2. oldal, 58 találat (0,087 másodperc)

Találatok

21. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Kismajtényi Domahidy István domahidai 8 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 9 Érendrédi [...] szóló Em­ber Erzsiké 6 Bugyi Sándor 7 Búcsú 1913 évtől 8 [...] Elő­adja a Zeneegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...] A hóban látszó nyomok Gál Sándor uradalmi béres házáig vezettek hol [...]
22. 1914-02-21 / 8. szám
[...] mertnevü gyógyszerész a laboránsát Balog Sándort 500 koronával a bankba küldte [...] börtönre ítélte Körözött betörő A szaniszlói csendőr­ség a legnagyobb eréllyel Keresi [...] Dimitrovics Etelkával színésznő ref Szabó Sándor cipészsegéd ref Héb Máriával r [...]
23. 1913-05-24 / 21. szám
[...] ÉRMELLÉK 21 ik szám Somló Sándor Baróthy Lajos Szávay Gyula a [...] jelentsék be résztvételüket Berencei Kováts Sán­dor erdődi főszolgabírónál A rajz és [...] egység a III dijat Ro­senfeld Sándor VII o t 4 találat [...] tanú Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
24. 1913-12-20 / 51. szám
[...] Mikié Mi­hályt az oláhgyürösi Németi Sándort a nagy ecsedi állami elemi [...] adományozás Dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda árvaház [...] Előadja a Ze­neegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...]
25. 1911-08-05 / 32. szám
[...] felvenni Ez megtörténvén Papp József szaniszlói társával egy pohárka borra egy [...] Dancinger Lajos igaz­gatósági tagokká Biró Sándor Freund Rofael Fekete László Kuling [...] dr Jakobovits Emánuelt főkönyvelővé Jakabovits Sándort segédköny­velővé Vajda Rudolfot pénztárnokká Straszner [...]
26. 1913-09-06 / 36. szám
[...] megkötött szerződés jóváhagyása Szerkesztőségi hir Sándor Oszkár gimn tanár lapunk főmunkatársa eltávozván helyette Sarkady Sándor polg isk tanár bízatott meg [...] tanárokul Balabán János és Sarkady Sándor polg isk tanárokat egyhangúlag választotta [...] el A rendőrség nyomában van Szaniszlón pedig Porzsolt János 20 éves [...]
27. 1913-11-08 / 45. szám
[...] Kis 13 éves fiának Fülöp Sándornak volt 600 K öröksége az [...] a járókelők között Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadházasságban élő [...] 15 szekér szalmája és Vakarcs Sándor 25 sze kér szalmája A [...]
28. 1913-03-29 / 13. szám
[...] Csaba Adorján Szatmárvár­megye főispánja Bónis Sándor közigazgatási gyakornokot Nagykárolyból az erdődi [...] Csa náloson Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakos okleveles jegyzőt választották meg [...] Imre do­hánygyári munkás Póttagok Barak Sándor csizmadia Buchmann Márton ács 2 [...]
29. 1913-10-25 / 43. szám
[...] Tatz Kálmán szobrász és Róth Sándor hegedűs Az idei színházi szezonban [...] nagykárolyi járás főszolga birája a szaniszlói aljegyzői állásra november 10 én [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatója Kemény Sándor A részvényesek feljelentése szerint 600 [...]
30. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elő­nyösen feltüntetik Késelés Czumbel János szaniszlói lakost Pószet József ottani suhanc [...] szolga fia János ref Vadon Sándor kocsis leánya Anna gör kath [...] 77 éves ref végelgyengülés Vagnej Sándor gör kath 3 éves agyvelőgyuladás [...]
31. 1911-10-28 / 44. szám
[...] gondnoka Péchy Imre 12 Weisz Sándor 13 Récsey Ede 14 dr [...] Po­zsonyi Lászlóné 54 id Vida Sándor 55 Kaufmann József 56 dr [...] Melinda László 76 id Matolcsy Sándor b Póttagok 1 Singer Lipót [...] akkor érkezett meg Merker felesége Szaniszlóról s látva hogy az udvaron [...]
32. 1912-04-27 / 17. szám
[...] városunkban gyű­lést tartottak Takács Ferenc szaniszlói tanító elnöklete alatt A kerületi [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­pomuk [...] mertem a csuto­ráját törülni mondja Sándor bácsi ne­hogy sértés történjen Szívtam [...] kabaré megindult Tetszettek a nóták Sándor bácsi a harangszóhoz illő ühangjával [...]
33. 1912-08-31 / 35. szám
[...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Áthelyezés A m [...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontiíikálni a Dalegyesület [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló ris koldus ifj Mózsa [...]
34. 1911-12-09 / 50. szám
[...] jegyez elő bérletekre Eljegyzés Győrffy Sándor m kir jöve­déki segédtiszt múlt [...] a ka­rácsonyt Üj jogtudor Biró Sándor ügyvédjelöltet Weinberger Bence helybeli sörnagykereskedő [...] léptek fel igy Vámfaluban vörheny Szaniszlón roncsoló torok lobb Tyukodön hagynláz [...]
35. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
36. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
37. 1911-07-29 / 31. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] korában városunkban elhunyt Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
38. 1913-02-22 / 8. szám
[...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...] Füstös János Vas Gábor Kovács Sándor Beckman Sámuel Szabő István Vojtovics [...] hó lé én 24 éves Sándor nevű gyógyszerész fia a Ganner [...]
39. 1913-05-10 / 19. szám
[...] csendőrjárőrt szidalmazta A szesz Csüllög Sándor szaniszlói legény bement egy kicsinyég a [...] loptak Mojsza György járásőrmester Sarkady Sándor Dobor Pál és Székely Gerzson [...]
40. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta nonc [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind