211 találat (0,269 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-393. oldal)
[...] 409 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Lakatos Miklós kérése 215 406 410 Rakovszky István kérése 217 406 410 Blaskovics Ferencz [...] felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 225 41 Szluha István kérése 229 411 412 Lakatos Miklós [...] Béla kérése 414 416 Fáy István kérése 414 416 y N évszerint [...]
2. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-392. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Farkas József kérése 401 Nép súlyos adóterhe 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 394­ Neszmélyi Arthur hirlapirónak a [...] kérése 116 394 398 Fáy István kérése 86 394 Jegyzőkönyv 1899 jan [...] felszólalásra engedély kérése Bolgár Ferencz kérése 117 398 Hock János kérése [...]
3. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-391. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 413 Kisközségekben adófizetés az ex [...] 1 Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése Hock János kérése 404 Közigazgatás reformja 1 Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése Tibád Antal kérése 400 Közjegyző 1 Nagy Vilmos [...]
4. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-394. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólaláshoz engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 394 Pécs barcsi vasút ötszázalékos [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Makfalvay Géza kérése 413 Rima szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 414 Sajó szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Bélé kérése 414­419 Sajtószabadság [...]
5. Ülésnapok • 1901-526 (1901-XXXI-73. oldal)
[...] Gyula gr békeközvetitése 1 Indem­nitás kérése ex lex választások 525 Bánffy [...] Rosenberg Gyula 25 37 Tisza István gr 38 523 Dániel Gábor [...] Andrássy Gyula gr 5 Rakovszky István 18 Apponyi Albert gr 7 [...] t czikkek értelmezése 1 Indenmitás kérése ex lex választások 525 1867 [...]
6. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-389. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 394 Ház távbeszélőjének összeköttetése az [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Blaskovics Ferencz kérése 394 Ház ülései I Napirend [...] elintézése Napirend előtti felszó­lalásra engedély kérése Szluha István kérése 411 Interpellácziók függőben levők jegyzékének [...]
7. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-382. oldal)
[...] jöve­delmek 423 Schmidt Gyula Rakovszky István ment sérelme 42 í Szónokok [...] Béla Napirend előtti felszólalásra engedély kérése fo­gyasztási adónál elkövetett visszaélések 182 [...] 97 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése A képviselőházi távbeszélőnek az országos [...] 168 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kis­czelli takarékpénztár 237 Rakovszky István mentelmi sérelme 317 Dániel Ernő
8. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-388. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Biró Lajos kérése 400 Egyetem esetleges bezáratása 1 [...] 1 Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése Hentaller Lajos kérése 394 1893 IV tcz 1 [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Sághy Gyula kérése 394 Fogyasztási [...] felszólalásra engedély kérése Bernát Béla ké­rése 405 Fogyasztási adó természetű városi [...]
9. Ülésnapok • 1901-526 (1901-XXXI-71. oldal)
[...] Gábor féle htj 5 Indernnitás kérése ex lex választások 45 49 [...] Gábor féle htj 7 Indemnitás kérése ex lex választások 43 60 [...] házszabályok 23 a 23 Indemnitás kérése ex lex választások 23 63 [...] lex választások 65 66 Rakovszky István Dániel Gábor féle htj 18 [...]
10. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-395. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Lakatos Miklós ké­rése 411 Trachoma 1 Szemcsés ködhártyalob [...] Útadó Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Wittmann János kérése 4 f I Vág Duna [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Rakovszky István kérése 406 Vám és bankügy szeszadó [...]
11. Ülésnapok • 1901-393 (1901-XXII-404. oldal)
[...] Szivák Imre Beszéd másnapra halasztásának kérése Len­gyel Zoltán mentelmi ügye 101 Szluha István Ujonczozás 1903 ra 237 Tallián [...] tárgyában szabályo­zási ügyből 339 Tisza István gr Határozati javaslat utólagos beterjesztésének [...] 247 355 Beszéd másnapra halasztásának kérése 98 106 141 Zárt ülés kérése szavazás közben 117 Zichy Aladár [...]
12. Ülésnapok • 1910-208 (1910-X-149. oldal)
[...] gr Zichy Aladár gr Zichy István gr Zichy János Zlinszky István Zsilinszky Mihály Zbierzcliowski Ferencz Elnök [...] 18 napi szabadságidő engedélye­zésére vonatkozó kérése felett Erre nézve is húsz­nál [...] ur 19 napi szabadságidőre vonatkozó kérése felett Erre nézve is husznál [...] távollevők névsorát Igennel szavaztak Csemez István Csermák Ernő gr Esterházy Mihály [...]
13. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-390. oldal)
[...] 37 Makfalvay Géza 37 Rakovszky István 37 Szluha István 37 Jegyzőkönyv 1899 jan 9 [...] 1 Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése Hock János kérése 4 I 3 Kérvények a [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Szalay Károly kérése 404 Kisbirtokosok országos földhitelintéeete 1 [...]
14. Ülésnapok • 1901-393 (1901-XXII-402. oldal)
[...] 333 Személyes ügy gr Tisza Istvánnal 334 Hellebronth Géza Ujonczozás 1903 [...] beterjesztésének visszautasítása 31 Zárt ülés kérése szavazás közben 116 Véderő javaslatok [...] Kubik Béla Beszéd másnapra halasztásának kérése 107 Zárt ülés kérése szavazás közben 117 Személyes ügy gr Tisza Istvánnal 335 Tiszteletdíj felvétele ex lexben [...]
15. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-383. oldal)
[...] 36 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Az 1848 október 3 iki [...] 82 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Szemere volt kormánybiztosnak 1849 január [...] mentelmi sérelme 317 Koiozsváry Kiss István Vám és bankügy szeszadó czukoradó [...] 331 336 Kubinyi Árpád Rakovszky István mentelmi sérelme 316 Lakatos Miklós [...]
16. Ülésnapok • 1901-393 (1901-XXII-408. oldal)
[...] Aladár 383 Nóvák József Rakovszky István féle személyes ügy Nóvák József 218 Rakovszky István 216 386 Öngyilkos katonák a [...] 1848 t czikk 392 Rakovszky István Nóvák József fele személyes ügy [...] 392 Szavazás közben zárt ülés kérése 1 Zárt ülés kérése 382 Székely György kinéveztetése főispánná [...]
17. Ülésnapok • 1901-526 (1901-XXXI-72. oldal)
[...] 18 Személyes ügy gr Tisza Istvánnal 18 Indemnítás kérése ex lex választások 51 Rákosi [...] jegyző 521 523 526 Tisza István gr Ülésszak IV összehívása királyi [...] 11 13 15 21 Indemniíás kérése ex lex választások 21 43 [...] Napirendvita 44 Ugron Gábor Indemnitás kérése ex lex választások 50 Királyi [...]
18. Ülésnapok • 1901-363 (1901-XX-432. oldal)
[...] előadó 129 360 361 Rakovszky István ment ügye előadó 129 Ráth [...] előadó 129 358 359 Tisza István gr ment ügye előadó 129 [...] 243 Molnár Jenő Felszólalásra engedély kérése 68 Jegyzőkönyv hitelesitése 189 218 [...] 384 Pozsgay Miklós Felszólalásra engedély kérése 44 48 Rakovszky István Kibontakozást czélzó politikai nyilatkozatok 87 [...]
19. Ülésnapok • 1901-363 (1901-XX-430. oldal)
[...] Béla igazolása előadó 53 Tisza István gr igazolása előadó 53 Serényi [...] 155 Baranyi Ferencz Felszólalásra engedély kérése 48 Ujonczjutalék mennyiségének 1903 év [...] mint jegyző 353 360 Fáy István Szünet 20 tag kérésére 18 [...] 362 Gabányi Miklós Felszólalásra engedély kérése 60 Interpellácziók megtételének ideje 134 [...]
20. Ülésnapok • 1910-203 (1910-X-71. oldal)
[...] Dezső Polónyi Géza Pop Gs István Preszly Elemér Putnoky Mór Palecsek [...] Spevec Ferencz Sisics Nán­dor Szabó István nagyatádi Szabó István zá­molyi Szabó János Szálkai Sándor [...] gr Zichy Aladár gr Zichy István gr Zichy János Zlinszky István Zsilinszky Mihály Zbierzchowski Ferencz Elnök [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind