41 találat (0,296 másodperc)

Találatok

1. 5. A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz – Balassagyarmat, 1956. október 26. (35. oldal)
12 35 órakor Salgótarjánból Szabó István őr na gy e lv [...] felszámolni 23 30 órakor Szabó István őr na gy jelenti hogy [...] A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz Balassagyarmat 1956 [...]
4. XXXV. 31. a. Magyar Dolgozók Pártja • Magyar Dolgozók Pártja Nógrád-Hont megyei bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (44. oldal)
[...] Józsefi b Bay Károly támogatás kérése lakás kiutalásához c A pártiskola [...] a Funkcionáriusok szabadságolási terve Balázs István b A sajtó nyomdai adóssága Balázs István c Balassagyarmati városi vezetőség összetétele [...] Kálmán János e Az SBTC kérése a Rendező Gárda alkalmazásával kapcso­latban [...]
5. XXXV. 1. a. Magyar Kommunista Párt • Magyar Kommunista Párt Nógrád-Hont megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei (30. oldal)
[...] előkészítése Oczel János c Orolin István MADISZ megyei titkár fegyelmi ügye [...] Egyebek a Gazdasági beszámoló Balázs István b Nyomda iparengedélyének kérdése Balázs István c Felhívás a választási költségekre [...] A járási és körzeti titkárok kérése választási alapból való juttatásra b [...] 201 Feladatok a megyeszékhely áthelyezésének kérése Balassagyarmatról Salgótarjánba 202 Gazdasági kérdések [...]
6. XXXV. 31. a. Magyar Dolgozók Pártja • Magyar Dolgozók Pártja Nógrád-Hont megyei bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (60. oldal)
[...] Éberségi ellenőrzés eredménye Határozat Bottyán István 281 Az alkotmánnyal kapcsolatos feladatok [...] az MB munkájában Határozat Bottyán István 283 Egyebek a Személyi kérdések [...] Tóth Árpád d A MINSZ kérése 80 tagú tánccsoport vendégül látásához [...] Józsefi e Katonai szolgálat elhalasztásának kérése Tóth Árpád Fehér László f [...]
7. XXXV. 31. a. Magyar Dolgozók Pártja • Magyar Dolgozók Pártja Nógrád-Hont megyei bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (57. oldal)
[...] d A gépkocsi felülvizsgálata Kocsis István e Szlovák nyelvű iskolák létesítésének kérése Pála Károlyné f Határozatok 1949 [...] p 249 Szakszervezeti beszámoló Kocsis István 250 Beszámoló az aktíva értekezletekről [...] d A pártiskolai előadókra javaslat kérése Toldi János e Gazdasági kérdések [...]
8. XXXV. 31. a. Magyar Dolgozók Pártja • Magyar Dolgozók Pártja Nógrád-Hont megyei bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (45. oldal)
[...] Alics János Dvo­rak József Balázs István Kakuk András Toldi István Szebeni Istvánná Andó Gyula 110 Egyebek a Beszámoló a pártiskolai instrukciókról Toldi István b Személyi kérdések Alics János [...] megnyilatkozásról Hovanecz Béla b Toldi István kérése hogy ne jelöljék cséplési ellenőrnek [...]
9. Hely- és személynévmutató (713. oldal)
[...] Alsósztregova 1858 576 336 Bende István ügyvéd folyamodványa a Madách Imre [...] november 3 578 341 Bodnár István ellenbeszéde Balassagyarmat 1860 május 7 [...] és Baross Dénes válasza Bodnár István ellenbeszédére Balas­sagyarmat 1860 június 20 [...] 8 584 354 Veres Gyula kérése Pongrácz alispánhoz az alsósztregovai maradványföldek [...]
10. (160. oldal)
[...] Alács Kálmán Fertő Ferenc Ar­nold István Enberger Béla Bunder Lajos Velenczei Pál Szőke István Surányi József póttagok Gabulya János Varga István esztergályos Nyikon Fe­renc Rigó András [...] Ferenc iíjabb Trajter József Zsi­dai István Varga Pál Pál lia Seres [...] biztosítására támogatás 6 241 243 kérése a község részéről 4301 A [...]
11. (185. oldal)
[...] 42 164 165 5067 Józsa István illetőségi ügye 43 165 5068 [...] 45 166 5070 Ifjabb Szajkó István illetőségi ügye 46 166 167 [...] 47 167 168 5072 Janák István budapesti lakos illetőségi ügye 48 [...] A községi tornaterem létesítésére segély kérése 57 174 175 5082 A [...]
12. Szécsényi járás • Ságújfalu (277. oldal)
[...] tüntetésre került sor ahol Győri István a tanácsi vezetés leváltását követelte [...] forradalmi bizott­ságot melynek elnöke Győri István tagjai pedig többek között Csábi [...] választásának lebonyolításában az akkori tanácselnök kérésé­ re vett részt ahová őt [...] 3 án engedték szabadon Győri István Ságújfalun született 1902 augusztus 16 [...]
13. (250. oldal)
[...] jóváha­ 11 2 1962 gyás kérése 22 23 1 3232 Koncz István honti lakosnak a drégelypalánki községi [...] 1962 kévé történő megválasztásához hozzájárulás kérése 23 1 Hozzászólás vita 32 [...]
14. (249. oldal)
[...] Beszámoló 50 60 I Koncz István járási vb elnökhelyettes felmondási kérelmének [...] csitári vb ütkár visszahívásához hozzájárulás kérése 20 1 Hozzászólás vita 30 [...] vb titkárává történő megvá­lasztásához hozzájárulás kérése 20 21 1 Hozzászólás vita [...]
15. 338. Sztrájkolnak a pásztói kereskedelmi dolgozók – Salgótarján, 1956. november 21. • 339. Rétság Község Tanácsa a vb-elnök visszahívásáról és a szaporodó falopásokról tárgyal – Rétság, 1956. november 21. (151. oldal)
Kucsa András Pál Károly Bulejsza István Bander Kálmán tanácstagok Tá­volmaradását senki [...] megnyitja jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Porubszki István és Kovács Ferenc tanácstagokat A [...] előterjesztés szerint 189 Hozzászólások Hugyecz István Hozzászólásában elmondja hogy Kovács Gyulát [...] megalakult végrehajtó bizottságtól pedig a kérése az hogy min­dig a fennálló [...]
16. Tartalomjegyzék (490. oldal)
[...] által leküldött kérdőpontok és válaszok kérése Bory István Madách Imre vádlottak ügyében Pozsony [...] Nógrád vármegyei törvényszék intézkedik Bory István Madách Imre ügyé­ben a pozsonyi [...] törvényszéki ülnök bemutatja a Bory István Madách Imre ügyében kért iratokat [...]
18. (8. oldal)
[...] Kakas Gyula mestert személyesen előterjesztett kérése nyomán új adomány címén iktas­sa [...] Homo regiusnak jelölve Kormoso i István Gechy i Miklós Pir i [...] ideig Néhai fivére Peren i István Zsigmond király étekfogómestere volt aki [...]
19. (138. oldal)
[...] 89 90 jának újraavatása Volent István emlékbeszéde az ünnepség kapcsán október [...] 108 109 3631 Dr Emődi István budapesti lakos illetőségi ügye 18 [...] általános forgalmi adó arányos megállapításának kérése 21 111 október 24 3635 [...]
20. Regeszták (101. oldal)
[...] kiküldőlevél kiadását határozták el Egry István és Egry Márton egregii kérelmére [...] indítsák meg az eljárást Egry István és Egry Márton érdekében Gedey [...] püspök úr prokurátorának a tarthatatlan kérése ellen és követeli hogy a [...]