13 találat (0,149 másodperc)

Találatok

1. 1917-06-16 / 128. szám
[...] beteg lakásán hat korona a tanyákon a rendes látogatási napokon kettő máskor tiz illetve a távoli tanyákon tizenöt ko­rona fizetendő az orvosok [...]
2. 1942-11-09 / 253. szám
[...] Az évad legnagyobb sikere Harmincadik Távoli tanyákon istenhátamegett fekvő ipartelepeken sárbafulladt falvakban [...]
3. 1925-09-22 / 213. szám
[...] hajlékot akar emelni hogy a tá­voli elhagyott tanyákon is össze­gyűjtse őket a tanitó [...] gondolatra mert hiszen a nyiregyházi tanyákon már évtizedek óta 28 tanyai [...]
4. 1936-01-05 / 4. szám
[...] földmüvesasszony aki Írás­tudatlan fiatal korától tanyákon él Csorba János 83 éves [...] kapcsolat feltüntetése kedvéírt egy pár távoli mesetipusra is utal Buday György [...]
5. 1933-08-30 / 148. szám
[...] Nesze hidi elágazástól az uradalom távoli belseje felé Hatalmas modern uj [...] mintha versenyre készült volna Hófehér tanyákon át hi­génikus munkás otthonok dus [...]
6. 1937-06-11 / 129. szám
[...] behozott gyümölcs van itt előttünk távoli jó konjunktúrájú vidékek bő termésé­ből [...] adója a városban 2 a tanyá­kon 1 pengőben van megállapítva Az [...]
7. 1942-12-22 / 289. szám
[...] kiszállt a szabolcsi falvakban és tanyákon hogy a népi ér tékek [...] nagyszalontai betlehemes játék a zenekar távoli kíséretének hangulati ef­fektusával Az ifjúság [...]
8. 1927-06-18 / 136. szám
[...] szerencsés volt a világ eme távoli bájait bejárni és az ott [...] hogy váro­sunk lakosságának nagy része ta­nyákon lakik s a tanyai cse­csemők [...]
9. 1926-08-19 / 187. szám
[...] tanyákra Két emberrel találkoztam a ta­nyákon a tanyás gazdával és a [...] akik lóháton jártak mostoha időjárásban távoli kis tanyákba a vallás vigasztajásával [...]
10. 1921-04-20 / 88. szám
[...] fejlesztésének Rámutatott arra bogy a tanyákon baj van ebben az irányban [...] belőlük s val mi külö­nös távoli parfömje az ifjan való elmúlásnak [...]
11. 1906-12-09 / 49. szám
[...] kilométernyi távolsá­gokban kinnt lakik a tanyákon Nos ho y ezek­nek jövendő [...] üzle a felhők táborát A távoli hegyek viola zinü pilástba burkoltan [...]
12. 1905-01-08 / 2. szám
[...] vagyis l 2 o A tanyákon és pusztakon 063 fiu es [...] már kora reggel az ország távoli részeiben közli az országgyűlési tárgyalásokat [...]
13. 1886-07-18 / 29. szám
[...] 48 krajczárt a határban fekvő tanyákon pedig 60 80 krt tevő [...] c ak akkor ha a távolí ág két kilométernél több a [...]