23 találat (0,186 másodperc)

Találatok

1. 1904-12-01 / 48. szám
[...] K 11 f 4 Incze Sándor és testvérei 7423 K 64 [...] 17 Gróf Degen i eld Sándor 1010 K 64 f 18 [...] f 4 L Ajtai Nagy Sándor 412 K 21 f 42 [...] világból ez rajzot melyet Tímár Szaniszló egyik legrégibb kitűnő nevű színházi [...]
2. 1906-05-24 / 21. szám
[...] szatmári püs­pöknek dr Jordán Károly szaniszlói apát plébánost fogják kinevezni Forrásunk [...] dr egyetemi tanár és Schönherr Sándor fognak megjelenni A városi tanács [...] maga részéről Torday Imre Miskolczy Sán­dor dr Csüdör Lajos és Bálint [...]
3. 1906-06-14 / 24. szám
[...] gyermeke Meghaltak jun 4 Görög Sándor gör kath egy hónapos bányász [...] ÉGLY MIHÁLY Hirdetmény A Borpataki Szaniszló bá­nyatársulat 1906 évi julius hó [...] hozatal 3 Határozat hozatal a Szaniszló bányatársulat feloszlatása felett Nagybánya 1906 [...]
4. 1907-06-27 / 26. szám
[...] Kiss Rezső jónevü poétánk Virág Sándor ez népszínműve kerül előadásra A [...] Németh Gyulát a kit Virág Sándor szerepében mint hősszerelmes színészt ismerhetünk [...] Igen szép munkákat láttunk Kuhajda Sándortól Bálint Lászlótól Flórián Trajántól és [...] Hámon János téesői plébános Láng szaniszlói orvos Benyovszky Aladár halmi főszolgabíró [...]
5. 1907-10-17 / 42. szám
[...] kettős gyorssajtója Preizler sajtója Balázs Sándor halfogó csap­dája Cselleng Gyula állítható [...] szentgyörgyi Jordán Károly apát plébános Szaniszlóról 10 koronát Perényi János fítanitóképző [...] bányamunkás önakasztás okt 13 Varga Sándor róm kath 43 éves kőmivessegéd [...]
6. 1908-06-18 / 25. szám
[...] községi bíró Az elhunyt holttestét Szaniszlóra szállították s nagy részvét mellett [...] nyugalomra nagy részvét mellett Balkő Sándor t hó 16 án éleiének [...]
7. 1909-05-13 / 19. szám
[...] h püspök dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános Lipták József nagybirtokos [...] tartanak Hivatal átvétel B Kováts Sándor főszolga­bíró az erdődi főszolgabírói hivatalt [...]
8. 1909-10-28 / 43. szám
[...] F hó 22 én Medgyesi Sándor honvédszázados egy őrmester és egy [...] utasok­kal mutatja a következő eset Szaniszlón két úriember fel akart szállani [...]
9. 1910-04-07 / 14. szám
[...] kerület képviselőjelöiljéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton kívüli [...] 3 Vörösmarty Honszeretet Szavalja Vajay Sándor VII o t 4 Ima [...] Lőrincz Szamosszéplakröl és Mion nich Sándor Felsőbányáról A társaságnak ez idő [...] Dezső dr Soltész Elemér Stella Sándor Székely Árpád Schönherr Antalné Takács [...]
10. 1910-05-05 / 18. szám
[...] Kikinda 5 K Kőrösy Károly Szaniszló 3 K 04 f Németh [...] Gyula Bpest 5 K Németh Sándor Ráczkeve 5 K összesen 28 [...] Ez már azután beszéd Vajda Sándor a román nemzetiségi párt jelöltje [...]
11. 1910-07-28 / 30. szám
[...] János felsőbányái és Kőrösy Károly szaniszlói segédlelkészeket Nagybányára Pintér József erdődi [...] szatmári rendőrkapitányt tiszteletbeli fő Makog Sándor szatmári rendőrbiztost pedig tiszteletbeli alkapitánynyá [...]
12. 1911-10-19 / 42. szám
[...] Mikola András Ráthy Károly Ziffer Sándor Jakab Zoltán Börtsők Samu Ferenczy Valér í erenczy Béni tíalimberti Sándor Dénes Vali Krizsán János Bartók [...] Tibor szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apát­plébánost a nagykárolyi kerület esperesévé [...] Lóránd régi meghitt barátjának Bajnóczy Sándornak akit a dalestély rendezésére is [...]
13. 1911-12-28 / 52. szám
[...] december 21 Égly Mihály Égly Sándor gyermekei Égly La­jos özv Schvarcz [...] hó Égly Mihály és Égly Sándor A Divat Szalon Magyarország első [...] József Diplomata és gróf Vay Sándor neveit A Pesti Hírlap külön [...] Krúdy Gyula Fáik Rikárd Tímár Szaniszló érdekfeszitő el­beszélésein kivül pompás és [...]
14. 1912-10-03 / 40. szám
[...] gyermeke Elhaltak Szept 23 Horváth Sán­dor r kath 68 éves bányamunkás [...] lakosok Ki­hirdetés alatt állanak Buttyán Sándor nagy­bányai és Funecán Mária kővár [...] Imre nagybányai és Weinberger Ida szaniszlói Szűcs István és Petrilla Amália [...]
15. 1913-01-30 / 5. szám
[...] L Bay Lajos gr Degenfeld Sándor Erdőszáda Morágyi István dr Nagy [...] dr Berényi Béla dr Buday Sándor Técső Dergáts Sándor Gyalay László György Mihályné dr [...] Mező­terem Nagykároly I Nagykároly II Szaniszló e Nyíri esperesi kerület Fábiánháza [...] a dalárda II szakasz Huber Sándort Rákóczi kesergő Hegedűn előadja Háder [...]
16. 1913-11-27 / 48. szám
[...] a király dr Jordán Ferenc szaniszlói apát plébánost a nagy­bányaiaknak kedves [...] Csiszár József Égly Mihály Farkas Sándor Glavitzky Károly Harácsek Vilmos Kupás [...] délután 1 órakor elhunyt Farkas Sándor nyug honvédezredes életének 74 ik [...] nagybátya és rokon gyöngyösi Farkas Sándor nyug m kir honvédezredes mekszikói [...] lettesek elmenekültek A szinérváraljai csen­Farkas Sándor
17. 1913-12-25 / 52. szám
[...] és kir vadászhadnagy festőművész Ziffer Sándor festőművész iskolájának látogatására Münchenbe utazott [...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jor­dán Károly szaniszlói apátplébánosnak kanonoki beiktatása A kinevezési [...] A híresek Nagy Lajos Nádas Sándor Éjjeli muzsika Füst Milán Jászay [...]
18. 1914-01-08 / 2. szám
[...] nagykárolyi első kerületbe Dr Vetzák Sándor Lukácsovics János II kerületbe Asztalos [...] Bodoky István Srek Márton A szaniszlói kerületbe Becsky György dr Láng [...] A máté­szalkai kerületbe dr Csathó Sándor Almer Béla A nagyecsedi kerületbe [...] Szilágyi Lajos Csengeri kerületbe Bélteki Sándor Molnár László Tyukodi kerülethe Uray [...]
19. 1914-06-18 / 25. szám
[...] 4 665 Nagysomkut 3 013 Szaniszló 4 822 40 219 E [...] költeményt szavalta el Utána Stopka Sándor III osztályos tanuló felolvasást tartott [...] korona állami jutalmat kapott Stopka Sán­dor borbély ezüst érmet Ilia József [...] K K Igaza van Nagy Sán­dort a most elhunyt 48 49 [...]
20. 1917-10-25 / 43. szám
[...] a lengyel szent beszédet Plywarczyk Szaniszló a szalézi atyák igazgatója a [...] országhatárt mutatják be Garam szeghy Sándor orosz fogságból hazatért színmű­vészünk második [...] r t igazgatósági elnöke Jékey Sándor vármegyénk főispánja érkezik rá Úgy [...]

 

  • 1
  • 2