109 találat (0,051 másodperc)

Találatok

1. 1988-04-26 / 98. szám
[...] őt követte 1911 ben dr Bozóky Dezső mindössze három évre Ki [...] az ami felkeltette figyelmemet és Bozókyval kapcsolatban művet láthatott tehát szom­baton [...] története című könyvében írt dr Bozókyról aki 1913 január 12 én [...] volna be Wabrosch említést tesz Bo­zóky szóban forgó két köny­véről is
2. 1999-09-27 / 225. szám
[...] tagú elnökségébe Kovács korszak után Bozóky éra Szombaton 10 órától Budapesten [...] küzdelemben Ko­vács Attila 40 dr Bozóky Imre 39 szavazatot kapott Az [...] szavazatot kapott Szendrei Józsefre Kovács Ist­vánra és Bácsalmási Ottóra senki nem [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Kle ment Tibor Kovács Attila [...]
3. 1999-10-01 / 229. szám
[...] s a találkozót megte­kintette dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség fris­sen megválasztott elnöke is Mezei István a magyaror­szági cigányválogatott mene­dzsere így [...] szinte leiskolázták a ro­mán együttest Bozóky elnök úr is elismerően nyilatkozott [...] megbíztuk a főtitkári teendőkkel mondta Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...]
4. 1978-04-11 / 84. szám
[...] Tóth Edző Dávid Róbert KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] percben Szűcs fejelt kapura de Bozó­ky védte a labdát A 10 [...] MVSC Kun Szabó Kovács Locher Ist­ván Leiszt Czerva Gyön­gyösi Varga Lipták [...] lélekkel játszó 11 kialakítására Jók István Leiszt Locher Egri ill Radics [...]
5. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
6. 1982-07-14 / 163. szám
[...] zenéjét Nádas Gábor és Szenes István készítette s ebben a változatban [...] vonzalmáról modern fel­fogásban szól a Bozóky Ist­ván rendezte előadás Bizonyára sokan kíván­csiak [...]
7. 2000-02-10 / 34. szám
[...] Beszélgetés a Salgótarjánban járt ár Bozóky Imre MLSZ elnökkel Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] Nyerges László Cserhalmi András Gecse István játékos edző Telek István Ülnek ifj Stoszek László Nagy [...] Tamás A képről hiányzik Kotroczó István és Kotroczó Istvánná fotó barát
8. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] a tizenharmadik és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője aki 49 [...] lványi Kovács Magda Maczó Agnes István 74 79 41 78 Torgyán [...]
9. 1982-08-14 / 190. szám
[...] rock­hoz FOGALMAM SINCS miért vállalkozott Bozóky István a nyíregyházi színház igazgató­ja ennek [...] anyja Kovács Gyula ügyvéd Pa­lotai István szexológus Hartmann Teréz lány Bá­rány [...] Avagy nekivágjon a lehetet­lennek Bozóki István az utóbbit választotta ezért őszinte [...]
10. 1979-10-03 / 231. szám
[...] ugyanis a vidék hatalmaskodó Főhiva­talnoka Bozóky István s mivel megtetszik neki az [...]
11. 1993-05-29-31 / 124. szám
[...] részeként Géczi János és Sinka István versei valamint Dippold Pál és [...] szlovák magyar kapcsolatok alakulását Kafer István Ma­gyar szlovák jegyzetek címmel írt [...] kölcsönösen lefordítottak egymás számára Kafer István kulturális szemlé­jét e szlovák lap [...] eipzód szerepekben is ismert művészek Bozóky István Kautzky Jó­zsef Kiss Gábor Szakács [...]
12. 1992-11-14-15 / 269. szám
[...] őrangyaloknak ezt kéne végiggondolniuk Erdős István Nyilvántartás tanácsadás koordináció Alapítványok osztálya [...] Bakos Fe­renc Leszenszki László Fodor Istvánná Kovács Alfonz M Kiss György [...] Ló rántné Presits Lujza Orosz Ist­ván és mások műveit szem­lélve mér [...] a nagyszívű szobrászt A többiek Bozóky István Konc Gábor Lőtte At­tila is [...]
13. 2005-03-01 / 50. szám
[...] pontra Az SKC gárdájában Jakab István és a Nagy József játé­ka [...] Gábor 61 14 6 Kovalcsik István 71 15 mind­hárman Bgy Medosz [...] a lehető­séggel mondta a csatár Bozóky maradt az elnök Történelmi győzelem [...] Attilát Ezúttal 87 en sza­vaztak Bozóky mellett ha­tan ellene Bozóky Imre A Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...]
14. 1972-12-28 / 304. szám
[...] Brnyej Béla Rátonyi Ró­bert és Bozóky István hami­sítatlan operettvilágot va­rázsoltak elénk a [...] esztendős korban el­hunyt Vácott László István nyu­galmazott Iskolaigazgató a Ke­szeg 1 [...] az orgonával a kottával László Istvánt szombaton decem­ber 23 án kísérték [...] kü­lönösebb magyarázatra és kommentálásra Zágon István novellájából Nóti Károly írta és [...]
15. 1988-12-01 / 286. szám
[...] PETŐFI RADIO 8 05 Bundschuh István stájerciterán játszik 8 20 A [...] Sándor György Usztics Mátyás Verebes István Szereplők Sándor György Markos György Nádas György Boncz Géza Verebes István Jordán Tamás Spind ler Béla [...] Nagy Bandó András Agárdi Gábor Bozóky István Csákányi László Erdődy Kálmán Hor­váth [...]
16. 1980-09-07 / 210. szám
[...] államosítást követő idők­ben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay István E hevenyé­szett névsorban nincsenek ben­ne [...]
17. 2007-07-14 / 163. szám
[...] SBTC olimpiai bajnok focistájának Básti Istvánnak az ősei Tajtiból kerültek Salgó­tarjánba [...] választják ki Pert indít labdarúgás Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] elnöke polgári pert indít Kisteleki István jelenle­gi MLSZ elnök ellen személyisé­gi [...] elnökségnek távoznia kellett Amint Kisteleki Istvánt megválasztották MLSZ elnök nek kijelentette [...]
18. 1977-01-07 / 5. szám
[...] é 6 a leggyakrabban Szent Istvánnak Szent Benedeknek Szent Adalbertnek vagy [...] Ildikóval Szekeres Ilonával Horváth Sándorral Bozóky István­nal Dégi Istvánnal Szilá­gyi Tiborral Szirtes Ádam mal [...]
19. 2005-12-17 / 294. szám
[...] Gál Gábor 8 4 Mede Ist­ván 8 5 Frink Ferenc 7 [...] László 6 5 pont satis Bozóky mondjon le A klubtulajdonosok felszólítása [...] elnökétől és menedzsmentjétől s felszólí­tották Bozóky Imrét hogy mondjon le A [...] vasárnap 12 30 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...]
20. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István Tóth Máté is Sajnos a [...] 1982 szeptember 21 kedd Pintér István dokumentumripoitja Á veréb is akció [...] a magyar kémelhárítás vezetőjének Ujszászy István vezérőrnagynak a szobáját Akárhogyan is [...]
21. 1999-12-06 / 284. szám
[...] versenyre Má­sodik helyezett lett Lokody Ist­ván a salgótarjáni Petőfi Sán­dor Általános [...] kezdő­dött Svájcban Winterthur váro­sában mondja Bozóky Jenő Mára a világ 30 [...] kapcsolódik be ismét a beszélgetésbe Bo­zóky Jenő A Nógrád megyei területi [...] partnere­ink bizalmát zárja a beszél­getést Bozóky Jenő Mi ezért dolgozunk és [...]
22. 2005-12-19 / 295. szám
[...] vagy a gyakorlóteremben felügyelő Gyarmati Istvánon Rubint Jáno­son vagy Kirschner Krisztiánon [...] eljuttatott Magyar Labdarúgó Liga fel­szólítását Bozóky mondjon le címmel Hamar jött [...] arról le­mondásra szólítják fel dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökét Kistele­ki István ligaelnök az MLL köz­leményével ellentétben [...] nagy többséggel bizal­mukról biztosították dr Bozóky Imrét A Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...]
23. 2001-09-04 / 205. szám
[...] győzelmei Salamon Oravecz páros Salamon István 3 Oravecz Ferenc 2 Nagy [...] törő Vác ellen játszanak Salamon István játékos edző Teremhiány miatt elmaradt [...] 21 csapat szak­vezetőjét bízza meg Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] korrekt módon megállapodni vele mondta Bozóky Gellei Imre jelenleg Kecskemé­ten készíti [...]
24. 1985-07-13 / 163. szám
[...] Ugyanez vo­natkozik Lendvay Ferenere és Bozóky Istvánra is akik arra biztattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Kazi­mir Károlyról akivel tizenhá­rom évig [...] Bori Pánai Erika és Hirtling István köz­ NÓGRÁD 1985 július 15 [...] József Hernádi Judit valamint Bergendv Ist­ván és Péter A Győri Balett [...]
25. 1998-06-12 / 136. szám
[...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé véle­kedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] soron a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...] ke­resztül a kormányfőnek adatik meg Bozóky úgy véli ebben a kormányzati [...] idei Zoo Oscar díjat Palugyai Ist­ván szakíró az Azok a csodá­latos [...]
26. 2006-01-04 / 3. szám
[...] elnökségi tagjainak hétfői informális megbeszélé­sén Bozóky Imre elnök arról tá­jékoztatta a [...] Magyar Labdarúgó Liga MLL ellen Bozóky szerint Kisteleki Ist­ván MLL elnök jogtalanul utal­tatott át [...] ülésnek nem tudok mit kezde­ni Bozóky Imre kezdeménye­zésével A 3 06 [...] Gábor az ugyancsak gyarmati Kovalcsik István fotói­val illusztrálva két verseny­nap a [...]
27. 2005-12-23 / 299. szám
[...] Géléi Károly Csapó Ká­roly Vincze István Tatabánya Supka Attila Mező József [...] magyar labdarúgás vezérkará­ban ahol a Bozóky Imre vezette MLSZ és a [...] miután az MLSZ ülésén lecsalózta Bozókyt és székét felrúgva tá­vozott kijelentette [...] el­nökségi tagságukról az MLSZ elnökét Bozóky alelnökét Puhl és egyik elnökségi [...]
28. 2006-01-06 / 5. szám
[...] jog­körrel felruházott ügyvezetője és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga MLL [...] mondta az MTI nek Kisteleki István Szó esett az Eb selejtezők [...] megkapja a szükséges számú szavazatot Bozóky Imre elnök mandátuma kedden szűnt [...] a testületből Csütörtöki búcsú sajtótájé­koztatóján Bozóky Imre úgy vél­te eredményes 6 [...]
29. 2007-04-14 / 87. szám
[...] addig kölcsö­nösen sikeres volt amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként s a [...] vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén akit később az MLSZ elnöké­vé választottak Amint Kisteleki István hivatalba lépett megtagad­ta a Kentaro [...] számolt be hogy a szakításra Bozóky Imre távozá­sát követően váratlanul került [...]
30. 1982-06-29 / 150. szám
[...] Benkóczi Zoltán Bakó Márta Sugár István Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított [...] Flóra Máthé Erzsi Szekénes Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Dancsházy [...]
31. 2006-05-27 / 123. szám
[...] a Miklós Pince és a Bozóky Családi Pincészet míg az óborok versenyében Gruber István és a Bozóky Családy Pin­cészet osztozott a képzeletbeli [...]
32. 2002-06-08 / 132. szám
[...] az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] fél ezren tekintettek meg Dr Bozóky Imre MLSZ el nök gratulált [...] óra Atlétika 10 jubileumi Zelenka István emlékfu tás Salgótarján Balassagyarmat 8 [...]
33. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Kijelentette a pedagógus [...]
34. 2005-12-09 / 287. szám
[...] Legalább is eb­ben bizakodik a Bozóky Imre vezette Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] érdek érvelt többek között dr Bozóky Imre de per­sze a labdarúgás [...] Norbert Bátonyterenye VASK 2 Sala­mon István Bátonyterenye VASK 3 Csampa György [...]
35. 2000-08-12 / 188. szám
[...] Labdarúgó Szövetség FIFA elnö­ke elfogadta Bozóky Imrének az MLSZ elnökének meghívását [...] aláDeulsch Tamás ifjúsági és sportminiszter Bozóky Imre MLSZ elnök és Demján [...] sorsoltunk A szerencse ezúttal Szeberényi István kisterenyei olvasónknak kedvezett így az [...]
36. 1962-04-25 / 33. szám
[...] Kovács József kismotor­kerékpárján míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan Bár [...] mb igazgatója Az élelmes ember Bozóky György még valamikor 1950 ben [...] színvonalat es jobb eredme hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk [...] és vábbiakban az elnökhelyet osuriK istvan a vendéglő pedig a Kiváló [...]
37. 1998-09-21 / 221. szám
[...] 250 néző VEZETTE Heibl dr Bozóky Harsányi SZEAC Dobó Simon Magyar [...] megint nyert Szombat este Kovács István pe­helysúlyú ökölvívó megsze­rezte nyolcadik profi [...] 5 Szalánszki 5 EDZŐ Cserni István KARCAG Móga 7 Czinege 6 [...] jogosan várt hazai győzelem Cserni István Ez egy ilyen játék az [...]
38. 2005-12-29 / 302. szám
[...] célba A szülők közül Koós István a 4 Koósné Nagy Judit [...] ki­váló szakemberre A legtöbb mé­dium Bozóky Jmre MLSZ elnök MTI nek [...]
39. 2003-12-15 / 289. szám
[...] posztra mondta az új szakve­zetőről Bozóky Imre az MLSZ el­nöke A [...] kuratóri­umi ülésén részt vett Lombos Ist­ván Balassagyarmat polgármeste­re aki az elismerő [...]
40. 2000-11-18 / 270. szám
[...] a deres fejű egriek Túrán István öregfiúk kosárlabda emléktoma Az elmúlt [...] fiatalon elhunyt egykori kosarasra Túrán István­ra emlékeznek egykori játékos­társai és ellenfelei [...] Tamás if­júsági és sportminiszterrel s Bozóky Imre MLSZ elnökkel többek között [...] a rendezvény­ről a főszervező Nagy István testnevelő tanár Köztudott hogy a [...]
41. 2006-01-25 / 21. szám
[...] tisztázni az MLSZ ko­rábbi elnöke Bozóky Imre vala­mint főtitkára Berzi Sándor [...] hogy utóbbi betegállományba vonult Kiste­leki István a szervezetet a febru­ár 24 [...]
42. 2003-03-11 / 59. szám
[...] 1 lett az eredmény Salamon István edző Ez a győzelem nagyon [...] ig szóló megállapodást hétfőn szentesítette Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
43. 2006-01-05 / 4. szám
[...] csütörtök 18 15 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...] Igor Dunaszerdahely Mónos Tamás Kozma István Aranyos Imre dr Izsó Ignác [...] pályára így Lothar Matthäus Básti István Hrutka Já­nos Nagy Csonttörő János [...] időben a szövetség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát Az [...]
44. 2000-09-13 / 215. szám
[...] illatú és jel­legzetes ízű Bodrogi István féle a Nógrádi Média Kiadói [...] de a fakanalat jól for­gató Bozóky Jenő vadpörköltje aki a Winterthur [...]
45. 1973-10-21 / 247. szám
[...] orgonabo­kor leveleit Oroszból fordította Antalfy István lebegnek a népdal képei ízei [...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva DEÁK LÁSZLÓ HÁZASÉLET Főzöl [...]
46. 2000-08-19 / 194. szám
[...] válogatott mérkőzésein szurkoló nézőket is Bozóky Imre az MLSZ elnöke hangsúlyozta [...] Az elnökség tagja lett Horváth István Juhász István Zagyi Pál Molnár László Szabó I István és Szabó II István Miként értékeli a klub jelenle­gi [...]
47. 1999-09-01 / 203. szám
[...] László Genz wein Ferenc Kamarás István Kisteleki Antal Herényi Ká­roly Kiss [...] Sárközy Tamás Kovács Attila Kovács István Mezey György Bácsalmási Ottó Bozóky Imre Lévai Tibor Mészáros János [...]
48. 2006-01-18 / 15. szám
[...] Gyula Wartburg Putnok 3 Endrész István Su­zuki Budapest G 3 kategória [...] jó nekik de főleg Kisteleki István ligaelnök aki szerinte annyit árt [...] cél­jaira használja fel Még pártfo­góját Bozóky ex MLSZ elnököt is korholta [...]
49. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
50. 2004-11-20 / 269. szám
[...] emléklapot ame­lyet ő és dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke írt [...] Barta András Baranyai Gyu­la Básti István Gecse Ferenc Horváth Ferenc Kajdy Tibor Kmetty József Kovács István Répás Béla Sáfrány István Szalay Miklós Szoó József Szőke István Toldi Miklós Var­ga Sándor Vertig [...]