3. oldal, 114 találat (0,340 másodperc)

Találatok

101. 1425 (102. oldal)
[...] nélkül tegyék át Nánai Kompolt István országbíró vagy helyettese elé máshogy [...] oklevelet Mihály főesperes Domokos többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki [...]
102. 1425. keltezetlen oklevelek (500. oldal)
[...] János Mihály pedig uterinus testvére István nevében és terhével majd a [...] készítsenek átírást A konvent János kérése értelmében pátens oklevelében átírta azt [...]
103. Név-, tárgy- és számmutató (551. oldal)
[...] lásd egri püspökség kormány­zója Rozgonyi István id László fia aléneklőkanonok 1311 [...] 913 916 püspökség kormányzója Rozgonyi István id László fia segédpüspök Miklós [...] 837 875 876 976 engedély kérése 722 felmentés 939 941 955 [...]
104. Név-, tárgy- és számmutató (552. oldal)
[...] 931 1001 1030 1051 1134 kérése 23 34 35 99 133 [...] 1340 1342 1347 1371 Emőkéi István királyi ember 139 nádori ember [...] 522 Domokos királyi ember 787 István komáromi várnagy 1307 Kereki Keresztszegi [...]
105. Név-, tárgy- és számmutató (575. oldal)
[...] Pál királyi ember 1072 Királyfiasámoti István és Miklós királyi embe­rek 900 [...] kiváltsá­gaik 154 195 asztalnokmester Bátori István bánya 800 bányakámarai rendelet 516 beleegyezés és hozzájárulás kérése 384 birtok 352 1097 birtokadomány [...] 937 995 996 1002 1247 kérése 1144 lásd még szabadispánság birtoklefoglaló [...]
106. Oklevélkivonatok (1-1046. sz.) (164. oldal)
[...] i Péter fia Jakab valamint István által Budun város ostromakor és [...] Jakab­nak Sebe t az előbbi Istvánnak a feleségét valamint a még [...] május 24 i ítéletlevele és kérése 374 sz alapján Molunsar i [...] Méltóságsor Fülöp prépost Benedek olvasó István éneklőkanonok az őrkanonokság betöltetlen Hátlapján [...]
107. 1425 (pótlás) (33. oldal)
[...] sz keresztapjának kéri fel Bár kérése nagyon megtisztelő és szívesen ment [...] inkább halfogással kellene majd foglalkozniuk István nemes úr újabban az elmúlt [...]
108. 1426 (188. oldal)
[...] részére kiadott idézőlevele értelmében Jármi István királyi emberrel kiküldték tanúbizonyságukat Ferenc [...] 1 Sandrinus fiait Márkot és Istvánt Emen birtokon lévő részükön Töttös [...] környékére sietne igyekezne a herceg kérése szerint Ezt követően a pátriárka [...]
109. 1426 (431. oldal)
[...] esküt előttük mégis erről sokszori kérése ellenére a felmentő oklevelet vonakodnak [...] előtt Salona i Lóránt fia István fiai László János és Pál [...] Sadan nevű birtokai Lóránt fia István fiainak kezén vannak akiket ius [...] János mester nevében Theresthene i István fia János nádori levéllel jelent [...]
110. Név-, tárgy- és számmutató (529. oldal)
[...] Doboka m 589 Egregyi Mihály István fia egri kanonok 246 Égre [...] esperes György 362 cs 1168 István királyi ember 1438 1445 László [...] Mikófalvi Pál Pásztói Lukács kanonokság kérése 246 275 káptalan 251 454 [...] Miklós Erzsébet oltár rektora Asszonypataki István István király oltár rektora Újlaki András [...]
111. 1. kötet • Bevezető tanulmány • A. Gróf Khuen-Héderváry Károly kormánya 1903. június 27-1903. november 3. • Khuen-Héderváry Károly kormány megalakítása (24. oldal)
[...] Wekerle Sándor hátat fordítson Tisza István kormányala­kítási tervének Az új kormány [...] megbeszéléseket értekezleteket is tartottak Tisza István biztosan csak az első két [...] én reggel fogadja hivatalában Tisza István hazaérkezve 1903 június 17 én [...] a királyi felhatalmazással érkező Tisza István kérése elől és 1903 június 18 [...]
112. 1. kötet • Kormányzati tevékenység a minisztertanácsi jegyzőkönyvek tükrében • Miniszterelnökség • Belügyminisztérium (94. oldal)
[...] minisztertanácsi előterjesztés nélkül valószínű Tisza István szóbeli kérése alapján 1904 április 18 án [...]
113. 1. kötet • B. Gróf Tisza István kormánya 1903. november 3-1905. június 18. • Az országgyűlés harmadik ülésszakának törvényalkotó munkája (211. oldal)
[...] harmadik ülésszakának törvényalkotó munkája Tisza István 1904 május 2 án kelt [...] 26 1905 Ш 74 Tisza István miniszterelnök legfelsőbb előterjesztése az uralkodó [...] 1904 május 2 783 Burián István sürgette hogy a megajánlott pénz [...] 7 t 25 27 Burián István kérése az Országos Bizottság részé­re 1904 [...]
114. 1. kötet • Kormányzati tevékenység a minisztertanácsi jegyzőkönyvek tükrében • Kereskedelemügyi Minisztérium (325. oldal)
[...] kormány képviselői a bolgár kormány kérése alapján rögzítették hogy a játékkártya [...] is biztosítva legyen A Tisza István kormányának annak ellenére hogy az [...]