333 találat

Találatok

2. (1. oldal)
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1962 ErOJlETEHb BEHTEPCKOrO CEJibCK 0 [...] THE HUNGARIAN AGRICULTURAL MUSEUM MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST XIV VÁROSLIGET SZÉCHENYI SZIGET [...]
3. Dr. Takács Imre: A magyar mezőgazdasági irodalom összefoglaló retrospektív bibliográfiája (129. oldal)
[...] retrospektív mezőgazda­sági bibliográfia tehát a magyar mezőgazdasági irodalomtörténet megírásának legfontosabb előfeltételét teremti [...] áttekintése nélkül úgyszólván lehetetlen A magyar mezőgazdasági irodalom összefoglaló retrospektív bibliográfiájának a [...] Önmagunk iránti kötelesség tehát a magyar mezőgazdasági irodalom leg­szélesebb körű retrospektív bibliográfiájának [...] amely Magyarorszá­ 9 Magyar Mezőgazd Múzeum Közleményei 129
4. (_1. oldal)
MEZŰ 6 AZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1964
5. (1. oldal)
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1964 MITTEILUNGEN DES UNGARISCHEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN MUSEUMS MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM BUDAPEST XIV VÁROSLIGET SZÉCHENYI SZIGET [...]
7. Barbarits Lajos: A vetőgép magyarországi elterjedésének angliai és németországi előzményei (33. oldal)
[...] Kránitz i m 655 kk Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1984 33
8. Balassa Iván: Kezdetleges gabonatisztító eljárások (49. oldal)
[...] Montenegró Hercegovinából a budapesti Néprajzi Múzeum őriz egy szórólapátot mely ugyancsak [...] Hristonak ezúton is 31 Néprajzi Múzeum Budapest Leltári szám 89 419 [...] Lexicon 3299 3300 Leipzig 1744 Magyar Mezőgazdasági Muzeum Közleményei 1964 49
9. Orbán László: Az első nemzetközi vadászati kiállítás és magyar vonatkozásai (81. oldal)
[...] Budapest Athenaeum 1903 p 213 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 81
10. Orbán László: Az első nemzetközi vadászati kiállítás és magyar vonatkozásai (97. oldal)
[...] Weltkriegen bis auf unsere Tage Magyar Mezőgazdasági Muzeum Közleményei 1964 97
11. Khin Antal: A Szelidi tó halászata (113. oldal)
[...] utolsó példányát megszereztem a Mezőgazdasági Múzeum részére Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 113
12. Dr. Martha Zsuzsanna: A baromfitermékek mai nagyüzemi termelésének előzményei Magyarországon (129. oldal)
[...] kisgazdaságokban Bp 1938 11 p Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 129
13. Patay Árpád—Dr. Sz. Póczy Klára: Gyümölcsmaradványok aquincumi mumiasírból (145. oldal)
[...] Gartenkunst I Jena 1914 94 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 145
14. Dr. Takács Imre: A mezőgazdaság általános szakfelügyelete a polgári Magyarországon (161. oldal)
[...] Köztelek 1930 évf 1674 p Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 161
15. Dr. Kralovánszky Alán: Szarvasmarha-temetkezés a honfoglalás korából (177. oldal)
[...] Chunnu Moszkva 1960 1 291 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 177
17. Dr. Valkó Arisztid: A nagyszentmiklósi földmivesiskola működése 1863—1889 között (209. oldal)
[...] elégségesnek a nagyszentmiklósi földmívesiskola állapotáról Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 209
18. Dr. Szabó Miklós: Berzsenyi Dániel, a mezei szorgalom némely akadályairól (225. oldal)
[...] Vö Vargha B i m Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 225
19. Dr. Szabó Miklós: Berzsenyi Dániel, a mezei szorgalom némely akadályairól (241. oldal)
[...] Klára Váczy János Waldapfel József Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 241
20. Dr. Lengyel Imre: A sárbogárdi, honfoglaláskori temető állatcsontjainak kémiai analyzise (243. oldal)
[...] kizárása Ezért szükségesnek látszott a Magyar Mezőgazdasági Múzeum felkéré­sére elvégezni az emberi és [...] ArchÉrt 89 1962 266 Uő Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1964 Itt kö­szönöm meg Kralovánszky [...] ás a székesfehérvári István Király Múzeum vezetőségének hogy az anyag átadásával [...]