4. oldal, 375 találat (0,307 másodperc)

Találatok

151. Ülésnapok • 1906-306 (1906-XVII-360. oldal)
[...] Zakariás János A balpártiak Pilisy István nem is érnek rá hogy [...] kinyomni a parlamentből Zaj Pilisy István helyénvalónak tartom hogy ha egy [...] jegyző Farkasházy Zsigmond Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A Nagy [...]
152. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-213. oldal)
[...] Zaj EEnök Csendet kérek i Bozőky Árpád Áttérek t ház az [...] vámterület kérdésére Halljuk balfelöl Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Bozóky Árpád a mely szerződés nem­zetközi [...] tenné koczkára mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta Különben is [...]
153. Ülésnapok • 1906-468 (1906-XXVI-51. oldal)
[...] 000 koronás tétel miatt Tisza István grófot vád alá akarta helyeztetni [...] tettek arra nézve hogy Tisza István gróf vád alá nem fog [...] méltóz­tassék a következő szónokot meghallgatni Bozóky Árpád képviselő ur következik szólásra Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk A [...]
154. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]
155. Ülésnapok • 1906-251 (1906-XIV-484. oldal)
[...] a kereskedelemügyi miniszterhez 237 Tálos István Czukoradó leszállítása tárgyában a pénzügyminiszterhez [...] Pénzügyminiszter Wekerle Sándor válasza Tálos Istvánnak Czukoradó leszállítása tár­gyában 241 Vallás [...] miniszter gr Apponyi Aliért válaszai Bozóky Árpádnak Felekezeti béke helyreállí­tása tárgyában [...]
156. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-499. oldal)
[...] 189 218 Ballagi Aladár 208 Bozóky Árpád 239 Csernoch János 197 [...] 231 237 241 Pop Cs István 234 Zoltán 180 Lemondás a [...] 463 Bizony Ákos 463 Bottlik István 46 á Brázay Zoltán 463 [...] 463 Steiner Ferencz 464 Szabó István zámolyi 463 Szabó Károly 463 [...]
157. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-436. oldal)
[...] 63 66 69 71 Rakovszky István 67 71 72 75 76 [...] tárczák 62 Kálosi József Bene István ment ügye 66 Bozóky Árjaád ment ügye 66 Farkasházy [...] György ment ügye 66 Szluha István ment ügye 66 Visontai Soma [...]
158. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ernő Krasznay Ferencz VI osztály Bozóky Árpád Vertán Endre b Nopcsa [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
159. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-318. oldal)
[...] módosítást Nem különösen Pop Cs István képviselő ur módosi tv anyát [...] kérem a Hinléder Ernő és Bozóky Árpád t képviselőtársaim által beadott [...] most már el nem fogad­hatom Bozóky Árpád Nem tudja a házszabályokat [...]
160. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-440. oldal)
[...] ment ügye élőadó 177 Bene István ment ügye előadó 185 Bozóky Árpád ment ügye előadó 186 [...] ment ügye előadó 184 Szluha István ment ügye előadó 185 Visontai [...] ment sérelme előadó 178 Kecskeméthy István Költségvetés 1907 re részi 300 [...] 1907 re részi 287 Petrovics István Költségvetés 1907 re részi 253 [...]
161. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-3. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula közben Rakovszky István utóbb Návay Lajos elnöklete alatt [...] legutóbbi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése Szappanos István napirend előtti felszólalása Kérvények és [...] vallás és közoktatásügyi miniszter válasza Bozóky Árpád interpellá­cziójára a felekezeti béke [...] az azok ellen felszólalókat Zlinszky István jegyzők fogják vezetni Mindenekelőtt fel [...]
162. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-449. oldal)
[...] Kálosi József előadó 177 Bene István írom 269 85 Hozzászólt Kálosi József előadó 185 Bozóky Árpád írom 270 85 Hozzászólt [...] Kálosi József előadó 184 Petrovics István írom 342 87 Hozzászólt Baloghy [...] Baloghy Ernő előadó 241 Szluha István írom 267 85 Hozzászólt Kálosi [...]
163. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-365. oldal)
[...] Fenyvesi Soma igazolása 43 Keeskeméthy István igazolása 43 Tóth János igazolása [...] adandó válasz bejelentése 22 Petrovics István interpellácziójára Lukács György volt miniszter [...] Miklós igazolása előadó 36 Bernát István Összeférhetlenségi itélő bizottság kisorsolása Mikszáth [...] Pető Sándor igazolása előadó 275 Bozóky Árpád Hazai ipar fejlesztése 236 [...]
164. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-325. oldal)
[...] melyekre még felelet nem adatott Bozóky Árpád 137 elintézetlen interpel­láczió van [...] nyomdai munkálatok­nak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetésének megengedése [...] igen akkor elfogadottnak jelentem ki Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...]
165. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-488. oldal)
[...] Thaly Kálmán 50 51 Tisza István gr 51 53 Ugron Gábor [...] 268 Bánffy Bezső b 170 Bozóky Árpád 209 210 Baranyi Ignácz [...] 198 Kossuth Ferencz 141 Kovacsevics István 238 Meczner Béla 195 199 [...] Nagy Ferencz 138 Pop Cs István 190 Schriffcrt József 264 Suciu [...]
166. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-389. oldal)
[...] Lorkovics Iván 360 Pop Os István 361 Vasutak 1 az illető [...] kocsik hiánya 1 Interp Pilisy István 210 213 1 Interp Farkasházy [...] Fe­rencz 179 210 211 Zakariás István lúgod Hr törvényszéki biró ellen [...] a belügy és igazságügyminiszterekhez 206 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé vá­lasztása [...]
167. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-420. oldal)
[...] Brediceanu Koriolán 142 Pop Cs István 3 Hock János 6 Vajda [...] 203 Nagy Ferencz 193 206 Bozóky Árpád 204 206 Suciu János 199 Osizmazia Endre előadó Tálos István 207 139 190 202 203 [...] 1 Losonczvidéki 117 Pop Cs István Hock János féle személyes ügy [...]
168. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-482. oldal)
[...] 84 295 Maniu Gyula Rakovszky István féle sze­mélyes ügy Maniu Gyula 178 321 Ra­kovszky István 166 320 298 299 304 [...] László Oncu Miklós Pop Os István és Suciu János írom 769 [...] László 300 306 Névszerinti szavazás Bozóky Árpád bizalmatlansági indítványára 1 Házszabályok [...]
169. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] gr Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor Bittó Dénes [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
170. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-418. oldal)
[...] ki­emelt hogy t i Szent István király a mi álla­munkat a [...] következik szólásra Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Á 20 [...]
171. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-242. oldal)
[...] Istennek Elnök Következik Hammersberg László Bozóky Árpád Fel­kiáltások Halaszsza él Bozóky Árpád T képviselőház Nagyon sürgős [...] T képviselőház Még gr Tisza István miniszterelnöksége alatt 1905 ben elhatározta [...]
172. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-531. oldal)
[...] házbéruzsora interp 309 319 Bernát István Adóreform egyenes adók reformja részi 444 456 Bozóky Árpád Névsorolvasáskor távolvolt képviselők igazo­lásának [...] előterjeszthetése 109 Szó megvonása Pilisy Istvántól 151 Ujonczozás 1909 re 212 [...] járásbíróság megszüntetése tár­gyában 15 Kecskeméthy István interpellácziójára gyalui tagosítás ügyében 116 [...]
173. Ülésnapok • 1906-398 (1906-XXIII-19. oldal)
[...] őt is Téves tehát Pilisy István képviselő urnak azon állítása hogy [...] házat nem tartaná e szükségesnek Bozóky Árpád Abszurdum Nagy zaj Elnök [...] tisztában Egy általános vita lenne Bozóky Árpád Nyolcz törvényjavaslathoz Elnök s [...]
174. Ülésnapok • 1906-258 (1906-XV-70. oldal)
[...] értelmében ebben a közös hadseregben Bozóky Árpád A törvényben nincs közös [...] jelzőt elfogadta de megengedem ebben Bozóky Árpád t képviselőtársamnak tökéletesen igaza [...] Élénk helyeslés és taps Zlinszky István jegyző Lengyel Zoltán Lengyel Zoltán [...]
175. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-500. oldal)
[...] 1908 ra részi 425 Bene István Kincstári jogügyi igazgatóság jelentése a [...] ellen indított perben előadó 130 Bozóky Árpád Napirend 7 Darabontok jutalmazása [...] részi 449 Fenyvesi Soma Bene István ment ügye 38 40 Hencz [...] Suciu János és Pop Cs István ment ügye 65 Költségvetés 1908 [...]
176. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-577. oldal)
[...] árváinak ellátása tárgyában 180 181 Bozóky Árpád interpellácziójára szófiai cs és [...] sorjegyzéke előadó 173 174 Zagorac István Szeszadó valamint a szesztermeléssel együt­tesen [...] szerződés felmondása interp 383 Zlinszky István Államvasutak hálózatán szükséges építkezési beruházások [...]
177. Ülésnapok • 1906-279 (1906-XVI-109. oldal)
[...] beavatkozásnak semmi helye nincs Rakovszky István T ház Személyes kérdés­ben kérek [...] február 26 án szerdán 109 Bozóky Árpád T ház A házszabályok­hoz [...] Már felszólították a következő szó­nokot Bozóky Árpád Én előbb jelentkeztem szó­lásra [...]
178. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-317. oldal)
[...] Ki következik Hencz Károly jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Hogy a szakbizottság véle­ményét [...] Nagy György sőt Pop Cs István t képviselőtársaim is elmondottak lehetőleg [...]
179. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-575. oldal)
[...] interp 307 310 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 317 Kúriai bíráskodásról szóló [...] népiskolai oktatás ingyenessége 149 Pilisy István Szeszadó valamint a szesztermeléssel együt­tesen [...] oktatás ingyenessége 97 Pop Cs István Elemi népiskolai oktatás ingyenessége 136 [...] ment ügye előadó 162 Rakovszky István Napirend 439 440 Végrehajtási eljárásról [...]
180. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-473. oldal)
[...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bresztyenszky Kálmán [...] Géza Kolosi József gr Károlyi István Kecskemétiig István Koller István Kerese György Keszits Antal Kmety [...] Pataky László Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polit [...]
181. Ülésnapok • 1906-431 (1906-XXIV-373. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Eakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] az igazság és belügy­miniszterekhez Szabó István nagyatádi interpellácziója a volt úrbéres [...] ezzel összefüggő árvízveszély tárgyában és Bozóky Árpád képviselőnek inter­pellácziója a kereskedelemügyi [...] méltóztatnának Éber Antal valamint Kusaka István képviselő ur indítványának első részét [...]
182. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-340. oldal)
[...] Gr Andrássy Gyula belügyminiszter Végül Bozóky Árpád t képviselő urnak határozati [...] utasítani Derültség Felkiáltások Nem utasítjuk Bozóky t képviselő ur ugy látom [...] megilleti Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Mezőfi Vilmos T [...]
183. Ülésnapok • 1906-250 (1906-XIV-454. oldal)
[...] és taps Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A magam [...] csenget Kivan valaki szólni Szap­panos István vépkiselő ur Mván szólni
184. Ülésnapok • 1906-257 (1906-XV-56. oldal)
[...] előadó ur kivan szólni Bernáth István előadó T képviselőház A magyar [...] 5 czikket Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Az aláírások [...]
185. Ülésnapok • 1906-454 (1906-XXV-358. oldal)
[...] Zsigmond Beleegyeztek Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Én is elállók a [...] el Csizmazia Endre jegyző Pilisy István Nincs tíí Polit Mihály Polit [...]
186. Ülésnapok • 1906-374 (1906-XXI-191. oldal)
[...] felfüggesztem Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Elnök Az ülést [...] ragaszkodik az eddigi törvény rendszeréhez Bozóky Árpád Lefelé fokozatos adó Elnök [...] végered­ménye igenis az a mit Bozóky képviselő ur most közbeszól t [...]
187. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-437. oldal)
[...] és jegyzőkönyv beczikkelyezése Elő­adó Bernát István 256 Statisztikai központi hivatal 1908 [...] 263 Mentelmi bizottság jelentései Bernát István ment ügye Előadó Héder­vári Lehel [...] ügye Előadó Hédervári Lehel 260 Bozóky Árpád ment ügye Előadó Hóder­vári [...]
188. Ülésnapok • 1906-425 (1906-XXIV-226. oldal)
[...] elég végrehajtó nem kell fegyveres Bozóky Árpád Ezt viczczel kell elütni Szappanos ÍStván Már a gyermeket is ugy [...] De ne legyen végrehajtó Zaj Bozóky Árpád Szénégetőnek tőkén a szeme [...]
189. Ülésnapok • 1906-440 (1906-XXV-89. oldal)
[...] mi­nisterelnök urnak Szólásra következik Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Szerbiával a [...]
190. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-384. oldal)
[...] nosülési engedélyek 1 Interp Adamovits István 210 Költségvetés 1908 ra 202 [...] előadó 60 193 192 193 Bozóky Árpád 193 Közigazgatás vármegyei rendezéséről [...] 205 Novacu Aurél 205 Pilisy István 220 Polónyi Géza 217 Polónyi [...] 217 Vinkovics Tivadar 201 Zagorac István 201 Liszavac Mladen Polit Mihály [...]
191. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-472. oldal)
[...] György ment sérelme 134 Petrovics István ment sérelme 142 Mesterséges borok [...] Návay Lajos 187 Pop Cs István 136 Somogyi Aladár előadó 159 [...] 268 280 309 338 Bethlen István gr 328 Bizony Ákos 412 [...] 413 Bohus Károly 281 318 Bozóky Árpád 315 337 378 418 [...]
192. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-486. oldal)
[...] ügye Előadó Kálosi József 12 Bozóky Árpád ment ügyei Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 17 Zlinszky István ment ügye Előadó Kálosi József [...] Osszeférhetlenségi állandó bizottság jelentése Keglevich István gr osszeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok Előadó Károlyi István gr 28 Számvizsgáló bizottság jelentése [...] 3 Bolgár Ferencz 3 Rakovszky István 3
193. Ülésnapok • 1906-213 (1906-XIII-203. oldal)
[...] Vinkovics Tivadar Vrba­nics Ferencz Zagorac István Babics Gyalszki Lyuba Banyanin János [...] Tuskan Gergely Távol voltak Adamovits István gr Andrássy Géza gr Andrássy [...] Pál Bohus Károly Bottlilc János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Coriolán [...] Pap Zoltán Pataky László Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polónyi [...]
194. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-18. oldal)
[...] Horthy Béla Zanella Richárd Vajay István Kúlosi József Uray Miklós Szederkényi [...] Ferenczy Géza Raisz Aladár Rudnay István Szüllő Géza Apáthy Péter Malatinszky [...] Dési Géza Koller Tivadar Huszágh István Marjay Péter Lázár László Lányi [...] Laehne Hugó Simonyi Sema­dam Sándor Bozóky Árpád Bölöny József Nedeczey János [...]
195. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-501. oldal)
[...] Suciu János és Pop Cs István ment ügye 60 Kmety Károly [...] indítványa 27 Alelnöki tiszteletdijak beszüntetése Bozóky Árpád indítványa 28 Budapesti h [...] Suciu János és Pop Cs István ment ügye előadó 49 Szász [...] Suciu János és Pop Cs István ment ügye 50 62 Költségvetés [...]
196. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-539. oldal)
[...] kijelentés 17 398 Hozzászólt Pilisy István 16 Sző megvonása Lukinics Ödöntől [...] napirendre tűzése 1 In­terp Pilisy István 415 Ujonczjavaslatok napirendre tűzése 1 [...] Ferencz 409 Vertán Endre Pilisy István féle személyes ügy Vertán Endre [...] Babics Gyalszky Lyuba 415 Indítványok Bozóky Árpád Bankbizottság jelentésének a ház [...]
197. Ülésnapok • 1906-187 (1906-XI-258. oldal)
[...] Kaufmann Géza Kállay Lipót Kecskeméthy István Keller István Készíts Antal Kopony Vilmos Korda [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bresztyenszky Kálmán Bródy Ernő [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Polit Mihály Polónyi [...]
198. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-419. oldal)
[...] után a melye­ket gróf Bethlen István Okolicsányi László Zakariás János Nagy [...] vonatkozó megjegyzéseim nincsenek De épen Bozóky Árpád előttem szólt t kép­viselő [...] semmiféle intézkedés erre vonatkozólag nincs Bozóky Árpád Az a baj Goldis [...]
199. Ülésnapok • 1906-167 (1906-IX-515. oldal)
[...] ment ügye előadó 209 Petrovics István ment ügye előadó 209 Mentelmi [...] közötti jogviszony szabályozása 334 Bernát István Gazda és gazdasági cseléd közötti [...] egyezmény beczikkelyezése elő­adó 99 Bottlik István Gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozása 238 Bozóky Árpád írazda és gazdasági cseléd [...]
200. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-325. oldal)
[...] Gyalszki Lyúba Budiszavljevics Bude Zagorac István Novoszelo Mátyás Vinkovics Tivadar Supilo [...] Rojc Milán Popovics Dusán Cerovac István Elnök A házszabályok 231 a [...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] Blaho Pál Bolgár Ferencz Botilik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind