181 találat (0,241 másodperc)

Találatok

1. 1932-03-01 / 49. szám
[...] á hazának mint dr Bárány István és társai nem kell csüggednünk [...] ház tombolva ünnepelte dr Bárány Ist­vánt akit rengeteg virággal halmoz­tak el [...] magyar tomászvilág di­csőséges reprezentánsa Pelle Ist­ván olimpiai bajnok klasszikái szépségű gyakorlatait [...] fó­jegyző lendületes szavakkal köszön­tötte Pelle Istvánt aki fényt és dicsőséget szerez [...]
2. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
3. 1926-10-22 / 240. szám
[...] és konyha ból álló lakást kerese Cím Bethlen utca 23 sz [...] szobás lakás üzlet­heljiséggel eladó Gibijányi István Nyirbalkány 5656 2 Egy jobb [...] részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája [...] 15 kas méh eladó Han­kószky István Császárszál Iá Újsor 5652 3 [...]
4. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
5. 1943-07-15 / 157. szám
[...] vm tisztiíö ügyész és Tarnóy István kir mű­szaki főtanácsos a nyíregyházi [...] tiszti főügyész 3 Tarne y István kir műszaki főtanácsos 4 Pátroha [...] komoly ieányl vagy asszonyt Szent istván ut 12 szám 5507 2 [...] úri divat és kötött szövöttáru keres­e l IßXIllj kedés julius 1 [...]
6. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
7. 1942-04-30 / 97. szám
[...] i tiszti főügyész és Tarnóy István kir műszaki főtanácsos a nvir­egyházi [...] tiszti főügyész H­ 3 Tarnóy István kir műszaki főtanácsos H 4 [...] 3510 Mindenes főzőnőt jó bizonyítvánnyal kerese k Károlyi tér 5 3511 [...]
8. 1932-02-16 / 37. szám
1932 tebruár 16 Tisza István és a jóvátétel Poincaré a [...] ügyünket nagy mértékben liatványozza Tisza István miniszter­elnökünknek 1914 t vi juliusi [...] ta­nítói állás tölthető íie engedély kérése néjküi annál ahányszor 70 tanuló [...] lölt tanulólétszám mellett enge dély kérése nélkül betöltheti ha a község [...]
9. 1918-02-28 / 49. szám
[...] waggonokha rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel Debrecen Péterfia­utca tó szám [...] 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k Cim a kiadóba n [...]
10. 1934-05-27 / 119. szám
[...] folytán közhitté teszem miszerint Veszprémi István hajduhadhazi lakos végrehajtató javára 6241 [...] kérette haladéktalanul hozza vissza Papp István puskamüves 2503 Kétszobás modern lakás [...] 177 Bejárónőt és mindenes fözőnőt kere­se k Szabolcs u 9 25 [...]
11. 1936-08-30 / 199. szám
[...] érmek pazar választékban JS Layer István órás és ékszerésznél Róm kat [...] sem mert az egész havi kerese te nem tesz annak sem [...]
12. 1932-12-29 / 294. szám
[...] mert a rendes adókon általános kerese ti adó jövedelemadó ktvüi rendkívüli [...] 5 780 10 P Miklósy Ist­ván püspök 5 750 P leik [...] P ügyv oki dr Bálint István ügyvéd 4 347 64 P [...]
13. 1934-01-09 / 5. szám
[...] Nyíregyháza 1933 dec 5 BERKY ISTVÁN 86 kir bír végrehajtó Egyházak [...] B dor Széchenyi ut 90 Kerese egyszerű főzéshez értő tisz­tess ges [...]
14. 1937-02-27 / 47. szám
[...] Ezen a jogalapon léptek fel kerese tűkkel a mágnásasszony ok a [...] A juho kat terelő Magyari István juhászt a hodály ajtajában leütötték [...] ütést ő adott le Magvari Istvánra A mult év október 15 [...]
15. 1928-03-04 / 53. szám
[...] az utcát Rég elvesztett boldogságnak Kerese m az útját Valamikor réges [...] Zsigmond 25 25 P Miklóssy István Turáni Kör és Fényes Gyula [...]
16. 1936-10-31 / 251. szám
[...] Széchenyi ut Telefonszám 601 KÜLÖNFÉLE Kerese utcai bútorozott szobát külön bejárattal [...] függő igazolás után átvehető Mayer István órás és ékszerésznél Nyíregyháza 5247 [...]
17. 1937-03-05 / 52. szám
[...] Éva ág h ev Bóman István r kat Horvát Mag dolna [...] túlnyomó részt helytadott a felperesek kerese tének viszont a debreceni tábla [...]
18. 1929-12-29 / 297. szám
[...] örök hegyekrők Királyi aty­jával Szent Istvánnal ők ketten az elsők akiket [...] há­zai között Az Árpádház Szent István nemzetsége 300 év alatt 12 [...] 8053 3 Tisztességes mindenes be­járóleányt kerese t azonnalra Arany János ucca [...]
19. 1941-02-15 / 38. szám
[...] különböző háztártási cikkek eladók Szent István utca 32 901 4 szoba [...] x kiadóba kérek Vörösréz üstöt kerese í megvételre Cimet a kiadóba [...]
20. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]
21. 1903-06-07 / 23. szám
[...] legjobban és legol­csóbban késziti Karikás István kas kosiir és nádszók kötö [...] érvénytelenséget kimulathatják e végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...]
22. 1931-09-08 / 202. szám
[...] sz Árverési Tiirdétmény kivonat Gróf István végrehajtatónak O osz Gyulán é [...] érzi magát arra hrgy férje kerese é mrgtui 3 j baciülni [...] végrehajtást rendelő végzése folytán Sztrubár István javára 430 P tőke s [...]
23. 1931-02-12 / 34. szám
[...] január 31 e i SMlkecz István s k 897 2 f [...] Gazdrs gba nőtlen segéde tisztet kerese k Csak idősebb több évi [...]
24. 1941-01-27 / 21. szám
[...] ér­telmében mindazon adózó akinek a kerese i adóra továbbá a jövedelem­és [...] éves eladó Cím Felektanya Szántó István A iiarka jrtéiárt falalAr Jók [...]
25. 1926-10-24 / 242. szám
[...] 15 kas méh eladó Han­kószky István C ászarszál­lás Újsor 565 1 [...] szoba és konyhá­ból álló lakást kerese Cim Bethíen u ca 23 [...]
26. 1934-08-02 / 174. szám
[...] hogy minden egyes alkalomkor akiknek kérése jogos és igazságos érdekeit tőle [...] József Fodor Imre Veselényi Dáni István napszámosokat Ignáth Ferene duplán lett [...] járásbíróság A vádlottak Veselé­nyi Dáni István kivételével be­ismerő vallomást tettek Az [...] egy évre fel­függesztette Veselényi Dáni Ist­vánt ellenben bűncselekmény hiá­nyában felmentette a [...]
27. 1928-08-11 / 182. szám
[...] által épitett házak vannak Starcsek István 44 éves fütő ra­biátus megrögzött [...] apátságon megindulnak az ásatások Szent István nyolcszáz évvelezelott titokzatos módon eltűnt [...] csuklóig tartalmazza Mi történt Szent István felső jobb­ÜL SZENT ISTVÁN HET legtanulságosabb látványossága lesz az [...] hiába volt a magyarok minden kérése fenyege­tőzése á raguzaiak nem akarták [...]
28. 1937-07-19 / 160. szám
[...] hozta hírül hogy a Szent István Tápszerművek kis őrszemeit két­heti nyaralásra [...] Jóleső meg­elégedettséggel regisztráljuk a Szent István Tápszerművek Rt nevét K Tóth [...] az ítéletben csak az a kérése hogy nyomban szállítsák a dolog [...] esett a választás A Szent István gyár nevelőhatású ügyes propagan­dával népszerűsíti [...]
29. 1916-02-27 / 16. szám
[...] biztositására vető­mag beszerzésére a hadifoglyok kérése és a velük való bánásmódra [...] a bizottság hogy ha­difogoly munkások kérése az aratásra a vármegye Hivatalos [...] 50 K Bo­dor Zsigmond Burger István 40 K Haas Ignác Szomjas [...] N özv Bleuer Bertalanná Bleuer István Trak Géza Bosenbaum Jenőné dr [...]
30. 1940-02-24 / 45. szám
[...] elrendelte az áldozat felboncolását Vernes István dr ügyészségi ale nök személyesen [...] ember halálát kívánta áldozatul Huszti István a kemecsei vadász társul at [...] egyre fenyege­tőbben lépett fel Huszti István többszöri felhívása majd kérése csak pusztába hangzó szó volt [...] s vele megy dr Vernes István a nyíregyházi kir ügyészség alelnöke [...]
31. 1943-02-10 / 32. szám
[...] 37 sz 30 pengő Nagy István hentes és mészáros Kossuth La­jos [...] 29 szám 40 pengő Bedö István pénzügyi főszem lész Eötvős utca [...] Egy tüdőbajos menekült magyar leány kérése Dózsa Anna jelenleg nyíregyházi lakos [...] sz 20 pengő özv Tamás Istvánná étkezdetulajdonos Zimony utca 4 sz [...]
32. 1926-07-16 / 158. szám
[...] a nyíregy­házi honvédség orvos­karában Csutkay István dr lett a nyír­egyházi honvéd [...] honvéd állo­más orvosfőnöki állásába Csutkay István dr századosorvost nevezte ki Csutkay [...] fellendítésére az üzemi részvénytársaság Szent Ist­ván napján nagy regattát rendez amelyre [...] város hősök szobra bizottságá­hoz Sajnos kérése a pályázati idő lejártával tárgytalanná [...]
33. 1918-10-31 / 247. szám
[...] r jtm Miről beszélt Szabó István a királlyal iz audiencia kfilsísépi [...] mondott a koronás királynak Szabó István a somogy megyei Nagyatád egyszerű [...] többször vállára tette kezét Szabó István­nak és a dolgos magyar kezet [...] összegben állapítsa meg A gaz­dák kérése a következőkép szól Vármegyénk ártéri [...]
34. 1927-07-12 / 155. szám
[...] sikerrel zajlott le a Kovács István népünnepély Óriási közönség nézte végig [...] A polgári eszme vértanujának Kovács István nemzetőrfőhadnagy­nak Nyíregyházán szülőháza előtt szobrot [...] volt szűkebb környezetéből alakult Kovács István Baj társi Szö­vetséget A szobor [...] voltak hogy az el­keseredett asszonyok kérése elől már nem lehetett elzárkóznia [...]
35. 1933-10-15 / 187. szám
[...] lesz Nyíregyházán A Nytve elnöksé­gének kérése folytán ezúton hoz­zuk a közönség [...] A gyanú a házigazdájára Kruy István borbélyra terelő dött aki a [...] valósággal könnyelmű életmódot folytatott Kruy István ellen a felmerült Minőségben formában [...] Helyszíni közvetítés 4 30 Weiss István előadása 500 Petris Jenő cigányzenekara [...]
36. 1940-03-23 / 67. szám
[...] és likörgyáráből fisánlln i Szent István utca 4 sz Balczár ház [...] jelentés 4 Fel ment vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...] elsejére végleges helyre hozzák Kardos István tetemeit sir a felel álfáéi [...] húszéves találkozója alkal­mából létesített Kardos István emlék alapít vány állaga 1939 [...]
37. 1926-09-14 / 207. szám
[...] 4 méter hosszú eladó Druhár István kereskedő Nyírbátor 4874 2 Uradalmi [...] alatt Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé 15 re Zrínyi Ilona utca [...] 2 Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé 15 re Zrínyi Ilona utca [...] lakás is van Értekezhetni Lengyel Istvánnál Ujfehértó Postahivatal 4880 1 Kátrány [...]
38. 1938-05-12 / 106. szám
[...] Marsehall Fe­renc földművelésügyi miniszter An­tal István államtitkár Mikecz Ödön igazságügy miniszter [...] a Népszövetség elé Az egyik kérése az hogy a Népszö­vetség küldjön [...] a helyzet tisztázására a másik kérése pedig az hogy a döntést [...]
39. 1918-07-31 / 171. szám
[...] ki­jelentette a küldöttségnek amelyet Mi­kecz István vármegyei főjegyző vezetett és amelyben [...] mennyire indokolt volt a küldöttség ké­rése annak élénk bizonyítéka az alábbi [...] a vármegye vezetőinek az a kérése hogy ebben a gazdasági évben [...]
40. 1940-10-23 / 243. szám
[...] a kolozsvári egyetem disztoktorává Csáky István gróf külügyminisztert iMa kezdődtek meg [...] és közoktatásügyi miniszter feleségével Csáky István gróf külügyminiszter feleségével Szily Kálmán [...] a kolozsvári egyetem díszdoktorává Csáky Ist­ván gróf külügyminisztert MTI A német [...] mától kezdve bárki mindéin enge­dély kérése nélkül utazhat Erdélybe A Máv [...]
41. 1931-04-10 / 80. szám
[...] páratlan közönség­sikert elírt vígjáték Szomaházy István regénye nyomán Főszereplők Renate Müller [...] kiváló régész kereste meg Mikecz István alispánt akitől en­gedélyt kértek a [...] frankfurti profesz­szor kereste meg Mikecz István alispánt akitől a Szabolcsi Jósa [...] a tanítók jogos és méltányos kérése elintézést nem nyer semmiféle más [...]
42. 1942-11-06 / 251. szám
[...] 1942 november 6 A Dohányjövedék kérése j Az ország egyes városaiba [...] husíparo soknál váltható be Balogh István Bncsák János v Beszterczi Mihály [...] Melich József Moravszky János Nagy István Okler Béla Oláh András Palicz István Palicz József Pász­tor Ferenc Pósa [...] 1943 november 6 DR KATONA ISTVÁN kir közjegyzőjélölt mint dr Kovách [...]
43. 1930-07-17 / 160. szám
[...] Submarine a Diüőalban A közönség kérése mindig pa­rancs a jó mozidirektor [...] törvényszék tegnap kezdte meg Rácz István bűnügyé­nek tárgyalását aki meggyilkolta mostohaapját [...] kormányt a gabonamono­pólium bevezetésére Farkas István székesfehérvári tisztviselő kerékpáron haladt és [...] és baromfi piaci árusítása Varga István füszer és vegyeskereske­dés Molnár Zsigmond [...]
44. 1930-01-01 / 1. szám
[...] Zoltán Gizust Nyíregyházáról el­jegyezte Bajtik István Berettyóúj­faluról Springer Jucit eljegyezte G [...] nem mondottam Kiváló tisz­telettel Ozory István m kír ál­lamrendőrségi tanácsos a [...] Id Rokosinyi Antalné kalács Horthy Istvánná 1 kalács 1 üveg bor [...] felügyelőnél Gödöllőn Egy szerencsétlen fiatalem­ber kérése a munkaadókhoz Teg­nap este fél [...]
45. 1906-01-28 / 4. szám
[...] 56 Makay Miklós 57 Mészáros István 58 Herczeg Ármin 59 Moskovits Márton 60 Truszka István 61 Halasi János 62 Takács [...] 63 Király József 64 Tóth István 65 Répássy István N Y I R V [...] ételeket s italokat rendelő urak kérése óhaja jámbor parancsa Látszólag nagy
46. 1929-06-08 / 128. szám
[...] kollégiumot is megtekintették ahol Ecsedi Ist­ván dr egyetemi magántanár ka­lauzolta őket [...] Felsőszabolcs lako­sainak csak egy a kérése Nyíregy­háza városához vigye keresztül hogy [...] tanuló Elismerő iratot nyertek Holló István Jeney László Katona Kál­mán Molnár [...] II oszt tan II Nagy István II oszt tan III Rédl [...]
47. 1939-11-07 / 252. szám
[...] mai időkben azonban az államsegély kérése igen problematikusnak lát­szott ezért az [...] a kérdéssel és dr Bálint István ügyvéd javaslatát magukévá téve úgy [...] ezeket a terhieket Dr Bálint István javaslatát a Háztulajdonosok Egyesülete egy­hangú [...] ván Szmolár Mihály és Pali István voltak a tagjai a miult [...]
48. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]
49. 1926-11-24 / 267. szám
[...] egységespárt fő­városi zászlóbontásán gróf Bethlen István ezt a kérdést is érintette [...] birodalom­nak száz százalékos adósságát Bethlen István nagyon helyesen vá­lasztotta a karitatív [...] a kormánynak ás maga Bethlen Ist­ván is ezt fogja megvalósítani Akiknek [...] házban folytathassa vé­geztetett az esedezőnek kérése meg nem engedtetik Hogy meny­nyire [...]
50. 1929-06-15 / 134. szám
[...] indította őket hogy gróf Bethlen István május 26 iki emlékbeszéde amelyet [...] mig vég­re is nem Bethlen István beszéde miatt hanem egészen más [...] sem retten vissza Gróf Bethlen István ismeretes májusi beszéde is ezt [...] í rült a napirendről a kérése Most újra aktuális a teherpálya­udvar [...]