3. oldal, 306 találat (0,085 másodperc)

Találatok

41. 1911-10-05 / 40. szám
[...] Papp Dániel és és Biró Sándor nagyecsedi lakosok egy zsák diót [...] Bulyáki Zsiga Nagy Dániel Nagy Sándor és Torma Sándor nagyecsedi le­gények az est sötétségét [...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta és távirdahivatalhoz tartozik j és összeköttetését a Mezőpetriről Szaniszlóra és vissza naponkint egyszer közlekedő [...]
42. 1909-12-16 / 50. szám
[...] vonatkozó módosítás volt mely Sternberg Sándor Weinberger Fe rencz ésDr Kovács [...] isko­lához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában Szaniszlóé állami iskola elhe­lyezésére szükséges telek [...] tény Börrely Kálmánd Mező petri Szaniszló Érkörtvélyes Dengeleg Iriny Mezőfény Krasznaszentmiklós [...] bizottság fogja megbirálni Képkiállitás Fáy Sándor festő táj és zsáner képekből [...]
43. 1911-09-28 / 39. szám
[...] Uj ügyvéd városunkban Dr Vetzák Sándor a múlt héten az ügyvédi [...] ügyében megkötött szerződés jóváhagyatott Nagy Sándor népszámláló biz­tosnak a dijait 25 [...] cimü újság belső dolgozótársát Máté Sándort Csizmadia Zsigmond mátészalkai gazdálkodó és [...] tiszteletet és szeretetet ér­demel A szaniszlói szállító lova Spitz József szaniszlói fuvaros elvállalta az uradalomnál dolgozó [...]
44. 1910-11-10 / 45. szám
[...] a hagy másláposiban ifj Jeszenszky Sándor és Ke­resztény Lajos a misztótfalusiban [...] Lukács László a felsőbányáiban Farkas Sán­dor a kismajtényiban Bodoky Béla és Szolo májer János a szaniszlóiban Gruber Márton és Zahoránszky István [...] Mózesné hely­beli és Magyar László szaniszlói lakosokat gondnokság alá helyezte A [...]
45. 1914-01-28 / 4. szám
[...] rendőrség nyomoz ez ügyben Táncvigalom Szaniszlón A szaniszlói polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyák Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] Szavalta Szász János 2 Petőfi Sándor Elő­adta Szaleczky Miklós áll ig [...] nélkül elvitt A szalma Tájerling Sándor hely­beli mészárosnál van elhelyezve A [...]
46. 1910-04-07 / 14. szám
[...] StroL nayer Ferencz kereskedő Sternberg Sándor magánzó Dr Sternberg Endre ügyvéd [...] István kereskedő és Dr Vetzák Sándor ügyvédjelölt A 9 óra 16 [...] képviselőjelöltjét utánna Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános kiindulva a károlyiak [...] Fide virtute fámám quaere mint szaniszlói nagybirtokost és jó patronust éltette [...]
47. 1916-04-12 / 15. szám
[...] j ca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra hon j nan délután már [...] kr kormánysegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói akos 50 Gajdos Mihály kis [...]
48. 1914-04-29 / 17. szám
[...] ki Plébános beiktatás Török Lajos szaniszlói plébános múlt csütörtökön tette le megyéspüs­pökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] ref Boros István cseled fia Sándor ref Jenei Lajos cseléd leánya [...] 4 hetes ránggörcs Kovács J Sándor rk 5 hetes veleszületett gyengeség [...]
49. 1911-02-16 / 7. szám
[...] méltó példa Halálozás Polliik Leopold szaniszlói volt lakos Pollák Mór érmihályfalvai [...] kir tanácsos pénzügy igazgatót és Sándor Ignácz adóhivatali föpénztáírnokot mint az [...] Hányevalik György hetes kinek szülei Szaniszlóról Fiúméba mentek lakni afeletti elkeseredésében [...] villamtelep gépészének fia eljegyezte Katanizs Sándor épí­tési vállalkozó kisszebeni gránit kőbányák [...]
50. 1909-12-02 / 48. szám
[...] hogy Mező­terem Mezőpetri Fény és Szaniszló közsó j NA GYKÁROLY ÉS [...] Lajos járásorvos és Dr Aáron Sándor főorvos is többször tettek már [...] Becsky György 2 K Becsky Sándor 2 K Saághy Gusztáv 2 [...] K N N 20 K Szaniszlói állomásfőnök 3 K 40 f [...]
51. 1912-05-22 / 21. szám
[...] László Kupié énekli Katrabai Nagy Sándor Az Idegesek bohózat Elő­adják Dienes [...] ügyészséget hogy letartóztatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát akik Bihar [...] ügyosztályuknál Épül egy magyar iskola Szaniszlóban a napokban fogtak hozzá a [...] volt szük­ség mindenki tudja ki Szaniszló községet is­meri Körjegyzőválasztás A vezendi [...]
52. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Géza Igná­cot helyettesül dr Vetzák Sándor nagykárolyi ügyvédet nevezte ki Bejelentési [...] tett lépéseket Hir szerint Giesswein Sándor kanonok országgyűlési képviselő utód­lási joggal [...] Antal Zimonyi Gyuláné ifj Bánóczi Sándor Éltető Albert Luczay Mihály Pálur [...] szatmárudvari állami elemi néptanitónot a szaniszlói Karabélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
53. 1911-01-05 / 1. szám
[...] sz fj 6 Ifj Matolcsy Sándor és Makay Lajos kérelme társaskocsi [...] Kinevezés A pénzügyminisztérium Sze leszky Sándor volt városi helyettes aljegyzőt a [...] népszámlálás Ssaniszlón Hír sze­rint a szaniszlói románajku polgárokat valaki kit a [...] ko­rona pénzbüntetéssel sújtotta Pái György sza­niszlói gazdát ki János nevű fiát [...]
54. 1915-12-29 / 52. szám
[...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor és Balogh Gyula jóízűen játszották [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Récsey Ede Rónay István Csa [...] Farkas Lajos érdengelegi Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi [...]
55. 1911-04-27 / 17. szám
[...] testi sértés Márk községben Szabó Sándor és Janóski István ottani lakos [...] még a mull év őszén Szaniszlón 20 25 tagból melynek Ba­log [...] a társaság két hónap alatt Szaniszlón és vidékén a csendőrség vegre [...] oda Uj terménykereskedő városunkban Kaufmann Sándor ki a napokban termény kereskedést [...]
56. 1911-09-28 / 39. szám
[...] nyelv diadala lehet Iskolák bezárása Szaniszlón A ron­csoló toroklób járványszerii fellépése folytán Szaniszlón az iskolákat bezárták USCHONG BUZIÁSFÜRDO [...] továbbá 7783 1911 K Nagy Sándor népszámláló biztos dijainak felemelésére vonatkozólag [...]
57. 1899-08-24 / 34. szám
[...] Jasztrabszky Irma végrehaj tatónak Baumgartner Sándor és neje Schultósz Te­rézia végrehajtást [...] i kir tvszék területén fekvő Szaniszló községházához kitüzetik az árverési feltételek [...] ki­kiáltási áron alul is a szaniszlói 1151 sz tjkvi A f [...]
58. 1911-03-09 / 10. szám
[...] ismeretlen Ebmarás Gebén a Harsányi Sándor tu­lajdonát képező házőrző eb megveszett [...] fogházra itelte Rókák garázdálkodása Pataky Sán­dor érkörtvélyesi ref lelkész 6 fajtyukját [...] hó 2 án tartotta meg Szaniszlón évi rendes közgyűlését Marchis Romnlus [...] ezután a székhely városunk lesz Sza­niszlón csak fiókot tartanak fenn Az [...]
59. 1912-03-06 / 10. szám
[...] városunkban Varga István és Martinovics Sándor jezsuita páterek 8 napon át [...] diákok ügyében a szatmár megyei Szaniszló község oláh parasztjai is népgyüléseztek [...] három példány a kicsapott kispapokból Szaniszlóra való Jó volna ha a [...]
60. 1911-11-16 / 46. szám
[...] és támogatást kér tisztelettel Sámuel Sándor könyv és papirkereskedö HÍREK Személyi [...] Kékesoroszfaluban Nagysom 1 kúton Nagykárolyban Szaniszlón Nagybányán I és Felsőbányán melyek [...] Állami iskolák en­gedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamosborhid Kányaháza Kismajtény Jeder [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind