4. oldal, 114 találat (0,306 másodperc)

Találatok

61. Név-, tárgy- és számmutató (653. oldal)
[...] püspökség 380 974 kormányzója Rozgonyi István győri ispán 1482 Szent Márton [...] cseréje 42 jövedelme 960 1473 kérése 15 16 22 35 42 [...] Sebes cs 1532 lásd Felsőendrédi István nádori ember 555 633 királyi [...]
62. (694. oldal)
[...] iure hereditario hanem az előbbi István ifjabb király az utóbbi I [...] birtoknak Simon comes általi adományul kérése légitime et de iure történt [...] közben elhalt Lászlónak a fia István bemutatták az egri káp­talan 1412 [...]
63. (462. oldal)
[...] 1062 1070 1244 1248 írásbeli kérése 174 uradalom 1244 Öderpn 1246 [...] cs Isván lásd Aranyáni ördög István jn 995 1096 1203 őri [...] császári közjegy­ző 99 özdögei Besenyő István volt királyi bírságbehajtó 982 Pál [...]
64. (394. oldal)
[...] a Kanizsaiakat s György szepesi István esztergomi prépostokat valamint a Csornai [...] A leleszi konvent előtt Lesznai István száz kassai frtot fizet Nagymihályi [...] amelyek birtokainak a királytól adományul kérése és számára visszaszolgáltatása közben felmerültek [...]
65. Név-, tárgy- és számmutató (552. oldal)
[...] 931 1001 1030 1051 1134 kérése 23 34 35 99 133 [...] 1340 1342 1347 1371 Emőkéi István királyi ember 139 nádori ember [...] 522 Domokos királyi ember 787 István komáromi várnagy 1307 Kereki Keresztszegi [...]
66. (480. oldal)
szállás kérése 961 Szálláspatak h Hunyad m [...] 173 592 975 1141 Szalontai István kúriából kiküldött nádori ember 294 [...] vasalt 953 Szanai cs 733 István bosjakói officális 777 Miklós alnádor [...]
67. Név-, tárgy- és számmutató (642. oldal)
[...] m 999 Bresztolci cs 1455 István turóci prépost 142 144 285 [...] 1133 Brezombanya lásd Breznóbánya Brezovicai István királyi ember 965 Breztanc h [...] 446 búcsú 415 engedély 420 kérése 106 122 123 202 360 [...]
68. A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK • [11] 78. Jegyzőkönyv. 1946. január 5. 428 (462. oldal)
[...] 80 Gyöngyösi Külügyminiszter adminisztratív jellegű kérése van A fűtő­anyaggal való kényszerű [...] távollevőket helyettesítő államtitkár továbbá Balogh István miniszter­elnökségi államtitkár Ajegyzőkönyv mellett megtalálható [...]
69. (430. oldal)
[...] m 738 Bresztolci cs 738 István turóci prépost 159 243 284 [...] cs és Olasz cs 152 István királyi ember 152 Brokonagora h [...] 71 319 393 398 711 kéré­se 136 Buda cs Rátoni 990 [...]
70. FÜGGELÉK • A MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI PONTJAINAK JEGYZÉKE 653 (666. oldal)
[...] 286 75 27 Felhatalmazás indemnitás kérése a Nemzetgyűléstől az államház­tartás ügyeinek [...] Szilágyi Mihály és dr Mohar István miniszteri osztálytanácsos és dr Kobulszky [...]
71. FÜGGELÉK • A MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI PONTJAINAK JEGYZÉKE 653 (686. oldal)
[...] 608 83 15 Dr Szívós István kinevezése az Iparügyi Minisztérium központi [...] 83 31 A brit kormány kérése a szovjet magyar kereskedelmi egyezmény [...]
73. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1078. oldal)
[...] hozzájárult 48 Bárányos Földmívelésügyi miniszter kérése van a pártvezérekhez Egyes vidékeken [...] egyedül semmit sem csinálhatnak Hajdú István áttelepítési kormánybiztos semmiféle kormányintézkedés ebben [...]
75. Oklevelek, levelek (135. oldal)
[...] 1522 augusztus 31 Buda Bátori István nádor királyi helytartó parancsa Vas [...] bírói intézkedésükről a panaszos sokszori kérése ellenére sem adták ki az [...]
76. (129. oldal)
[...] birtokában levő néhai Bathor i István or­szágbíró által Kwsthyan birtok visszaiktatása [...] nevében az engedélyt Mátyás király kérése ügyében amely szerint azt a [...]
80. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [14.] 194.1947. július 31. (672. oldal)
[...] javaslatát propaganda kiadások fedezésére póthitel kérése tárgyában Vas Gazdasági Főtanács főtitkára [...] javasolja megszavazni Pénzügyminiszter képviseletében Antos István államtitkár javasolja hogy a jövő [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind