3. oldal, 306 találat (0,603 másodperc)

Találatok

41. 1917-07-18 / 30. szám
[...] nap pedig M zőterem Érendrédés Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...] fogja programmbeszédét rövidesen körvonalozni Jékey Sándor vármegyénk uj főispánja bájos nejével [...] avattatott fel Járásbíróságunk köréből Dániel Sándor a helybeli járásbíróság vezetője f [...] áró sági gyűlés hogy Jékéy Sándor volt fehérgyarmati fő szolgabirót főispánnak [...]
42. 1909-10-21 / 42. szám
[...] a dohánybeváltáshoz szakértőkül Szatmárra Szőke Sándor és Világossy Gáspár Nagyká­rolyba Madarassy [...] Rébay Dezső Szerdahelyi Ágoston Szalkay Sándor Vajay Károly dr rendes tagok Uj tagokul felvétettek Garzó Imre Szaniszló Csikós Mihály Mezőterem Radványi Jenő [...] András Janitzky Albert és Sternberg Sándor alelnökök Stroh mayer Ferencz pénztárnok [...]
43. 1909-06-17 / 24. szám
[...] a képviselőtestület mellőzte Ifjú Némethy Sándornak megengedte a képviselőtestület hogy a [...] az első állami óvoda megnyittatott Szaniszló községgel tárgyalt állami iskola szervezésére [...] István helybeli kereskedő eljegyezte Rab Sándor földbirto­kos leányát Mariskát Szalacsról Zenevizsga [...] tarkították Kinevezés A pénzügyminiszter Ács Sándor volt nagykárolyi földbirtokost jelen­leg a [...]
44. 1918-01-02 / 1. szám
[...] fájó érzéssel tudatja hogy Nagy Sándor állami elemi és ipariskolai tanító [...] Salamon 20 20 koronát Lebovits Sándor Sza niszlő Frank Sámuel Gotlieb [...] Ignácné Róth Lipótné Böhm Dávid Szaniszló Rokk Viktor Rokk Mátyásné Sarkadi [...] Ignác Somossy Miklós és Némethy Sándor póttagokká Gózner Kálmán Rosenberg Samuel [...]
45. 1914-05-13 / 19. szám
[...] Jenő nagyecsedi és j Nagy Sándor helybeli tanítók együttes illetve j [...] melyet eleven alakban szemléltetett Nagy Sándor pedig azonnal agyagból mintáztatta ki [...] a jövő évi gyűlés helyéül Szaniszló jelöltetett ki A kellemes impressziókkal [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...]
46. 1913-01-15 / 3. szám
[...] ifj Kaufmann Adolf ifj Sternberg Sándor Grün feld Miksa Sternberg Móric [...] Politzer Ig­nátz Klein József Blau Sándor Bródi Mihály Lukács Lajos dr [...] Ernts Miksa Weinberger Mór Deutsh Sándor Markovics Márton Fazekas Vilmos Jakobovics [...] el Tiltott szerenosejáték Érmihályfalva és Szaniszló között a vonalon Fecske László [...]
47. 1911-10-12 / 41. szám
[...] órán át végűi Dr Vetzák Sándor tanitja a váltójogot bati 1 [...] ger Dezső helybeli fakereskedőt Ugyanis Sán­dor nevű 7 éves fiacskája f [...] törvényszék és Kiss Mik­lóst és Sándort 1 1 havi Csáki Józsefet [...] A jó rokon Láng József szaniszlói lakos f hó 6 án [...]
48. 1908-07-09 / 28. szám
[...] erdődi járásbíróságnál alkalmazott Papp í Sándor és Csúcsai István Írnokokat iroda [...] az Kinevezés A király Fekete Sándor szatmárnémeti i törvényszéki jegyzőt a [...] sínekre feküdt öngyilkossági szándékból A Szaniszló felől jött 6 órai személyvonat [...]
49. 1912-11-27 / 48. szám
[...] esküvőt vacsora követte Útépítés A Szaniszló vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] Marosán Máriával gör kath Mol­nár Sándor napszámos gör kath Turgva Máriával [...] Ilonával gör kath Meghaltak Ámán Sándor volt rendőr róm kath 85 [...]
50. 1913-04-16 / 16. szám
[...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...] be ha kedves az élete Szaniszló községben eltérőleg az eddigi hírlapi [...]
51. 1914-05-20 / 20. szám
[...] buzgolkodik Tempfli József diszelnök Piánk Sándor Fástánc Pál Kimer József elnökök [...] Mórent János Binder Mihály Müller Sán­dor Czumbil József Zámbál Ferenc rendezők [...] és 28 án Genes és Szaniszló községben május 27 28 és [...]
52. 1911-04-06 / 14. szám
[...] fogházra ítélték Szép egyezség Huszti Sándor és Dobosi Mihály hodászi gazdák [...] A szerelmes oigány Fecske György szaniszlói sármunkás udvarolt Vancsa Ferencné ottani [...] földbe ásva megtalálták Balogh Já­nos szaniszlói cigány a múlt héten Fekete [...] bejelentette a főszolgabírói hivatal­nak hogy Szaniszlón az idegen illetőségű cigá­nyok annyira [...]
53. 1915-12-24 / 47. szám
[...] Ferenené sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mihály ifj Nonn [...] 000 Krasznaszenl miklós 9400 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
54. 1912-07-10 / 28. szám
[...] rendőral kapitány eljegyezte ifj Vida Sándor helybeli keres­kedő leányát Erzsikét Járásbíróságunk [...] étől szept 17 éig Dániel Sándor jul 2 től aug 3 [...] II III sz gy­sz gy­sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...]
55. 1911-12-07 / 49. szám
[...] hittel és reménynyel üdvözölheti Dárday Sándort báró Bánffy Dezső méltó örökösét [...] Érendréd Fény Csanálos Csomaköz és Szaniszló községekből Az általános benyomás melyet [...] Dezső dr Marián Ferenc Sternberg Sándor és Vetzák Ede dr kiknek [...]
56. 1909-05-27 / 21. szám
[...] és Kiss János Könyvtárossá Kovács Sándor és Dobránszki János Választmányi tagokká [...] Érkörtvólyes Mezőterem Nagymaj tény Portelek Szaniszló és Vállaj községek­ben Az időszakos [...]
57. 1919-01-15 / 3. szám
[...] Nagymajtény Pe­nészlek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Yezend tkvi betéteiben [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...]
58. 1906-11-01 / 44. szám
[...] meg alakuló j közgyűlésüket Bónyi Sándor szaniszlói posta­mester fejtegette az intézet czélját [...] Ardeleán Coriolán fő­esperes Lázár Gábor szaniszlói főesperes Szilágyi György szaniszlói földbirtokos Bónyi Sándor szaniszlói postamester Pataki József szaniszlói segédlelkész Burdea András lel­kész Dr [...]
59. 1911-04-13 / 15. szám
[...] folyó hó 11 én Böszörményi Sándort községi bíróvá Böször­ményi Ferencet pedig [...] illetékes hatóság közszemlére kitétette Lopái Szaniszló községben Friedman Sá­mueltől Czeglédi Imrénétől [...] a tűzet a mi Szondi Sándor ázánál keletkezett a gyermekek gyufával [...]
60. 1906-07-12 / 28. szám
[...] a rendezőség melynek élén Toóth Sándor elnök áll mindent el­követ hogy [...] meghívja a rendező bizottság Toóth Sándor elnök Nagy Elek Kovács György [...] 1 Vinczlér Ferencz 4 Matolcsy Sán­dor 2 Kovács György 3 Kiss [...] Kerekes Józsefivé Nagy­károly Takács Ferenczné Szaniszló Klie Lászlóné Erdély Klósz Lajosné [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind