5. oldal, 375 találat (0,257 másodperc)

Találatok

201. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-317. oldal)
[...] Többség Kérem ez statisztika dolga Bozóky Árpád t képviselőtársunk itt egy [...] fel és egyúttal hivatkozott Bethlen István kép­viselőtársamnak az interpellácziójára Felkiál­tások Éljen [...] lesz akkor azzal a tanítóval Bozóky Árpád Miniszter lesz Romániában Vlád [...]
202. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-540. oldal)
[...] alkalmazása tárgyában a minister­elnökhöz 415 Bozóky Árpád Bosznia Herczégovina államjogi helyzetére [...] pénzügyi ministerekhez 398 399 Pilisy István Adójavaslatok tárgyalásának megszakításával az ujonczjavaslatok [...] a honvédelmi ministerhez 415 Szabó István nagyatádi Somogymegyei kis­birtokos egyesület alapszabályainak [...] tárgyában az igazságügy­ministerhez 415 Tálos István Lajta vizének osztrák részről tervezett [...]
203. Ülésnapok • 1906-258 (1906-XV-68. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Ez igaz Tudja mindenki [...] ez nem törvényhozói munka Szappanos István De rá van parancsolva Bécsből Zaj Bozóky Árpád Legalább mondják meg én [...]
204. Ülésnapok • 1906-313 (1906-XVIII-21. oldal)
[...] Beniczky Árpád Bernáth Béla Bernát István gróf Bethlen István Bizony Ákos Brediceanu Koriolän Burdia [...] Tibor Teszelszky József gr Bethlen István Günther Antal nagyvázsonyi Horváth József [...] Endre Kacskovics Géza Kovács Pál Bozóky Árpád Bruclmer Vilmos Baloghy Ernő [...] Kubinyi Márton Vlád Aurél Szluha István gr Zichy Aladár Jeszenszky Ferencz [...]
205. Ülésnapok • 1906-3 (1906-I-11. oldal)
[...] Kecskcméthy Ferencz Szatmári Mór Zlinszky István Németh Imre Mi­háli Tivadar Ugron Gábor Bene István Csitáry Béla Günther Antal Thaly [...] Musitzky Döme Bottlik János Bernáth István Bernáth Béla Buza Barna Czibur Bertalan Csepreghy István Hentaller Lajos IX osztály Kuszka [...] Dezső Kelemen Samu Gaál Gyula Bozóky Árpád Bakó József Szontágh Andor [...]
206. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-287. oldal)
[...] Josipovich Géza Kállay Tamás Keller István Kmety Károly Kubik Gyula Kubinyi Márton Kuszka István Lázár Pál Leszkay Gyula Lévay [...] Popovics Sándor Rakovszky Béla Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bredicean Koriolán Bresztyenszky Kálmán [...]
207. Ülésnapok • 1906-312 (1906-XVIII-6. oldal)
[...] Tiszteletteljesen jelen­tem hogy az inditványkönyvbe Bozóky Árpád Csépány Géza Pilisy István Nagy György Bene­dek János Hoffmann [...] indít­ványt felolvasni Raisz Aladár jegyző Bozóky Árpád és társai a következő [...]
208. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-12. oldal)
[...] r Demko Kálmán Boncza Miklós Bozóky Árpád Gsepreghy István Gromon Dezső b Bánffy Dezső [...] Károly Ver tán Endre Vajay István Szemere Huba Rudnay István Lászlóvszky Béla Török Béla Thaly [...] Gábor Vermes Zoltán b Vojnits István gr Wenckheim István Wildfeuer Ká­roly Zlinszky István gr Zselénszki Róbert Dedovics György [...]
209. Ülésnapok • 1906-459 (1906-XXV-431. oldal)
[...] Kolosi József Kelemen Samu Koller István Korda Andor Kovács Ernő Kovács [...] Kubinyi Márton Kun Árpád Kuszka István Laehne Hugó László László Lázár [...] János gr Zichy Miklós Zlinszky István Ajtay Aladár Ábrahám Dezső Balogh [...] Aladár Barcsay Andor Benedek János Bozóky Árpád Csanak János Csépány Géza [...]
210. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-50. oldal)
[...] Gyula Vészi József b Vojnits István Werner Gyula Zeyk Károly Zsámbokréthy [...] Jenő Polónyi Géza Pop Cs István Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vászin István Ráth Endre Rátkay László Révai [...] Sándor Boncza Miklós Botka Béla Bozóky Árpád Burgyán Aladár Barlovics István Bénák Károly Csávossy Béla gr [...]
211. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-327. oldal)
[...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Polit Mihály Polónyi Dezső Polónyi [...]
212. Ülésnapok • 1906-340 (1906-XX-4. oldal)
[...] Be­niczky Ödön Bernáth Béla Bernát István gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Bródy Ernő Burdia Szilárd Burgyán [...] Richárd gr Zichy Vla­dimír Zlinszky István Távol voltak Adamovits István Ajtay Ala­dár gr Andrássy Géza [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
213. Ülésnapok • 1906-392 (1906-XXII-366. oldal)
[...] határozott nyilatkozatát e kérdésben Éljenzés Bozóky Árpád Miért nem teszi meg [...] ki a mentelmi bizottságnak Szappanos István Tessék minden alkalmat felhasználni arra [...] Olvassa Inditvány A képviselőház j Bozóky Árpád és társainak az önálló [...]
214. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-382. oldal)
[...] 182 Bánffy Dezső b 117 Bozóky Árpád 126 Brlics Vatroszláv 180 Budiszávljevies Bende 191 Cerovac István 168 Grahovao Mirkó 180 Hoitsy [...] 191 Novoszelo Mátyás 180 Petrovics István 162 Pinterovics Antal 180 Popovics [...] Wekerle Sándor 47 77 Zagorac István 191 Indemnityröl szóló törvényjavaslat czimének [...]
215. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-441. oldal)
[...] 76 Mentelmi bizottság jelentései Bene István ment ügye Előadó Kálosi József 66 Bozóky Árpád ment ügye Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 66 Szluha István ment ügye Előadó Kálosi József [...]
216. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-214. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A 67 [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A magyar [...] megvan a magyar alkotmány Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot [...]
217. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-284. oldal)
[...] Kossuth Fe­rencz Kubinyi Márton Kuszka István Leszkay Gyula Lévay Mihály Lindner [...] Popovics Sándor Pos­gay Miklós Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Sema­dam Sándor Steiner Ferencz Szabó István Szabó Kálmán Szatmári Mór Szász [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
218. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-533. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 401 Cerovac István ment ügyei Előadó Hédervári Lehel [...] 22 398 Beniczky Ödön 15 Bozóky Árpád 20 Heinrich Antal 12 [...] napirendre tűzése 1 Interp Pilisy István 415 Adóreform egyenesadók reformja a [...]
219. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-535. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 420 Rakovszky István ment ügye Előadó Hédervári Lehel [...] 598 1043 426 430 Hozzászóltak Bozóky Árpád 300 302 304 308 [...] 322 Farkasházy Zsigmond 297 Keller István 322 325 Lázár Pál 270 [...] 371 Polónyi Géza 361 Kuszka István 371 id Wekerle Sándor 368 [...]
220. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-458. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 333 Rakovszky István ment ügye Elriadó Hédervári Lehel [...] jelentései Vizi beruházások Előadó Reök István 336 Rudolfsgnadi ármentesitő és belvíz [...] 821 878 334 Hozzászólt Zlinszky István előadó 284 339 Állattenyésztés fejlesztése [...] Apponyi Albert gr 28 328 Bozóky Árpád 87 329 Nagy György [...]
221. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-126. oldal)
[...] láttam én pl gróf Tisza István ő exczel­lencziájának politikai programmbeszédében a [...] Elnök Következik Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Hosszantartó zaj Bozóky Árpád T képviselőház B Bánffy [...]
222. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-500. oldal)
[...] 463 Navay Lajos 456 Rakovszky István 456 Lengyel küldöttség üdvözlése napirend [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Makói törvényszék felállítása [...] névnapján tartott istentiszteletre 455 Szent István első apostoli királyunk ünnepén tartott [...] Lázár Zoárd előadó 245 Bene István írom 1157 453 458 Hozzászólt [...]
223. Ülésnapok • 1906-296 (1906-XVII-105. oldal)
[...] méltóztassék határo­zati javaslatomat elfogadni Elnök Bozóky Árpád képviselő ur személyes megtámadtatás [...] beszédtől Felkiáltások A verekedéstől De­rültség Bozóky Árpád A képviselőház szombati ülésén [...] Gyula elnök ur hanem Rakovszky István alelnök ur elnökölt és hogy [...]
224. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-316. oldal)
[...] beszél Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Lorkovics Iván befejezi [...] Szólásra következik Szmrecsányi György jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Az f t nem [...]
225. Ülésnapok • 1906-396 (1906-XXII-450. oldal)
[...] írom 941 383 384 Hozzászóltak Bozóky Árpád 31 34 43 44 [...] Géza 11 37 Pop Cs István 67 71 118 Keök Iván [...] Návay Lajos 79 Pop Cs István 155 Sághy Gyula előadó 76 [...] Somogyi Aladár 105 109 Szabó István győrzámolyi 78 Szabó István nagyatádi 157 Thaly Kálmán 189 [...]
226. Ülésnapok • 1906-218 (1906-XIII-275. oldal)
[...] Semadam Sándor Sümegi Vilmos Szabó István Szatmári Mór Szász Zsombor Szemere [...] Zsedényi Ede Nemmel szavaztak Petrovics István Polit Mihály Pop C István Pintérovics Antal Popo­vics Dusán Pribicsevics [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blalio Pál Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bródy Ernő [...]
227. Ülésnapok • 1906-302 (1906-XVII-258. oldal)
[...] t házat helyt ad e Bozóky Árpád képviselő ur azon kérelmének [...] meg az engedélyt arra hogy Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványa ki­nyomassék [...] Bella Mátyás és Pop Cs István képviselő urak magyarosító stiláris módo­sításaihoz [...]
228. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-174. oldal)
[...] csütörtökön Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsigmond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...]
229. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-24. oldal)
[...] Batthyány Tivadar Battik Ödön Bernáth István Bozóky Árpád Copony Traugott Ernszt Sándor [...] Tagjai gr Bethlen Ádám Bottlik István Csépány Géza Czibur Bertalan Ferenczy [...] állandó bizottság Elnöke gr Károlyi István helyettes elnöke Gál Sándor Tagjai [...] Béla Nehrebeczky György Pop Cs Ist­ván Tolnay Lajos Luby Béla Wildfeuer [...]
230. Ülésnapok • 1906-190 (1906-XI-380. oldal)
[...] Gyalszki Ljuba Supilo Ferencz Zagorac István Mazsuranics Bogoszláv Penyics Bogdán Pribiosevics [...] Sümegi Vilmos Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász József Szász [...] János gr Zichy Miklós Adamovich István Ábrahám Dezső Babocsay Sándor Babó [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
231. Ülésnapok • 1906-241 (1906-XIV-321. oldal)
[...] Elemér gr Benyovszky Sándor Bernát István Bernáth Zoltán Bizony Ákos Bolgár Ferencz Bottlik István Burgyán Aladár Ciocán János Csizmazia [...] Kardos Samu Kálosi József Kecskemétky István Keller István Kossuth Fe­rencz Kovács Ernő Kua [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bohus Károly Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolan [...]
232. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-536. oldal)
[...] elhalasztása 408 409 415 Hozzászóltak Bozóky Árpád 297 Markos Gyula 297 Kecskemétby István 472 Nagy Dezső 324 Popovics [...] tervezett el­vezetése 1 Interp Tálos István 405 Lapélkobzások Horvátországban 1 Interp [...]
233. Ülésnapok • 1906-283 (1906-XVI-229. oldal)
[...] gyanánt tisztelni sohasem fogom Helyeslés Bozóky Árpád közbeszól Elnök Bozóky Árpád képviselő urat fel­kérem hogy [...] fegyverrel sikerült nekünk legyőznünk Tisza Istvánt sikerült a nem­zeti irányzatot Magyarország [...] mi megakadályoztuk e fegy­verrel Tisza Istvánnak szerintünk a nemzet java és [...]
234. Ülésnapok • 1906-336 (1906-XIX-341. oldal)
[...] jegyző olvassa az 5 t Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Az alkot­mányos [...] Kálmán miniszterelnöksége alatt is Tisza István miniszterelnöksége alatt is azután Fejérváry [...]
235. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-437. oldal)
[...] földmivelésügyi tárcza 70 Szónokok Adamovich István 1904 VII t czikk végrehajtása [...] 244 Interpelláczió elhalasztása 435 Bernát István Költségvetés 1907 re részi 162 [...] szervezet némely módosítása előadó 176 Bozóky Árpád Személyes ügye Mezőfi Vilmossal [...]
236. Ülésnapok • 1906-13 (1906-I-162. oldal)
[...] kérvény is adatott be Petrovies István Polit Mihály és Popovics György [...] Az osztályok részéről kifogásoltatott Ada­movics István Barta Ferencz Dobroszlav Péter Dudits [...] Emil Vajda Sándor és Petrovies István kép­viselő urak megbízólevele az utóbbi [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
237. Ülésnapok • 1906-241 (1906-XIV-323. oldal)
[...] Kállay Tamás Kálosi József Kecskeméthy István Keller István Kossuth Ferencz Kovács Ernő Kovács [...] Árpád gr Benyovszky Sándor Bernát István Bernáth Zoltán Bizony Ákos Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Burgyán Aladár Buzáth [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bohus Károly Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceán Koriolán [...]
238. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-529. oldal)
[...] ügye Polónyi Gézával 172 Bernát István Adóreform egyenesadók reformja ált 167 Bozóky Árpád Adóreformjavaslatok tárgyalásának módja 20 [...] ment ügye előadó 90 Cerovac István ment ügyei előadó 90 Harambasics [...]
239. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-438. oldal)
[...] részi 128 Kálosi József Bene István ment ügye előadó 131 Bozóky Árpád ment ügye előadó 131 [...] ment ügye előadó 131 Szluha István ment ügye előadó 131 Visontai [...]
240. Ülésnapok • 1906-200 (1906-XIII-26. oldal)
[...] Bruckner Vilmos Bródy Ernő Zlinszky István Justh János Keller István Förster Ottó Eitner Zsigmond Ferenczy [...] Károly Zboraj Miklós Kállay Tamás Bozóky Árpád Mihályi Péter Nagy Dezső [...] október i 6 án szerdán István Trauschenfels Emil Szebeny Antal Geréb [...] Ferencz Cson­tos Andor Popp Cs István Jankovics Marczell Szkicsák Ferencz II [...]
241. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-386. oldal)
[...] kivételes engedélyek 1 In­terp Adamovits István 210 Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok [...] megöletése 1 Interp Pop Cs István 222 Pap Zoltán utólagos rendreutasitása [...] Dusán jegyzővé választása 1 Interp Bozóky Árpád 203 Popovics Dusán ügyének [...]
242. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-473. oldal)
[...] irredentista mozgalmak 1 Interp Bethlen István gr 136 Románnyelvü előadások a [...] 204 206 Mrksitv Jása 204 Bozóky Árpád 206 Ráth Endre 203 [...] Vajda Sándor 138 Pop Os István 136 Vlád Aurél 188 Visszavont [...] tár­gyában a miniszterelnökhöz 133 Bethlen István gr Román irredentista moz­galmak tárgyában [...]
243. Ülésnapok • 1906-232 (1906-XIV-151. oldal)
[...] tudja az össze­get is Pilisy István Azt kérdezte tőlem a t [...] Elnök csenget Csendet kérek Pilisy István A közös hadsereg intézményét Somogyi [...] Kilépett a függetlenségi pártból Pilisy István Azért mert ennek a közjogi [...] kérdésénél aligha fog valaki felszólalni Bozóky Árpád Komédia lesz Laehne Hugó [...]
244.
[...] b Kaas Ivor kétrendbeli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] hitelesítése Elnök bejelenti gr Keglevich István elhunytát s b Bánffy Dezsőnek [...] jegyzőkönyv hitelesítése Elnöki előterjesztések Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget [...]
245.
[...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsig­mond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...] előadója benyújtja a bizottságnak Petrovics István Lovászy Márton Szentkirályi Gábor Hodzsa [...]
246. Ülésnapok • 1906-214 (1906-XIII-234. oldal)
[...] Kacskovics Géza Kállay Tamás Kecskeméthy István Keller István Kopony Vilmos Kubik Gyula Kubinyi [...] Somogyi Aladár Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász Zsombor Szent [...] Beck Lajos Beniczky Árpád Bernát István Bolgár Ferencz Bottlik István Burdia Szilárd Buzáth Ferencz Chernel [...] Pál Bohus Károly Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
247. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-447. oldal)
Tárgymutató 447 Bozóky Árpád Közoktatásnak Szeben vmegyé­ben a [...] a kormányhoz 266 Pop Cs István Kovaszinczi aradmegyei köz­ségi tisztújítás alkalmával [...]
248. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-20. oldal)
[...] a gazdasági bizott­ságra gr Bethlen István 232 Dániel László 232 Hegedüs [...] Kálosi József 233 gr Keglevich István 231 Kubik Béla 233 Olay [...] Pisztóry Mór 233 Popovics Vazul István 232 Samassa János 233 Szatmári [...] Jenő 233 Bittó Dénes 233 Bozóky Árpád 233 Osépán Géza 233
249. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-480. oldal)
[...] ügye előadó 60 118 119 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 289 [...] Perczel Dezső házeluökkel és Tisza István gr miniszterelnökkel szem­ben 1904 évi [...] bizottsághoz utasítása ház­szabályvita 310 Huszágh István Ülések elnapolása királyi kézirattal ex [...]
250. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-507. oldal)
[...] szerződés tárgyában az összkormányhoz 453 Bozóky Árpád Koronaérték iránt Ausztriával 1892 [...] a minis­terelnökhöz 440 Pop Cs István Oraviczai képviselőválasztás alkalmával elkövetett visszaélések [...] földmivelésügyi és belügyministe­rekhez 445 Szabó István nagyatádi Somogy vármegye Nemeskisfalud és [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind