3. oldal, 114 találat (0,266 másodperc)

Találatok

41. Név-, tárgy- és számmutató (736. oldal)
[...] m 584 1134 világi karhatalom kérése 1430 villicus 47 646 880 [...] Pál királyi ember 307 Vitéz István lásd Kamarcai Vitéz István Vitkai Imre királyi ember 219 [...] 135 1383 vitricus 1370 Vityai István és Mihály királyi emberek 737 [...]
42. (425. oldal)
[...] 1073 1075 1204 1226 Pohárnok István Tamás fia volt királynéi pohár­nok [...] h Szabolcs m 12 Besenyődi István királyi ember 2 Besev Besew [...] kamarása Ferenc velencei bíbo­ros bíborosság kérése 29 bicellum 100 481 548 [...] 274 782 Bilgezdi Domokos és István familiárisok 990 Gál László Márton [...]
43. (610. oldal)
[...] Molnári Kelemen őrkanonok Dénes őrkanonokság kérése 1173 Szent Adalbert egyház 567 [...] Vasvári Péter Borbála kápolna rectora István crucifer 590 Domokos kolostor 567 Katalin ispotályosház mestere István vikárius 2393 vikárius Domokos győri [...]
44. (497. oldal)
[...] birtok birtokrész zálogosítása zálogosításhoz beleegyezés kérése 1257 zálogosítólevél 253 519 960 [...] Konszkai 1124 Zellásd Szél Zélai István királyi ember 1002 1144 Zelch [...] zempléni alispán Ruszkai Bertalan Semsei István ZempselZemthe i lásd Semsei Zengel [...]
45. (727. oldal)
[...] közzététele 2015 lefoglalása 2555 másolatának kérése 669 másolatban való kiadása 1532 [...] h Zágráb m 2855 Oláh István egri kanonok pápai káplán 2247 [...] m 2093 Zemplén m 668 István királyi ember 1462 Olaszka h [...]
46. 1424 (260. oldal)
[...] nádori ember Orros János alábbi kérése miatt végül nem lett megnevezve [...] káptalan Zs hoz Nánai Kompolt István országbíró idézőlevele értelmében az abban [...] Yach i Márton királyi ember­rel István karbeli klerikust küldték ki akik [...]
47. OKLEVÉLKIVONATOK (153. oldal)
[...] nevezett Hanwa i András fia István fiának Mihálynak özvegyét és Erzsé­bet [...] jegy ajándék fejében Sen i István útján 60 aranyforintot fizettek Hiányos [...] Lamperthfalwa és Zylwazo birtokoknak adományul kérése miatt keletkezett vitás ügyben amelyben [...]
48. (843. oldal)
[...] a tartalmát nem ugyanis a kérése az volt és a javaslata [...] javaslat Tessék Horváth elvtárs HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Én úgy vettem észre [...] akartam döntést hozni róla HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Mint új dologgal kapcsolatos [...]
49. (694. oldal)
[...] 2178 Imre herceg oltár 2177 István király oltár 2178 László kápolna [...] Frank királyi ember 503 702 István királyi ember 503 702 felhatalmazás [...] házassági akadály alól 1651 2232 kérése 2118 2264 kereset alól 828 [...]
50. (410. oldal)
[...] Sluter Lampert Szászi János prépostság kérése 211 szabó 1294 Szent György [...] m 576 Bulcsúi cs 1137 István márki officiális 576 ügyvéd 578 [...] fia királyi ember 8 Benedek István és Zsigmond diák királyi embe­rek [...]
51. A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK • [11] 78. Jegyzőkönyv. 1946. január 5. 428 (462. oldal)
[...] 80 Gyöngyösi Külügyminiszter adminisztratív jellegű kérése van A fűtő­anyaggal való kényszerű [...] távollevőket helyettesítő államtitkár továbbá Balogh István miniszter­elnökségi államtitkár Ajegyzőkönyv mellett megtalálható [...]
52. (421. oldal)
[...] Mihály fia őrkanonokság jogai 494 kérése 248 negyedjövedelme 494 örökös ispán [...] egyház 941 Anna városrész 252 István király kereszteseinek szerzetese Nagy Péter [...] m 737 Fahídi András és István királyi emberek 1238 Fain h [...]
53. (626. oldal)
[...] Zágráb m 85 Botunovci Tamás István fia zágrábi püspöki vikárius 85 Boyzka i István királyi ember 1271 Bozéi Domokos [...] Litvánia 202 Bresztolci cs 1437 István turóci prépost 263 607 376 [...] 545 572 641 993 1419 kérése 219 1541 megerősítése 1033 Buda [...]
54. (494. oldal)
[...] Márton fia Szentgyörgyi András kanonokság kérése 213 káptalan 696 856 974 [...] Vetési cs 473 825 872 István a rác despota tárnokmestere 473 [...] János római prefektus 481 Vicsapi István királyi ember 151 Vid aradi [...]
55. (429. oldal)
[...] olvasókanonok Garammelléki Miklós György olvasókanonokság kérése 215 őrkanonok István plébános Nórápi Tamás prépost Egyed [...] klerikus császári köz­jegyző 842 Porkoláb István királyi ember 1238 Gyulafalvi cs [...]
56. Név-, tárgy- és számmutató (551. oldal)
[...] lásd egri püspökség kormány­zója Rozgonyi István id László fia aléneklőkanonok 1311 [...] 913 916 püspökség kormányzója Rozgonyi István id László fia segédpüspök Miklós [...] 837 875 876 976 engedély kérése 722 felmentés 939 941 955 [...]
57. OKLEVÉLKIVONATOK (1-1059. sz.) (227. oldal)
[...] Desew comes és Ugrin fia István bizonyítják hogy noha István fia Ja­kab Sicula fia Máté [...] hogy XXII János pápához intézett kérése alapján felmenti őt az irregularitas [...]
59. (483. oldal)
[...] 915 999 1293 1295 káplánság kérése 256 per 960 974 1146 [...] ülnök 364 Szennyesi cs 1074 István királyi ember 1091 Szepes megye [...] Szent Péter egyház plébánosa 343 István esztergomi egyházmegyei pap bácsi kano­nok [...]
60. (463. oldal)
[...] és Nempthy i Berek fia István királyi ember Bars megyében vizsgálatot [...] DL 43394 Múz törzsanyag Horvát István iratai M 1784 Ápr 19 [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind