35 találat (0,330 másodperc)

Találatok

1. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
2. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
3. (482. oldal)
[...] Zala várm Gyermekeik a DÉNES Sándor István T T r ikrek [...] család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei a Turul XI [...] faluk kenézséget Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ JÁNOS PÉTER GYÖRGY és BOGDÁN [...]
4. Tanulmányok • II. • Pálffy Géza: Örök vesztesek vagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben (297. oldal)
[...] 1608 őszi Bethlen főkapitánya Thurzó Szaniszló az 1622 nyári diétán lett [...] fegyveres ellensége volt Sőt Thurzó Szaniszló utódja sem lett más 1625 [...] szatmári béke kuruc aláírója Károlyi Sándor is hamaro­san 1712 ben császári [...] 70 52 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Bp 1988 [...]
5. (542. oldal)
[...] 109 118 122 128 István Szaniszló fia 1427 1432 63 77 [...] 80 István János és Miklós Szaniszló fia István fiai 1462 212 [...] Belsewhassas erdő 313 Béltheki Balk Sándor fiai János és László 1431 [...]
6. (132. oldal)
[...] Visegrád U a bizonyítja hogy szaniszlói de Zanizlov György fiának Mihálynak [...] vádat a meg­holt gyóntatója Mihály szaniszlói pap azonban azt vallotta hogy [...] azt hogy meggyilkolták volna majd Sándor petri i nemes szabolcsi szolgabíró [...] Kalló és Semjén közt amikor Szaniszló felé tartott a bátori nemesek [...]
7. (72. oldal)
[...] Szent Katalin oltára rectorának jelenlétében Szaniszló Ztanizo J birtokon megidézte böjtközép tizenötöd napjára ápr 10 szaniszlói de Zanizlou Mihály fiát Pétert [...] a következők részegei de Rezege Sándor fia Balázs részegei Pál fia [...]
8. (242. oldal)
[...] és Demeter fiai János és Szaniszló alperesek Jánost bakai Szabolcsbáka Bereck [...] megye Bálint rohodi de Hochod Sándor fia János petenyeházai de Petenye [...] vajai Demeter vajar Bereck rohodi Sándor fia János terecsei de Tereche [...]
9. IV. A helytartótanács tisztviselői 1724—1848 (199. oldal)
[...] József Karner Antal Pogány Albert Szaniszló Ferenc Jekelfalusy Vince 2 Főurak [...] gróf Erdődy György gróf Károlyi Sándor gróf Draskovich Ádám gróf Eszterházy [...]
10. (229. oldal)
[...] sulde i Mihály fia Pál Sándor fiának Jakabnak embere kopócs­apáti Apaty [...] ember sulde i Syri Pál Sándor fiánál Jakabnál kopócsapáti Sza­niszló fia István Dyak István prépost [...]
11. (300. oldal)
[...] 1844 ápr 14 2 KÁLMÁN Sándor László szül 1845 nov 3 Birtokai Ré­szege Szaniszló Sziny Dengeleg Ér Endréd Penészlek [...]
12. (512. oldal)
[...] leánya szül 1870 febr 17 Szaniszló Esküvő 1890 máj 25 Nagy [...] Férje pacséri és tolcsvai KÁSZONYI Sándor 1848 49 iki huszárezredes a [...]
13. (65. oldal)
[...] vallású Nemzedékrendje ez 3 N SZANISZLÓ LUKÁCS nagy­bereznai 1 ISTVÁN I [...] Koleszár Mária GYÖRGY szabolcsvmi I SÁNDOR sz 1811 111 1 JÁNOS [...]
14. (562. oldal)
[...] József rend középkeresztese az orosz Szaniszló rend nagyk a porosz kir [...] jul 11 Férje kislödi HOLLÁN Sándor
15. (234. oldal)
[...] laskodi Miklós rohodi de Rohody Sándor fia János petenyeházai de Petenyehoza [...] kallói Demeter fia János és Szaniszló ellen indított Harang birtoka miatt [...]
16. Bibliography (37. oldal)
[...] von Ungarn Wien 1878 Smolka Szaniszló Fekete Iván Századok 1883 1 [...] Ferenc kiszabadulásáról Budapest 1985 Takáts Sándor Magyar küzdelmek Budapest 1929 Tamussino [...]
17. Személy- és helynévmutató (266. oldal)
[...] és templom­gondnok 136 154 Bálint Sándor 150 154 Bándi Zsuzsanna 30 [...] liszkai officiális 135 156 159 Szaniszló fia újhelyi esküdt 140 195 [...]
18. Tanulmányok • II. • Szabó Péter: János Zsigmond végrendelete (1567) és végrehajtása (1571) (325. oldal)
[...] váradi kapitány a lengyel Niezowsky Szaniszló és Békés Gáspár főkomornyik kincstartó [...] Transsylvaniae 1540 1699 Szerk Szilágyi Sándor I XXI Bp 1875 1898 [...]
19. Névmutató (281. oldal)
[...] Szamvald András 249 256 262 Szaniszló Ferenc 199 Szapáry János gróf [...] 7 Széchen Miklós gróf 201 Sándor gróf 87 88 197 203 [...]
20. (254. oldal)
[...] Simon kisecsedi ispán Nagy János szaniszlói ispán c Nagykárolyi uradalmi erdészeti [...] Németh Ferencz jágersegéd Jux András szaniszlói revierjáger Jaeger Lipót vállaji revierjáger [...] Szabó Pál pálinka manipulans Praznovszki Sándor encsencsi ispán

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind