44 találat (0,166 másodperc)

Találatok

1. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
2. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
3. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
4. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
5. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
6. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
7. 1926-02-19 / 40. szám
[...] utca Ibo­lya utca Incédy sor István utca Jég utca Kálmán utca [...] a privilégium körül Közii Gál István III A 6 pontra a [...] ápr 24 1824 alázatos szolgájok Bozóky István Folytatjuk
8. 1925-05-01 / 98. szám
[...] és félünk félünk J WORKA ISTVÁN A szombati Byron ünnep Szombaton [...] Esküvő Hoíik Lenke és Be­lánszkv István f hó 2 án szom­baton [...] ág h ev templom­ban Halálozás Bozóky Lászlóné szüi Bavlicza Gertrúd életének [...] szer­tartása szerint Az elhunytat férje Bozóky László a Fefsószabolcsi Tiszai Ármentesitő [...]
9. 1871-09-24 / 39. szám
[...] Pesten f Indítvány dr Teleszky István ügyvéd úrtól Nagyváradon 5 Esetleg [...] fogalma és jogai tár­gyában dr Bozóky Alajos jogtanár úrtól Nagyváradon Vélemény [...] úrtól Egerben Előadó dr Teleszky István ügyvéd ur Nagyváradon 3 Indítvány [...] úrtól Sz Mihályfalván Vélemények dr Bozóky Alajos jogtanár uitói nagyváradon és [...]
10. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]
11. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
12. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
13. 1910-06-26 / 24. szám
[...] miniszter Szabolcsvármegye tiszai járá­sára Székely István gyürei lakost a gazdasági udósitói [...] Ilona leányai Ki­rály Ilonka férj Bozóky Gyuláné Király Miklós m kir [...] hadnagy unokája Király Géza vő Bozóky Gyula m kir honv főhadnagy [...]
14. 1915-11-21 / 93. szám
[...] Nyíregyháza 200 kononát B Tóth István Demecser Mikuleczky István Nyíregyháza Bige Zsófia Bige Borbála [...] Iván András Hegedűs Erzsébet Márton István Sz F Vitáli József 7000 koronát Asztalos István 5000 koronát Szoboszlai István B S 3000 koronát Stern [...] Pál 200 K Klein Menyhért Bozóky Annykó 1000 1000 K Leonorevics [...]
15. 1922-12-07 / 279. szám
[...] december 10 r í taníts István Hegyessy Sándor Lászlót i Sándor [...] illetve a főgimnázium igaz­galói voltak Bozóky János Gáspárik Já­nos helyettes Schunia István Dudinszki Emil Labdavszky János helyettes [...] A konferencián melynek tudvale­vően Bethlen István gróf miniszterelnök az elnöke és [...] és Ballá Ferencet Rétközberencs Kardos István főtitkár mutatja be majd mindhárman [...]
16. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Fekete József 1 K Dudás István 60 f Nagy Pál 40 [...] Orosz Mihály 2 K Vegcza István 60 f Vámosi János 1 [...] községi jegyző ur Nyirbog­dány gyüjtöivén Bozóky Lajos 5 K Erdélyi Imre [...] Varga András 20 f Kóródi István 20 f Harcsa István 10 f Angyal László 10 [...]
17. 1917-07-01 / 140. szám
4 JNftÖcmDÉK 1917 július 1 Bozóky László Kemecse I engyel Ferenc Nyírtét Pázmány István Gégény Mikecz Pál Kemecse Klein [...] K Bernstein F szter Pócsik István Pápay András Sztroja János Csobán [...] Vlaskovits Mihály Sepelyák András Mincsik István Török András Marczkó István Jakab Mendel Simon Péter Kokavecz [...]
18. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
19. 1927-07-05 / 149. szám
[...] r kath plébános vezetett Lepsényi István tanár őszinte meleghangú beszéd­ben ünnepelte [...] és felkérte Gáspár Gyu­la Lepsényi István és Vajdaffy Géza tanárokat hogy [...] nagyszámú tisztelője jegyezte nevét Balog István tanárértekezleti jegyző a beérkezett üdvözlő [...] László or­vos nyíregyházi kutyabárcát 20 Bozóky László Kemecse harci bárdot és [...]
20. 1929-07-17 / 160. szám
[...] szolgálatra vállalkoznának je­lentkezzenek ifj Smiják István építőmesternél vagy Zeke László ipartestületi [...] a legnagyobb magyar politikus Tisza István testvére és felkereste a Röntgen [...] 6 ta­nárnak a debreceni Tisza István egyetem doktorává Varga Zsig­mond dr [...] ref theolog iai kar dékánjá­vá Bozóky Ferenc dr egyet ny rendes [...]