15 találat (0,347 másodperc)

Találatok

1. 1791 / 101. ülés (M1_41. oldal)
[...] Idegenek helyett Hazafiaknak alkalmaztatása aránli Kérése 543 A Felség eleibe terjesztetni [...] határoztatik Kinyomtatása árra kifizetése aránti kérése Török Istvánnak a F I danátsnak ajánltatik [...] rendelését 448 Kifizetés aránt újabbi Kérése Török Istvánnak a F I Ta nátsnak [...]
2. 1791 / 87. ülés (580. oldal)
[...] szándékában ne hátráltassák a béli Kérése által adattatik a Királyi Fő [...] Igazítást kér tétetni A Könyorgönek Kérése nem lévén dolog útasittatik a [...] illető Negyedszer L Báró Apor Istvánnak maga és Famíliája nevében beadott [...] Levele mely mellett néhai Apor Istvánnak 1690 dik Fsztendöben tett és [...]
3. 1791 / 93. ülés (621. oldal)
[...] Kollégyiumja Könyvnyom­tató Mivhelye Gondviselőjének Török Istvánnak Könyörgö Levelét mely­ben költségeknek szűk [...] kéri Minthogy a Kőnyörgönek elöbbeni Kérése a Királyi Fő­igazgató Tanátsnak általadattatván [...] Felolvastatván pedig mind a Nemeseknek Kérése mind a Városoknak a ra [...]
4. 1791 / 88. ülés (587. oldal)
[...] Szentegyházos és Kápolnás Oláhfalvi Lakosoknak Kérése mely mellett boldog emlékezetű Bátbori István Bárborí Kristóf Sigmond és Gábor [...] melyben elhal gatván a Kónyörgök Kérésének azt a részét melyszerént magokat [...]
5. 1791 / 101. ülés (M1_37. oldal)
[...] fiuSzéknek külön Követ küldhetés aránti Kérése lásd Bardotz INlarus és Aranyas [...] Követésére útasittattak 55 Q Szotyori István a Hora had idejében gyilkoson [...] Doctora Nemesitő Levél Nyerhetése aránti Kérése ajanltatni határoztatott 35 0 T [...]
6. 1790 / 14. szám (116. oldal)
[...] font tartom Gróf Vallis Olíverius Istvánnak Követségét le té fzem kinek [...] Deputátió nak alázatos fzolgája Hávor István feliyebb meg írtaknak ezen Orfzág [...] Deputátzióhoz kettős alázatos jelen­tése és kérése Hávor Istvánnak belől meg írt jelen nem [...]
7. 1791 / 101. ülés (M1_4. oldal)
[...] nem lévén új Adomány Levélnek kérése határoztatott og A Gubernatori Statuum [...] elengedése mellett 0 b Apor István Báró maga és Famíliája nevében [...] melyben a néhai Elejek Apor István által tett Funda­ 6
8. Tartalom-mutató (_1. oldal)
[...] ülés A Pártiumbéli három Vármegyéknek Kérése 4 5 ülés Nemes Hajdú [...] Fejedelemnek 12 13 ülés Laczkovits István Temes Vármegyei Vice Ispánnak Kapitány [...]
9. 1791 / 101. ülés (M1_34. oldal)
[...] közoltetett Sebessi Sándor Ferentz és Istvánnak a Zaránd Vármegyében Körösbányán A [...] Ö 2 Q Szabó Sámuel István János és György Sz Mártoniak [...] Fabricata kivántató költség adás aránti Kérése 517 Lap
10. Tartalomjegyzék (970. oldal)
[...] viíTza adattatáfa eránt bé nyujtott Kérése 5 FII Szám A Hajdú [...] Fejedelemnek 106 XII Szám Laczkovits István Temes Vármegyei Vice Ispánynak Kapitány [...]
11. 1791 / 21. ülés (196. oldal)
[...] alkalmaztassanak Ezen Könyörgö Levélben foglalt Kérése a Magyar Vitézlő Seregbélieknek olyan [...] Domokos Szárhegyi Gróf Lázár Antal István és Jó sef B Bánffi [...]
12. 1791 / 46. ülés (372. oldal)
[...] Árváji Sebessi Sándor Ferentz és István Kérése melyben beadott Collationalis Levelekkel megbizonyit [...]
14. 1791 / 43. ülés (355. oldal)
[...] akarattal vé­geztetik hogy e béli kérése ö Felségének ajánltassék Másodszor Nemes Udvarhely Széki Kányádi Blága István és János je­lentik hogy Ábrahámfalvi [...]