62 találat (0,239 másodperc)

Találatok

1. (284. oldal)
[...] Horwathy és általa carnalis testvéreinek Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta [...] meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek [...] János aki Horvath y i Sandor leánya Erzsébettől szárma­zik bemutatott két [...] Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia Szaniszló és Sandor fia Dénes ottani nemesek meg [...]
2. (35. oldal)
[...] helyette­seihez Dolha i János fia Szaniszló uterinus tesvérei György és Bogdán [...] megyei Komlós nevű birtoka valamint Szaniszló György és Bogdán Sarkad más [...] atyja Ugrin meg testvérei János Sándor Imre és István a panaszos Szaniszlót Györgyöt és Bogdan t igyekeznek [...]
3. (339. oldal)
[...] birtokra a néhai Bálint fia Szaniszló birtokrészére mentek amelyet Sza­niszló magtalan halála címén a király [...] másik Horwathy ból való István­nak Szaniszlónak és Péternek adományozott ahol összehíván [...] nobilis domine Elyzabeth vocate filie Sandor fuisset extradata que videlicet portio [...] Dyonisii et Ladislai fihorum predicti Sandor per eosdem Dyonisium atque Ladislaum [...]
4. (304. oldal)
[...] konvent­hez Iktassák be Vrmezew i Szaniszló fiát Miklóst és fiait Pétert [...] Thin­pus t és Györgyöt valamint Szaniszló fiát Szaniszlót és István fiát Miklóst a [...] meg őket Kijelölt királyi embe­rek Sándor de Lipse Gregorius de eadem [...]
5. (263. oldal)
[...] előtt Horwathy i Bálint fia Szaniszló necessitatibus ipsorum ad presens non [...] is oly módon hogy ezt Szaniszló sok éven belül nem válthatja [...] fejében kötelesek a zálogot visszaadni Szaniszló e földekért más birtoká­ból kárpótolja [...] a megállapodásukat amelynek értelmében Kezegh Sándornak és fiának Mihálynak a Szabolcs [...]
6. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ (229. oldal)
[...] fia Pál Naprágyi D 69 Sándor András fia H 144 Hanvai [...] foesperes H 81 Sandrinus 1 Sándor Sánkfalva Gömör m később Sankovce [...] 09 Hős 1 Hős Katalin Szaniszló lánya H 243 Miklós János [...] Péter Domokos fia D 69 Szaniszló H 243 Sankovce 1 Sánkfalva [...]
7. Mutatók (585. oldal)
Név és tárgymutató 585 Sándor Sandur mgr avdi vdi emb [...] 718 Péter János f 588 Sandor San drin János Miklós és [...] Säniob 1 Szentjobb Sanisläu 1 Szaniszló Sänmihaiu 1 Szentmihálytelke Sännicoarä 1 [...] 65 66 79 221 681 Sándor Sándor a 681 Sándor Sándor I 681 Tamás György a [...]
8. (435. oldal)
[...] ki Dolha i János fia Szaniszló panaszát amely szerint Borsowa i [...] János nyolcadára megidézte Dolha i Szaniszló ellenében 1901 Ápr 22 Visegrád [...] unokáját Szentszalvátori Albertet továbbá Ellősi Sándor fiait mivel elfoglalták Bátmonostori László [...]
9. (440. oldal)
[...] oklevelével bizonyították majd Imre és Sándor részéről ítéletet kértek maguknak Erre [...] fel minthogy azt Zenthkyral i Szaniszló akit az teljes joggal megilletett [...] mesterekkel mind pedig Zenthkyral i Szaniszló szavatosukkal a jelen nyolcadon különös [...]
10. (482. oldal)
András Szaniszló Terebes dictus Lőrinc és másik Szaniszló nevű jobbágyait húshagyó kedd márc [...] be a hűtlen Nekche i Sándor fia Zsigmond baranyamegyei Nekche nevű [...]
11. (482. oldal)
Sándor fia János Solyagh Thoti Olazfalu [...] fia Iván fia Demeter fia Szaniszló fia János ellen az említett [...] András uterina nővére Vaja i Szaniszló felesége Margit nevében is felmentette [...]
12. Szatmár megye 1549 (745. oldal)
[...] Oroszi Ököritó Penészlek Porcsalma Remeteszeg Sándor Sza­niszló Szentmárton Szentmiklós Szoldobágyterem Tagy Tarpa [...] Lúgos Meggyes Nagyko­csord Parasznya Remeteszeg Sán­dor Szálka Szárazberek Tunyog Tyúkod 662 [...]
13. (285. oldal)
[...] Tamás leánya e Domokos fia Sándor fiával Dénessel a Tamás birtokaiból [...] Pauli filii Johannis filie eiusdem Sándor a plaga septemtrionali adia­centem cum [...] birtokon arra a területre amelyet Szaniszló átadott előbbi levelük értelmében az [...] Lőrincnek a következő negyedrészt amelyet Sándor fiai Lász­ló és Dénes adtak [...]
14. (177. oldal)
[...] Péter országbíró a Bachka i Szaniszló fiai András és Péter által [...] és Zernyest birtokok felét amelyet Sandor Sander Antal brassói polgár adományul [...] Bathor i György fiát Jánost Szaniszló fiát István és János fiát [...]
15. (593. oldal)
[...] László felesége aki Palfalua i Sándor leánya és Pooch fia László [...] i Bartok királyi emberrel és Szaniszló fráter leleszi konventi megbízottal a [...] et domine Margarete necnon filiabus Sándor et Philippi usque finem deinde [...] et domine Margarete necnon filiabus Sándor et Philippi sepenominatis item in [...]
16. (443. oldal)
[...] iaknak egyharmadát pedig Takus i Sándornak adta el 35 kassai márkáért [...] felesége Ilona és Nomen i Szaniszló felesége Margit akiknek utódai ugyancsak [...] hogy a felperesnek Takus i Sándor Margit ne­vű leánya unokájának a [...] vám negyedét és Benche bir­tok Sándor által vásárolt harmadának felét in [...]
17. (163. oldal)
[...] Ra­xe i András Lőrinc vagy Szaniszló királyi emberek valamelyike a konvent [...] VII Kai Oct Róma VI Sándor pápa II Ulászló király valamint [...] VII Kai Oct Róma VI Sándor pápa átírva előző oklevelét meghagyja [...]
18. 1426 (450. oldal)
[...] Hedvig nob aki Vychap i Sándor felesége e Sándor meg az asszony hajadon leánya [...] özvegye Hedvig nob mostani férje Sándor meg az asszony gyermekei akkoriban [...] a pert amelyet Bator i Szaniszló fia István proc Perked i [...]
19. (162. oldal)
[...] ítélet­levele Kallo i Demeter fiai Szaniszló és János továbbá Domokos fia [...] famulusaival fegyveresen Kallo ra törve Szaniszlónak Balázs nevű famulusát megsebezte Pál [...] zárlatán pecsét nyomával O L Sándor Metternich cs lt Loc 15 [...]
20. (429. oldal)
[...] Iktassák be Wrmezew Vrmezew i Szaniszló fiait Miklóst és Szaniszlót valamint e Miklós fiait Pétert [...] királyi emberek Danch de Bedwhaza Sándor Iohannes f Naan de eadem [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind