3. oldal, 58 találat (0,261 másodperc)

Találatok

41. 1913-09-06 / 36. szám
[...] megkötött szerződés jóváhagyása Szerkesztőségi hir Sándor Oszkár gimn tanár lapunk főmunkatársa eltávozván helyette Sarkady Sándor polg isk tanár bízatott meg [...] tanárokul Balabán János és Sarkady Sándor polg isk tanárokat egyhangúlag választotta [...] el A rendőrség nyomában van Szaniszlón pedig Porzsolt János 20 éves [...]
42. 1913-09-06 / 36. szám
[...] Pénzre volt szüksége Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...] vakmerő tolvaj besurrant a Csiri Sándor fő utcai hentes és mészáros [...]
43. 1913-10-11 / 41. szám
[...] áruisme és kereskedelmi földrajz Sarkady Sándor könyvviteltan gyorsírás és gépírás dr Vetzák Sándor kereskedelmi és váltójog A jelentkezéseket [...] ebből tüzet fogtak a Sógor Sándor Nagy Győri Feri Simay stb [...] az eljárás megindult Kádba fűlt Szaniszlón egy kis leány Kchak János szaniszlói lakos a vele egy ház­ban [...]
44. 1913-10-25 / 43. szám
[...] Tatz Kálmán szobrász és Róth Sándor hegedűs Az idei színházi szezonban [...] nagykárolyi járás főszolga birája a szaniszlói aljegyzői állásra november 10 én [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatója Kemény Sándor A részvényesek feljelentése szerint 600 [...]
45. 1913-11-08 / 45. szám
[...] Kis 13 éves fiának Fülöp Sándornak volt 600 K öröksége az [...] a járókelők között Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadházasságban élő [...] 15 szekér szalmája és Vakarcs Sándor 25 sze kér szalmája A [...]
46. 1913-11-15 / 46. szám
[...] addig Késelés A múlt vasárnapon Szaniszlón bál volt mely ünnepélyes alkalommal [...] Kiegyezett a tolvajjal Kozák Juliánná szaniszlói lakos Mig lakásától távol volt [...] Mérk útle­vél nélküli utrakelésért Kalavé Sándor Bau­mann Józsefné szül Fischer Matild [...] Megadta a csendőrségnek Morvái Lajos szaniszlói polgár Mikor a vasárnapi báli [...]
47. 1913-11-29 / 48. szám
[...] dr szent györgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébánost t b kanonokot [...] Rédei Károly és ifj Vida Sándor A mennyasszony szüleinek lakásán tartott [...] Szabó Mariska 2 Felolvasás Sarkadi Sándor polg isk tanár 3 Vonós [...] magyar dara­bok Luczay Béla Huszthy Sándor Grabovszky József és Bortnyák Dezső [...]
48. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
49. 1913-12-06 / 49. szám
[...] 49 szám ÉRMELLÉK Eljegyzés Páll Sándor borbély iparos eljegyezte Köllös Mariskát [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] intéző Zsuzsánna major U p Szaniszló szarvasmarha és hízott sertés Nyers [...]
50. 1913-12-13 / 50. szám
[...] engedélyezett Áthelyezés Vármegyénk alispánja Dienes Sándor közigazgatási gyakornokot szolgálatté­telre Avasujvárosból Fehérgyarmatra [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...]
51. 1913-12-13 / 50. szám
[...] 1 Genesen 3 Endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A Nap [...]
52. 1913-12-20 / 51. szám
[...] Mikié Mi­hályt az oláhgyürösi Németi Sándort a nagy ecsedi állami elemi [...] adományozás Dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda árvaház [...] Előadja a Ze­neegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...]
53. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Kismajtényi Domahidy István domahidai 8 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 9 Érendrédi [...] szóló Em­ber Erzsiké 6 Bugyi Sándor 7 Búcsú 1913 évtől 8 [...] Elő­adja a Zeneegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...] A hóban látszó nyomok Gál Sándor uradalmi béres házáig vezettek hol [...]
54. 1914-01-10 / 2. szám
[...] Kismajtény Bodoky István Schrek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] kedves leányát Rózsikát eljegyezte Katz Sándor Reszegepiskolt ról Gratulálunk Szabadliceális előadás [...]
55. 1914-01-31 / 5. szám
[...] óriási tetszés mellett beszélt Tar Sándor a deb­receni kerület elnöke és [...] kérjen bűnügyi zárlatot Erre Bor­gida Sándor az intézet egyik tisztviselője meg­jegyezte [...] szerepeket műkedvelők fogják lejátszani Táncestély Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
56. 1914-02-21 / 8. szám
[...] mertnevü gyógyszerész a laboránsát Balog Sándort 500 koronával a bankba küldte [...] börtönre ítélte Körözött betörő A szaniszlói csendőr­ség a legnagyobb eréllyel Keresi [...] Dimitrovics Etelkával színésznő ref Szabó Sándor cipészsegéd ref Héb Máriával r [...]
57. 1914-04-04 / 14. szám
[...] t város Pe­nészlek Portelek Reszege Szaniszló Vezend 22 község Újabb segély [...] llosvay Aladár orvos Dr Csató Sándor Szinérváraljai járás Sorozási hely Szinérváralja [...] Junius 8 13 Elnök Nagy Sándor orvos Dr Csuka Mihály Nagysomkuti [...]
58. 1914-04-18 / 16. szám
[...] ismeretlen bűnöst erélye­sen nyomozzák Tüzek Szaniszlón Barota László és Ko­vács Ferenc [...] éves rk tüdőgümőkor Id Barak Sándor 70 éves ref végelgyengülés Mirczik Sándor 3 éves rk daganat Erdei [...]