4. oldal, 89 találat (0,150 másodperc)

Találatok

61. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
62. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
63. 1942-10-20 / 237. szám
[...] nyíregyházi törvényszék Illés Istvánná és Szaniszló Imréné demecseri lakosok az élőcsirkét [...] átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h elnök közreműködésével Az értekezlet [...]
64. 1913-08-28 / 69. szám
[...] levele Ignotus tárcalevelével polemizál Pethő Sándor szer­kesztő Utazása a Balaton körül [...] kiadó 96 2 1 Lórencz Szaniszlo ajánlja cserép kályharaktárát Nyíregyháza Ószellö [...]
65. 1923-03-04 / 51. szám
[...] azt megvételre felajánlotta gróf Ká­rolyi Sándornak aki hosszas töprengés után elhatározta [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya Bátori Zsigmond [...]
66. 1942-10-20 / 237. szám
[...] átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h elnök közreműködésével Az értekezlet [...] nyíregyházi törvényszék Illés Istvánná és Szaníszló Ixnréné demecseri lakosok az élőcsirkét [...]
67. 1916-09-28 / 77. szám
[...] Jaszovszky Jánosné Wirtzfeld Jenő­né Pécely Sándor Kisléta Gergelyffy Gyu­la Drágos László [...] Lajos Gogl Dezső Nyírbátor Schmied Szaniszló Nyírbátor Heizler Mihály Nyírbátor Zsatkovics [...]
68. 1929-09-14 / 209. szám
[...] Uj rendszer az átalányozásnál Wekerle Sándor pénzügyminisz­ter még a nyári szünet [...] íközebéd volt Az ebéden elsőnek Szaniszló Gyula Ipartestületi alel­nök köszöntötte a [...]
69. 1906-08-05 / 31. szám
[...] mind amellett szólt Dr Mikita Sándor ur székesegyházi őr kanonok az [...] sirván könnyeket hullasson Dr Mikita Sándor prépost kanonok mint a vizs­gáló [...] dr Jordán Karoly cz apat szaniszlói plébános ki a jegyzőkönyvet is [...] a Petróczy János 19 Demeter Sándor 46 Dudás Mihály tanko 31 [...]
70. 1932-02-23 / 43. szám
[...] megbecsüléssel köszöntötték az ün­nepeltet Nánássy Sándor főbíró Hajnal Lajos MÁV főintéző [...] budai Ferencesekhez hogy páter Bende Szaniszló a new 1 brunsvicki magyar [...]
71. 1930-12-13 / 283. szám
[...] és ékszerész Luther u 8 Sándor Rezső órás és ékszerész Zrínyi [...] g kath Házasságot kötöttek Domasievicz Szaniszló János földműves r kath és [...]
72. 1923-05-06 / 102. szám
[...] közöljük Május 7 Hétfő Kath Szaniszló Prot Napoleon Városi Színház A [...] uri társadalma A te­metést Paksy Sándor békésgyulai ref lel­kész végezte a [...]
73. 1938-07-02 / 146. szám
[...] vagyok hazafias tisztelettel vitéz Hernadfői Sándor vendéglős Egy délelőtt a trópusi [...] Ferenc 18 éves sza­bósegéd és Szaniszló László 21 éves asztalossegéd együttesen [...]
74. 1903-03-08 / 10. szám
[...] és egy kövésőnek töredékét Zoltán Sándor ur pedig egy igen szép [...] halot­tat pihenő nyughelyére id Király Sándor és neje Barzó Zsuzsánna mint [...] férj Seres Józsefné ifj Király Sándor Király Endre Király Erzsébet férj [...] kor Gecse István 2 kor Szaniszló István 2 kor Andrási Gyula [...]
75. 1894-08-12 / 32. szám
[...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mándokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...] Antal János Farkas Péter Kálnay Sándor Pivnyik András fópirancmoki segéd­tiszt Takács [...]
76. 1925-10-02 / 222. szám
[...] Aranyoss István parancs nok Lakatos Sándor alparancsnok Juhai János őrmester Tőkés J áj nos őrmester Zsihovszky Szaniszló őrmester és Várkoly István őrspa­rancsnok [...]
77. 1937-01-09 / 6. szám
[...] A vezetőség öngyilkos földbirtokos Bodogh Sándor debreceni földbirtokos Két malomautcai lakásának [...] Veres István r kat és Szaniszló Erzsébet ref Maczkó András ág [...]
78. 1929-06-07 / 127. szám
[...] III o tan IV Bocskay Sán­dor III o tan Elismerő iratot [...] Erzsébet Róth Erzsébet Lebovics Magda Szaniszló Elza Korcsmáros Jo­lán Korosinszky Ilona [...]
79. 1901-09-22 / 38. szám
[...] haza az ő szegény Lizijéhez Szaniszlóba A cserénybe húzódott meg pihenni [...] végett Bizottsági tagok lettek Délczeg Sándor Lengyel József Gáspár Gyula László [...] Lengyel József Seres Gáspár Déiczeg Sándor Bertha János Szabj Antal Bán [...]
80. 1902-01-12 / 2. szám
[...] Szőke Gábor 10 f Király Sándor 10 f Király Dániel 10 [...] ivén Kajdy Gyula 1 kor Szaniszló József 20 f Dobos Juliánná [...] Gusruvy János 1 kor Kertész Sándor 1 kor Gyönki ref német [...] Nobél Károly budapesti nyomdász Nobel Sándor budapesti gyári intéző és özv [...]