3. oldal, 89 találat (0,091 másodperc)

Találatok

41. 1914-07-23 / 59. szám
[...] szláv kérdések komplexumából Bon­ áló Sándor kitűnő fiatal szláv tudósunk nagy [...] 9 sz a kiadó lórencz Szaniszló ajánlja cserép kálybaraktárát Nyíregyháza Úszőllo [...]
42. 1919-02-13 / 35. szám
[...] 6 K Paál János Zsihafszky Szaniszló Mikó Sándor Bálu András Klein Sámuel Müller [...] 6 szám alatt dr Gara Sándornál Telefon szám 200 Ugyanide for­duljanak [...]
43. 1942-12-03 / 274. szám
[...] András Nagy Já nesné Demasevics Szaniszló Hegyi András 1 P Veczán [...] Ma­lcczky András Maleczky László Maleczk Sándor 2 P 1 Dcrkó Ag [...] magyar szellemtől át­hatott műsor Benczúr Sándor előadásá­val kezdődött Az előadó kimutatta [...]
44. 1935-01-11 / 9. szám
[...] zúzták be A detektívek elfogták Sza­niszló János 46 éves ceglédi il­letőségű [...] Hirek BUDAPEST II 20 Farkas Sándor énekel 710 Révész Béla elbeszélése [...]
45. 1936-11-13 / 261. szám
[...] Sianiszló Gór kat János Pro Szaniszló Izr Mark 28 A nap [...] fogházra Póka Lajost és Farkas Sándort pedig szerencse játáklkal elkövetett kihágás [...]
46. 1934-11-07 / 253. szám
[...] zeneszerző 1810 ben meg­halt Endrődi Sándor költő 1920­ ban A történelem [...] Erzsébet rk Csernyik András ev Szaniszló Julianna Anna ref Boda Lajos [...]
47. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Mailiard Sebestyén vezérőrnagy és Heppe Szaniszló országos építészeti főigazgató készítettek Ők [...] tudomására hozzuk hogy Buda­pesten Petőfi Sándor ueca 5 volt Koronah rceg [...]
48. 1941-12-24 / 294. szám
[...] községiben öngyilkos­ságot követett el Nagy Sándor 56 éves gazda A délutáni [...] Rakamaz Mátészalka Ungvár Perbenyik Nyir­mada Szaniszló Sepsziszentgyörgy Soroksár Balasagyarmat Győr Ga­lánta [...]
49. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
50. 1943-11-12 / 256. szám
[...] bennünket megbékíti nyugtalan szivünket RADVÁNYI SÁNDOR NAPIREND Rím kát Szanisz ó GCr kát János Proi Szaniszlő A nap kél 6 őrs [...] Szolnokról jelentik Langó József Csáki Sándor jászfényszarui földmű­nek akik alkalmi sertéskereskedésre [...]
51. 1911-11-19 / 47. szám
[...] évi november havában Dr Flegmán Sándor pénztáros xyászrovat Vettük a kővetkező [...] Szalánczy Bertalan Kauzsay Tibor Szikszay Sándor Kiss György járásbiró Ferdinándy Tihamér [...] Gusztáv birtokosok ifj Szomjas Gusztáv Szaniszló Torday József tiszt­tartó Jeckó János Hajdú Sándor gazdatisz­ tek stb Helytelen dolog [...]
52. 1942-10-20 / 237. szám
[...] nyíregyházi törvényszék Illés Istvánná és Szaniszló Imréné demecseri lakosok az élőcsirkét [...] átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h elnök közreműködésével Az értekezlet [...]
53. 1913-08-28 / 69. szám
[...] levele Ignotus tárcalevelével polemizál Pethő Sándor szer­kesztő Utazása a Balaton körül [...] kiadó 96 2 1 Lórencz Szaniszlo ajánlja cserép kályharaktárát Nyíregyháza Ószellö [...]
54. 1923-03-04 / 51. szám
[...] azt megvételre felajánlotta gróf Ká­rolyi Sándornak aki hosszas töprengés után elhatározta [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya Bátori Zsigmond [...]
55. 1942-10-20 / 237. szám
[...] átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h elnök közreműködésével Az értekezlet [...] nyíregyházi törvényszék Illés Istvánná és Szaníszló Ixnréné demecseri lakosok az élőcsirkét [...]
56. 1889-03-24 / 12. szám
[...] Máté alapítványra bemutat bajsai Vojnits Sándor 1 13 Gróf Zichy Ferencz [...] évi születésű tenkei illetőségű Jakab Sándor kávásdi Duzsán Péter Fiferle Pável [...] György Jankó Vaszali f bátori Szaniszló István 1855 évi rippai Pansa [...] Szelezsáu János bélfenyéri M idarász Sándor karaszói Mundru Flóra Kádár Ilié [...]
57. 1916-09-28 / 77. szám
[...] Jaszovszky Jánosné Wirtzfeld Jenő­né Pécely Sándor Kisléta Gergelyffy Gyu­la Drágos László [...] Lajos Gogl Dezső Nyírbátor Schmied Szaniszló Nyírbátor Heizler Mihály Nyírbátor Zsatkovics [...]
58. 1929-09-14 / 209. szám
[...] Uj rendszer az átalányozásnál Wekerle Sándor pénzügyminisz­ter még a nyári szünet [...] íközebéd volt Az ebéden elsőnek Szaniszló Gyula Ipartestületi alel­nök köszöntötte a [...]
59. 1942-10-23 / 240. szám
[...] ez évi elmaradt vetéseimnél 2 Szaniszló István Az olajos növé­nyek termesztése [...] Mihály ács 4 P Bárány Sándor 1 P vitéz Kajtor Pál [...] Kálnay András 15 P Mókos Sándor 15 P Tárczy Árpád 10 [...] Erdélyi Albert 5 P Feige Sándor 2 P Rakovits Zoltán 1 [...]
60. 1932-02-23 / 43. szám
[...] megbecsüléssel köszöntötték az ün­nepeltet Nánássy Sándor főbíró Hajnal Lajos MÁV főintéző [...] budai Ferencesekhez hogy páter Bende Szaniszló a new 1 brunsvicki magyar [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind