44 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
2. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
3. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
4. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
5. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
6. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
7. 1925-05-01 / 98. szám
[...] és félünk félünk J WORKA ISTVÁN A szombati Byron ünnep Szombaton [...] Esküvő Hoíik Lenke és Be­lánszkv István f hó 2 án szom­baton [...] ág h ev templom­ban Halálozás Bozóky Lászlóné szüi Bavlicza Gertrúd életének [...] szer­tartása szerint Az elhunytat férje Bozóky László a Fefsószabolcsi Tiszai Ármentesitő [...]
8. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
9. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
10. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]
11. 1910-06-26 / 24. szám
[...] miniszter Szabolcsvármegye tiszai járá­sára Székely István gyürei lakost a gazdasági udósitói [...] Ilona leányai Ki­rály Ilonka férj Bozóky Gyuláné Király Miklós m kir [...] hadnagy unokája Király Géza vő Bozóky Gyula m kir honv főhadnagy [...]
12. 1926-02-19 / 40. szám
[...] utca Ibo­lya utca Incédy sor István utca Jég utca Kálmán utca [...] a privilégium körül Közii Gál István III A 6 pontra a [...] ápr 24 1824 alázatos szolgájok Bozóky István Folytatjuk
13. 1871-09-24 / 39. szám
[...] Pesten f Indítvány dr Teleszky István ügyvéd úrtól Nagyváradon 5 Esetleg [...] fogalma és jogai tár­gyában dr Bozóky Alajos jogtanár úrtól Nagyváradon Vélemény [...] úrtól Egerben Előadó dr Teleszky István ügyvéd ur Nagyváradon 3 Indítvány [...] úrtól Sz Mihályfalván Vélemények dr Bozóky Alajos jogtanár uitói nagyváradon és [...]
14. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
15. 1922-12-07 / 279. szám
[...] december 10 r í taníts István Hegyessy Sándor Lászlót i Sándor [...] illetve a főgimnázium igaz­galói voltak Bozóky János Gáspárik Já­nos helyettes Schunia István Dudinszki Emil Labdavszky János helyettes [...] A konferencián melynek tudvale­vően Bethlen István gróf miniszterelnök az elnöke és [...] és Ballá Ferencet Rétközberencs Kardos István főtitkár mutatja be majd mindhárman [...]
16. 1923-05-01 / 98. szám
[...] értesités helyett Eljegyzés Dr Juhász István or­vos Solymárról eljegyezte Fekete Gizikét [...] és gazdá­szok figyelmébe Elkészült dr Bozóky Fe­renc egyetemi tanár Közigazgatási polili­ka [...]
17. 1926-08-29 / 195. szám
[...] leg­nagyobb véráldozatot a mohácsi csatamezőn Bozóky rigmusos sorai 1809 ben ekként [...] névleg Kállai János és Kállai István azutá i Palóczi An­tal Perényi [...]
18. 1917-07-01 / 140. szám
4 JNftÖcmDÉK 1917 július 1 Bozóky László Kemecse I engyel Ferenc Nyírtét Pázmány István Gégény Mikecz Pál Kemecse Klein [...] K Bernstein F szter Pócsik István Pápay András Sztroja János Csobán [...] Vlaskovits Mihály Sepelyák András Mincsik István Török András Marczkó István Jakab Mendel Simon Péter Kokavecz [...]
19. 1923-04-27 / 95. szám
[...] Színjáték 1 felvonásbari Irta Havas István Rendező Mikecz Gábor Személyek Nemtő [...] Emma So­may Nusi Tóth Róza Bozóky Nusi Nagy Zsuzsika Somay Boriska [...]
20. 1916-06-04 / 44. szám
[...] debreczeni kir ítélőtábla elnöke Bálint István jogszigorló nyiregyházi lakost a nyiregyházi [...] a Nyíregy­házi Állatvédő Egyesületet Kubacska István titkár fogja képviselni A hadiárváknak [...] érkeztek Háuffel Lajos 60 K Bozóky László Kemecse 10 K Fried [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind