 A megye árpádkori térképének [...] két protest egyház története Karsay Sándortól és Lisz­kay Józseftől 626 A [...]
54. Személynévmutató (283. oldal)
[...] Charitás Mária Anna 1645 Blau Sándor dr 6875 Blauk Antal 66 [...] Blázy Tibor Károly 979 Blazsó Sándor István 3260 Blei Miklós 5751 [...] Bodnár Béla 6165 Bodnár Emil Szaniszló Julián Pongrác 1183 Bodnár István [...]
55. (33. oldal)
[...] ülés Pa­róczi János Verner József Szaniszló István Lacz­kóczi István Dobrocsi Ignác [...] FKGP Gál Károly FKGP Végh Sándor NmL Szé j fjző 191 [...]
56. IV. Apparátus (197. oldal)
[...] címmel 1884 ben adták Lukácsy Sándor 1877 1878 Vérpohár Kisfaludy Károly [...] Veszprémi csata vitézi játék Töltényi Szaniszló 1824 1825 Vid Vid és [...] zsandár népszínmű Balla Kálmán Lukácsy Sándor 1877 Zsidó apáca Abrahám a [...] és József császár színmű Lukácsy Sándor 1877 A zsidó honvéd Zsidó [...]
57. NÉVMUTATÓ 141 (143. oldal)
[...] Hegedűs János D K Heppe Szaniszló D K Herrich Károly K [...] 22 Jaworski Andreas 69 Jávorka Sándor LG Johkaniey 50 II József [...]
58. IV. A helytartótanács tisztviselői 1724—1848 (199. oldal)
[...] József Karner Antal Pogány Albert Szaniszló Ferenc Jekelfalusy Vince 2 Főurak [...] gróf Erdődy György gróf Károlyi Sándor gróf Draskovich Ádám gróf Eszterházy [...]
59. V. SZABÓ FERENC TÖRTÉNETI ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA (434. oldal)
[...] 38 40 p A Rózsa Sándor forrásvidékén Új Aurora 1979 2 [...] és a park Szerk Priszter Szaniszló S 1 Tájak Korok Múzeumok [...] Korok Múzeumok kiskönyvtára 613 Komá­romi Sándorral Szabó Mihály orosházi közvitéz korabeli [...]
60. IV. Miskolc a számok tükrében (386. oldal)
[...] 3525 Miskolc Széchenyi u 107 Szaniszló Bálint főszerkesztő Észak Magyarország 3526 [...] u 42 fsz l Csorba Sándor stúdió igazgató Borsod Online 3526 [...]
61. A kötet összeállításában közreműködtek (494. oldal)
[...] Imre Csiffáry Gergely Nemes Lajos Szaniszló Ferenc Bertha József B Huszár [...] Szomszéd András Lakos Ágnes Bősze Sándor Gálné Jáger Márta László Géza [...]
62. Szenczy Imre tanulmányai • Fehér fagyöngy, és európai gyimbor (96. oldal)
[...] magyar növénynevek esetében pedig Priszter Szaniszló 1998 névhasználatát követik A korabeli [...] Felhasznált irodalom Augustin Béla Jávorka Sándor Giovanni Rudolf Rom Pál Magyar [...] Kiadó 1980 483 p Diószegi Sándor Fazekas Mihály Magyar fűvész könyv [...]
64. (8. oldal)
[...] József FKGP Pintér János FKGP Sza­niszló Mihály FKGP Tömeg Ferenc FKGP [...] Dobrocsi p István FKGP Igar Sándor FKGP Somosi Pál FKGP Jele [...]
65. (229. oldal)
[...] sulde i Mihály fia Pál Sándor fiának Jakabnak embere kopócs­apáti Apaty [...] ember sulde i Syri Pál Sándor fiánál Jakabnál kopócsapáti Sza­niszló fia István Dyak István prépost [...]
66. Végzettek jegyzéke (273. oldal)
[...] Cum laude 7455 Döme László Szaniszló Budapest 1926 06 02 1950 [...] 1924 03 21 7464 Szűcs Sándor 1950 11 10 208 1950 [...] 1950 51 Aranydiploma 2001 7481 Sándor Bertalan 7466 7467 Bakó Béla [...]
67. Csurgai Horváth József: A forradalom székesfehérvári eseményeinek kronológiája (339. oldal)
[...] vasút Ihász Emil hadnagy Kocsis Sándor rendőr alhadnagy László Gyula Gépipari [...] Motorjavító Vállalat Szabó János hallgató Szaniszló János százados Takács Lajos Könnyűfémmű [...]
68. Kiadványaink • I. Évkönyvek (22. oldal)
[...] újfehértói hajdúk történetéhez 1630 Kávássy Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmárban [...] éle­te a Rákóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
70. Kiadványaink (26. oldal)
[...] 1579 ből 103 Dr Sebestény Sándor A monarchista közös hadsereg tisztikarának [...] sebesültjei halotti és sebészborbélyai 189 Szaniszló Ferenc Gondolatok a levéltárügy szabályozásáról [...]
71. II. RÉSZ. Az 1867. évi kiegyezéstől az 1904. évi vasúti sztrájkig (173. oldal)
[...] Károly ti 9 8092 Takács Sándor zemplén vm esk 9 8149 [...] mozdony vezénylőnek 9 8895 Raszkovszky Szaniszló v honv a a 9 [...]
72. Névmutató (428. oldal)
[...] 71 74 Szalczgruber József 148 Szaniszló János százados 196 199 202 [...] Vasmű Nagymunkás­tanácsának tagja 228 Taródi Sándor főhadnagy 194 Tihanyi Frigyes 313 [...]
73. Végzettek jegyzéke (160. oldal)
[...] 87 1934 35 4248 Székely Sándor Árpád Újverbász Bács Bodrog 1900 [...] 1934 35 4237 Kótay Pál Szaniszló Halmi Ugocsa 1910 09 21 [...] 100 1934 35 4262 Pankolay Sándor Béla Máramarossziget 1910 02 18 [...]
74. Bődi Erzsébet: A szatmári svábok kötődése lakóhelyükhöz (253. oldal)
[...] egyik főszerepet betöltő személy Károlyi Sándor 1669 1743 dolgozott ki és [...] története 2005 4 Gróf Károlyi Sándor 1669 1743 után az idegen [...] dokumentumait 5 Csanálos Mezőfény Csomaköz Szaniszló Mezőpetri Mezőterem Kisdengeleg Tasnád Tasnádszántó [...]
75. (300. oldal)
[...] 1844 ápr 14 2 KÁLMÁN Sándor László szül 1845 nov 3 Birtokai Ré­szege Szaniszló Sziny Dengeleg Ér Endréd Penészlek [...]
76. AGRÁRTÖRTÉNET - AGRÁRETNOGRÁFIA • SURÁNYI DEZSŐ: A sárgabarack meghonosodása Magyarországon (700. oldal)
[...] 497 507 CSAPODY Vera PRISZTER Szaniszló 1966 Magyar növénynevek szótára Mezőgazdasági [...] Termesztett növényeink eredete ford PAVLICSEK Sándor KMTT Budapest DIÓSZEGI Sámuel FAZEKAS [...]
77. Végzettek jegyzéke (205. oldal)
[...] 101 1941 42 5587 Mitók Sándor Girált 1916 12 08 rk [...] 2002 5605 Lankay László Alajos Szaniszló Ljeszek Árva 1913 10 01 [...] 1907 01 13 5598 Moravcsik Sándor rk 1942 04 25 113 [...]
79. (512. oldal)
[...] leánya szül 1870 febr 17 Szaniszló Esküvő 1890 máj 25 Nagy [...] Férje pacséri és tolcsvai KÁSZONYI Sándor 1848 49 iki huszárezredes a [...]
80. (65. oldal)
[...] vallású Nemzedékrendje ez 3 N SZANISZLÓ LUKÁCS nagy­bereznai 1 ISTVÁN I [...] Koleszár Mária GYÖRGY szabolcsvmi I SÁNDOR sz 1811 111 1 JÁNOS [...]
81. (91. oldal)
[...] JAKAB 1440 47 és II SZA­NISZLÓ 1440 79 megalapítói a család [...] nejétől RÓTH Annától született fiának SÁN­DORnak két fia volt ZSIGMOND és [...]
82. (562. oldal)
[...] József rend középkeresztese az orosz Szaniszló rend nagyk a porosz kir [...] jul 11 Férje kislödi HOLLÁN Sándor
83. (154. oldal)
[...] 1 23 napig hiába vára­kozott szaniszlói Mihály fiára Péterre s ezért [...] István előadták hogy seulde i Sándor fiának Jakabnak a fia Miklós [...]
84. (104. oldal)
[...] Miklós fia Miklós csakugyan rátört szaniszlói Mihály fiának Péternek Adony Adon [...] semjéni Lengyel Lőkös mester eltiltotta Sándor fiát Lászlót attól hogy bogdányi [...]
85. (234. oldal)
[...] laskodi Miklós rohodi de Rohody Sándor fia János petenyeházai de Petenyehoza [...] kallói Demeter fia János és Szaniszló ellen indított Harang birtoka miatt [...]
86. (83. oldal)
[...] nagy magnum Jakab és rohodi Sándor fia Miklós által megtartott vizs­gálat [...] népeket mert nem jelentek meg szaniszlói de Ztanyzlou Mihály fia Péter [...]
87. Személynév mutató (131. oldal)
[...] 2557 Ajtai László 1359 Alagovich Sándor 1103 2165 2414 Alard 939 Albach Szaniszló 3303 Alber János 283 445 [...]
88. Bibliography (37. oldal)
[...] von Ungarn Wien 1878 Smolka Szaniszló Fekete Iván Századok 1883 1 [...] Ferenc kiszabadulásáról Budapest 1985 Takáts Sándor Magyar küzdelmek Budapest 1929 Tamussino [...]
89. SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (636. oldal)
[...] Thurzó Ferenc bethlenfalvi udvarnok­mester 470 Szaniszló bethlenfalvi szepesi gróf és főispán [...] Tolna Tomaj falu 46 i Sándor fia András 193 194 Tomori [...]
90. Személy- és helynévmutató (266. oldal)
[...] és templom­gondnok 136 154 Bálint Sándor 150 154 Bándi Zsuzsanna 30 [...] liszkai officiális 135 156 159 Szaniszló fia újhelyi esküdt 140 195 [...]
91. (32. oldal)
[...] míg az er­délyiek közül Bodola Szaniszló és Spielmann tűnt ki Ezen [...] gólját vitatták az erdélyi­ek Kemenessy Sándor így magyarázta az esetet Sárosi [...]
94. Tanulmányok • II. • Szabó Péter: János Zsigmond végrendelete (1567) és végrehajtása (1571) (325. oldal)
[...] váradi kapitány a lengyel Niezowsky Szaniszló és Békés Gáspár főkomornyik kincstartó [...] Transsylvaniae 1540 1699 Szerk Szilágyi Sándor I XXI Bp 1875 1898 [...]
95. (221. oldal)
[...] által képviselt kallói Demeter fiának Szaniszló­nak sernyk i István fia István [...] fia Ábrahám petri de Petry Sándor petri Ders fia László baktai [...]
97. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK • A szikszói őshazakereső. Turkolly Sámuel (72. oldal)
[...] István Kereskényi István és Pál Szaniszló Ish án Csuti György Bágyi [...] a kollégium növendéke Körösi Csorna Sándor ké­sőbbi keleti útjának Vörösmarty Mihályt [...]
98. A MAGYAR ROMLÁSNAK SZÁZADA (Turbuly Éva) (509. oldal)
[...] és nagyságos bethlenfalvi gróf Thur­zó Szaniszlónak Szepesfölde örökös grófjának és ugyanazon [...] őfelsége főkapitányának továbbá nemzetes szlavniczai Sándor János Kas­say István és Fráter [...]
99. (106. oldal)
[...] Hosszú percek után végül Kulcsár Sándor kivált a többiek közül és [...] az első ivó ajka megérintené Szaniszló II megadja a han­got és [...]