32 találat (0,281 másodperc)

Találatok

1. FÜGGELÉK (718. oldal)
[...] 104 Ferencz Albert 577 Ferró István 434 Festetich Sándor gróf 58 Fetter György 378 Feuer Illés 183 Feuer Mihály 182 Feuer Miksa 182 Feuer Sándor 178 Ficzek Ernő 244 [...] Fodor Ferenc Benő 500 Fodor István 337 Fodor János dr 162 [...]
2. Források (264. oldal)
[...] durch Unachtsamkeit derer Knechte ein Feuer auskom m en welches die [...] verschlagen und dadurch d as Feuer in dem Stall nachdeme vor­hero [...] wege gebracht daß d as Feu­er obwohlen es von 12 Uhr [...] 1735 május 2 től Gyulai István ezredes vezényle­te alatt Das 1688 [...]
3. Személynévmutató (206. oldal)
[...] Eiseier Eiserler András 53 Eiseier István 222 Eiseier István felesége Borbála 222 Eiseier Eyseler [...] Fasching Faschang György 522 Falles István 235 Feigl Veigl István 646 648 Felkhescher Márton 7 [...] Angles 7 Ferdinánd I 161 Feuer Feurer 170 199 216 239 394 457 Feuer Feurer Fewerer János tanácsos 49 [...]
4. (16. oldal)
szerepet кар a később betelepült Feuer Sándor dr Propper Miksa és [...] Elnök­vezérigazgatója 1896 ban még Bánhidy István aligazgatója Heinrich György 1912 ben már dr Feuer Béla alelnöke dr Táby József [...]
5. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (59. oldal)
[...] a Holczer Holtzer örökösök továbbá Feuer János a kiskorú Lőrinc nevében Feuer végrendeleti tanúként Tölti Töltel Lénárt [...] érte küldtek amikor meg­érkezett Raidl István Paur György és Tölti Lénárt [...]
6. Makó Imre: Túlélők és áldozatok • Személyi adattár (71. oldal)
[...] italmérő Kiskunmajsa 1884 Lusztig Ferenc Feuer Cecília Lusztig Dezsőné Fináli Boriska [...] háztartás­beli Kiskunmajsa 1882 Lusztig Ferenc Feuer Cecília Szeremlei u 15 Lübeck [...] Ferenc t 945 lent Singer István t 943 gítő munkaszolgálatosként előbb [...]
7. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (185. oldal)
[...] Harezga László Horeczki József Horváth István Juhász Dániel Katona István Káldi Györgyné Károlyi Fleischer Simon [...] László özv Szabó Imréné Szabó István Szabó István Szabó Károlyné Szántó László Szecsödi [...] József Balassa Bergmann János Balogh István Barna M István dr Bárdos György Benyus Ferenc [...]
8. Személynévmutató (293. oldal)
[...] Sándor Feles Péter Endre Felker István Fellner Ferencz Antal Feltothy Magdolna [...] Kató Fetter György Fettich György Feuer Árpád Fél László Félix János [...] Fialowski László Lajos Fiantok László István Fieszl István Fikár Erzsébet Julianna Filarszky Nándor [...] Lehel Péter 5242 Fogarasi Nándor István 5531 Fogarassy István 691 Fogarassy Sándor 2217 Fogéi [...]
9. Személynévmutató (252. oldal)
[...] 195 Fekete György 82 Farkas István 203 Fekete Istvánná 72 131 Farkas István dr 156 Fekete János 176 [...] dr 185 Fehér Imre 92 Feuer Gusztávné 185 Fehér István 75 Feuermann Endre Lásd Farkas Endre Fehér Istvánná 225 Fiatal Gábor id 184 Fehér Istvánná Fischer Istvánná 182 Fichter Sebestyén 189 Fehér [...]
10. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (178. oldal)
[...] Tapody Gyula Farmosi Mihály Hajdú István Csáki István Csenki Lajos Szikszai János Tóth [...] Katona János Kristófcsák Lajos Dobák István Toldy Jenő Kovács Ferenc Eyszrich [...] Drexler Imre Kovács Vince Mikes István Némedi Varga Imre ifj Cseri [...] dr Szabó Árpádné Váradi Zsigmondné Feuer Sándor Trungel Károly Szolnoki Mihály [...]
11. SZEMÉLYNEVEK MUTATÓJA (220. oldal)
FEJÉR ISTVÁN író színpadi szerző 214 FEKETE [...] 447 FERRÁRI VLOLETTA színművésznő 246 FEUER PÁL az Állami Operaház magánénekese [...] Állami Operaház magánénekese 55 GERGELY ISTVÁN grafikus a PNSZ díszlettervezője 288 [...]
13. Makó Imre: Túlélők és áldozatok • Személyi adattár (44. oldal)
[...] Eugénia háztartásbeli Hmvhely 1899 Fodor Feuer Fülöp Frigyes Klein Kamilla Dózsa [...] án Marosvécsen tartózkodott a Singer István a Hódmezővásárhelyi Általános Munkás Dalegylet [...] Lázár Klein Netti t Singer István droguista segéd Hmvhely 1906 júl [...]
14. Függelék: Az 1941 – 45 között elhurcolt és meghalt szegedi zsidók névsora (173. oldal)
[...] Fenyő Imre 33 éves Fenyő István konzervmester 24 éves Dr Fenyő [...] éves Ferencz Abrahámné Ferenczi Erzsébet Feuer Fülöpné Feuerer Józsefné Fschbein Sándorné [...]
15. Függelék: Az 1941 – 45 között elhurcolt és meghalt szegedi zsidók névsora (182. oldal)
[...] Kovács Ferenc Kovács Ferencné Kovács István tisztviselő 48 éves Kovács Istvánné [...] kereskedő 58 éves Kovács Károlyné Feuer F 58 éves Kovács Mária [...]
17. Katalógus / Katalog • Szűz Mária (193. oldal)
[...] LEGSZEBB MÁRIA ÉNEKEK EGYHÁZMEGYEI JÓVÁHAGYÁSSAL Feuer nyomda Félegyháza Beköszöntő ének Májusi [...] megjelenéséről Összeírta és kiad­ja Nagy István Sümegen Első ének a cs [...]
18. (15. oldal)
[...] külön képviselőtestülete is létezett Bánhidy István vezetésével A közbirtokosság tagjai az [...] értelmiségi irányít Dr Bindfeld Lajos Feuer Sándor dr Léderel Lajos dr [...]
19. (186. oldal)
[...] war ihr Präsident Generaldirektor noch István Bánhidy und der Vizä­präsident war [...] war der Präsident dr Béla Feuer der Vizepräsident war dr József [...]
20. Végzettek jegyzéke (35. oldal)
[...] 276 1922 23 637 Juhász István Ubrezs 1897 08 18 rk [...] 283 1922 23 644 Juhász István Makó 1897 07 03 rk [...] 28 291 1922 23 652 Feuer Árpád Gacsály 1893 12 28 [...]
21. Katalógus / Katalog • Szűz Mária (149. oldal)
[...] darab ára 4 kr Nyom Feuer Illés könyvnyomdájában Kun Fél­egyháza Elő [...] én Összeállította és kiadta KOPCSÓ ISTVÁN Bácsföldvári lakos Nyomatott Székely Si­mon [...]
22. Az 1805 évi napló (344. oldal)
[...] selber sammelte und ohne zu feuern zurückzog so schössen sie auf [...] 8 Landschütz Cseklész 9 Kvassay István 10 Dévényújfalu 11 A jelentésekben [...]
23. 1801. (378. oldal)
[...] polit 1801 6 sz Mikola István táblai juratus és Zsarnóczy János [...] ber wegen vorgehabter Verschwörung und Feuer Anlegung in Pest verhafteten Jo [...]
24. Lebenslauf (Summierung) (148. oldal)
[...] dort von seinen großen Meistern István Gádor und Miklós Borsos zärtlich [...] aufgetragene Überzug bereichert sich im Feuer des Kamins mit den herrlichen [...]
26. Rudolf Kropf: Andreas Baumkircher és Városszalónak városkapui (268. oldal)
[...] kapuról 29 Fordította dr Bariska István v 1 r 2 5 [...] 2 s Vö Jörg Gamauf Stadtfeuerwehr Stadtschlaining In Stadterhebung Stadtschlaining 391 [...]
27. Kubinyi András: Politikai vitakultúra a Mohács előtti Magyarországon (170. oldal)
[...] Hungarici 11 19 6 Rózsa Feuer Tóth Art and Humanism in [...] Humanista műveltség Pannóniában Szerk Bartók István Jankovits László Kecskeméti Gábor Pécs [...]
29. Magyarország műemlékeinek általános irodalma (653-654. oldal)
[...] Dévény vára Theben Rom Sándor István Dévény váráról és Szvatoplukról Sokféle [...] Herold hat mich Gossen Aus feuer und hiez bin ich ge [...]
30. Zsámbéky Mónika: Der Kirchenmaler Stephan Dorffmaister II. 1781–1797 (69. oldal)
[...] Die Fresken wurden 1840 vom Feuer beschädigt 1876 vom Wiener Josef Koggensauer und 1937 von István Soós aus Kaposvár übermalt und [...]
31. GÖMÖRI JÁNOS: Égi és földi kovács (11. oldal)
[...] simítását fakéreg­gel végezték 30 ERDÉLYI István Látogatás egy mongol kovácsmesternél Ethnográphia [...] langobardische Kriegergrab von Poysdorf In Feuer Erde Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung [...]