2. oldal, 109 találat (0,039 másodperc)

Találatok

21. 1976-07-04 / 157. szám
[...] egész nap dr Gyur kovics István az ügyeletes or­A salgótarjáni járás [...] egyik legrégebbi eS legkövetkezetesebb művelőjé­ről Bozóky Mária írt tanul­mányt Az ismert [...] köl tőiséggel jellemezhető rajza­it Solymár István elemzi Egyebek között megállapítja hogy [...]
22. 1976-07-31 / 180. szám
[...] részeként Ebben az évben Bors István plasztikáival találkozunk Néhány szót a [...] salgótarjáni szabadtéri szoborkiállításon egyébként Bors István három alkotása kimegy a térre [...] szöve­ge is az előadást Huszár Ist­ván az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja [...] munkás­ságát reprodukciók kíséreté­ben bemutató kötet Bozóky Mária illetve Rózsa Gyula kalauzolásával [...]
23. 1976-12-05 / 288. szám
[...] a vonattal együtt futó órákat Bozóky Éva Aforizmák Sok ellensége volt [...] együttes harminckét táncos András Molnár István és Együttes két év múlva [...] táncok törté dolgozásokat játszottak rend Istvánnak kompozíciói al neti kialakulásáról A [...]
24. 1977-01-07 / 5. szám
[...] é 6 a leggyakrabban Szent Istvánnak Szent Benedeknek Szent Adalbertnek vagy [...] Ildikóval Szekeres Ilonával Horváth Sándorral Bozóky István­nal Dégi Istvánnal Szilá­gyi Tiborral Szirtes Ádam mal [...]
25. 1977-03-12 / 60. szám
[...] te sereg vonul Veres Péter Bozóky Éva Nógrád megyei siker Március [...] Az iskolamester zavar­ban van Vas István önarc­kép a hetvenes évekből cí­mű [...] Bartók Bé­la Rónay Jácint Bartalus István és Fényes Elek életét életművét [...] adja Tóth László és Patkós István könyve Fo dór László fontos [...]
26. 1978-04-11 / 84. szám
[...] Tóth Edző Dávid Róbert KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] percben Szűcs fejelt kapura de Bozó­ky védte a labdát A 10 [...] MVSC Kun Szabó Kovács Locher Ist­ván Leiszt Czerva Gyön­gyösi Varga Lipták [...] lélekkel játszó 11 kialakítására Jók István Leiszt Locher Egri ill Radics [...]
27. 1978-12-05 / 286. szám
[...] emlékeket kérdeztük a gépüzemben Dérer István az igazgatósá­gi pártalapszervezet titkára egyébként [...] emberségre mint az automatikus összetartozás Bozóky fal
28. 1979-10-03 / 231. szám
[...] ugyanis a vidék hatalmaskodó Főhiva­talnoka Bozóky István s mivel megtetszik neki az [...]
29. 1980-09-07 / 210. szám
[...] államosítást követő idők­ben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay István E hevenyé­szett névsorban nincsenek ben­ne [...]
30. 1980-11-29 / 280. szám
[...] kora között írta A kö­Gáll István A ménesgazda című regényéért 1978 [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva
31. 1982-06-29 / 150. szám
[...] Benkóczi Zoltán Bakó Márta Sugár István Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított [...] Flóra Máthé Erzsi Szekénes Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Dancsházy [...]
32. 1982-07-14 / 163. szám
[...] zenéjét Nádas Gábor és Szenes István készítette s ebben a változatban [...] vonzalmáról modern fel­fogásban szól a Bozóky Ist­ván rendezte előadás Bizonyára sokan kíván­csiak [...]
33. 1982-08-14 / 190. szám
[...] rock­hoz FOGALMAM SINCS miért vállalkozott Bozóky István a nyíregyházi színház igazgató­ja ennek [...] anyja Kovács Gyula ügyvéd Pa­lotai István szexológus Hartmann Teréz lány Bá­rány [...] Avagy nekivágjon a lehetet­lennek Bozóki István az utóbbit választotta ezért őszinte [...]
34. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István Tóth Máté is Sajnos a [...] 1982 szeptember 21 kedd Pintér István dokumentumripoitja Á veréb is akció [...] a magyar kémelhárítás vezetőjének Ujszászy István vezérőrnagynak a szobáját Akárhogyan is [...]
35. 1982-11-13 / 267. szám
[...] művészete Kós Káro lyé Medgyaszay Istváné Laj­ta Béláé Györgyi Dénesé Thoroczkai [...] barátságos emberek visszfénye a környezeten Bozóky Éva NÓGRÁD 1982 november 13 [...]
36. 1985-07-13 / 163. szám
[...] Ugyanez vo­natkozik Lendvay Ferenere és Bozóky Istvánra is akik arra biztattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Kazi­mir Károlyról akivel tizenhá­rom évig [...] Bori Pánai Erika és Hirtling István köz­ NÓGRÁD 1985 július 15 [...] József Hernádi Judit valamint Bergendv Ist­ván és Péter A Győri Balett [...]
37. 1988-04-26 / 98. szám
[...] őt követte 1911 ben dr Bozóky Dezső mindössze három évre Ki [...] az ami felkeltette figyelmemet és Bozókyval kapcsolatban művet láthatott tehát szom­baton [...] története című könyvében írt dr Bozókyról aki 1913 január 12 én [...] volna be Wabrosch említést tesz Bo­zóky szóban forgó két köny­véről is
38. 1988-09-27 / 231. szám
[...] Pilinszky János Nagy László Örkény István s még annyi más író [...] nevet említsünk De példá­ul Volly István népdalku­tató vagy Bozóky Mária műkritikus újságírók publi­cisták építészek [...]
39. 1988-12-01 / 286. szám
[...] PETŐFI RADIO 8 05 Bundschuh István stájerciterán játszik 8 20 A [...] Sándor György Usztics Mátyás Verebes István Szereplők Sándor György Markos György Nádas György Boncz Géza Verebes István Jordán Tamás Spind ler Béla [...] Nagy Bandó András Agárdi Gábor Bozóky István Csákányi László Erdődy Kálmán Hor­váth [...]
40. 1989-12-12 / 294. szám
[...] hagyjuk ma­gunkat megtéveszteni Kukásunk Mikó István a szerényebb programmal ren­delkezők közül [...] sze írok és képzőművészek alkotásait Bozóky Éva