2. oldal, 375 találat (0,272 másodperc)

Találatok

21. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-540. oldal)
[...] Polónyi Dezső 31 56 Rakovszky István írom 1117 430 Hozzászólt Hédervári [...] Hozzászóltak Nagy György 308 Pilisy István 204 id Wekerle Sándor 309 [...] Ödön 10 Lázár Pál 8 Bozóky Árpád 9 Mezőfi Vilmos 11 [...] mellett tartott beszéde 1 Interp Bozóky Árpád 425 Ónálló nemzeti bank [...]
22. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-425. oldal)
[...] következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Elejétől végig [...] megkötött kereskedelmi szerződés dol­gában Bernát István t képviselőtársam elő­adott Csak csodálom [...] azt hogy a mikor Bernát István t képviselőtársam igen helyesen ennyire [...] Árpád t kéjiviselő urak elfoglalnak Bozóky Árpád Bernát István is Szterényi József államtitkár Bocsánatot [...]
23. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-426. oldal)
[...] a részle­tes tárgyalás Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék a törvényjavaslat czimét fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa a törvény­javaslat czimét [...] ki Következik az 1 Zlinszky István jegyző olvassa az 1 t Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Azok alap­ján [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselőnek az 1 végére [...]
24. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-442. oldal)
442 Névmutató Pilisy István Házszabályok módosítása 54 Polit Mihály [...] fel­szólalásoknál 249 254 Pop Cs István Házszabályok módosítása 344 Rakovszky István Laelme Hugó közbeszólása 109 Rojc [...] föld­birtokok csereüzletének bélyeg és illeték­mentessége Bozóky Árpád indítványa 189 Interpellácziók elintézésének [...] nyomtat­ványok és sóutalványok tárgyában 431 Bozóky Árpád interpellácziójára Pojiovics Dusán jegyzővé [...]
25. Ülésnapok • 1906-304 (1906-XVII-303. oldal)
[...] Nagy György Far­kasházy Zsigmond Pilisy István Bozóky Árpád Hoffmann Ottó és Molnár [...] Élénk helyeslés és taps Rakovszky István Egy kicsit meg kell za­bolázni [...] urnak a zárszó jogát Kérem Bozóky Árpád kéjoviselő ur határozati javaslatát [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő urnak a zárszó [...]
26. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-585. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 352 353 Hozz ász [...] 317 Farkasházy Zsigmond 318 319 Bozóky Árpád 318 Budiszávlyevics Búdétól 351 [...] 361 Tanácskozás félbeszakítása 346 Hozzászóltak Bozóky Árpád 216 Farkasházy Zsigmond 216 [...] Sándor utólagos rendreutasítom 354 Türr István tábornok elhunyta alkalmából olasz szenátus [...]
27. Ülésnapok • 1906-440 (1906-XXV-87. oldal)
[...] és interpellácziós­könyvek felolvasása Felkérem Zlinszky István jegyző urat hogy az indítvány [...] nemzetközi értekezlet tárgyában a ministerelnökhöz Bozóky Árpád interpellácziója a magyar állam [...] urat illeti a szó Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Bozóky Árpád T képviselőház 1892 ben [...]
28. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-537. oldal)
[...] Hozzászóltak Farkasházy Zsigmond 109 Rakovszky István 111 Eltérés a tárgytól kérelem [...] IJjoncz jutalék mennyisége 1909 évben Bozóky Árpád 97 230 Nagy György 56 245 Szappanos István 239 420 421 425 426 [...] 430 Hozzászóltak Baross János 372 Bozóky Árpád 17 230 Farkasházy Zsigmond [...]
29. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-507. oldal)
[...] 315 Interpelláczió elhalasztása 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 16 81 Mezőfi Vilmos [...] 312 Vertán Endre 312 Zlinszky István 312 Jogügyi igazgatóság 1 Kincstári [...] 819 839 319 Hozzászóltak Bene István előadó 130 Csizmazia Endre előadó [...] 220 Batthyány Tivadar gr 90 Bozóky Árpád 219 Osépány Géza 209 [...]
30. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-100. oldal)
[...] házszabályok nem engedik meg Helyeslés Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] alatt levő törvényjavaslattal Élénk helyeslés Bozóky Árpád Azt akarom bebizonyítani hogy [...] a házban szóvá termi Helyeslés Bozóky Árpád Nem olvasom fel a [...] bátor a következőket felolvasni Pilisy István t képviselőtársam azt mondja olvassa [...]
31. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
32. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-438. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 260 Rakovszky István ment ügye Előadó Lázár Zoárd [...] Erdélyi részekben 265 Bizony Ákos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bizony Ákos 232 Bozóky Árpád 224 264 Blokk konverziója [...] Hozzászólt Pogány Lajos előadó 34 Bozóky Árpád Bizony Akos féle személyes ügy Bozóky Árpád 224 233 Bizony Ákos [...]
33. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
34. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-216. oldal)
[...] 1908 Az elnöki széket Rakovszky István alelnök foglalja el kz fog [...] Hammersberg László jegyző Csányi Sándor Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] Tihamér Arra való a házsza­bályvita Bozóky Árpád A házszabályvita nem tart [...] a ma­gam részéről csatlakozni a Bozóky Árpád t kép­viselőtársam által előterjesztett [...]
35. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-504. oldal)
[...] népgyűlések betiltása 1 Interp Szabó István nagyatádi 445 Szabadságolások Szabó Mihály [...] Zárszámadás 448 Szent Királyi Zoltán Bozóky Árpád féle személyes ügy Szent Királyi Zoltán 286 Bozóky Árpád 286 448 Szerbia 1909 [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Szerbiával 1908 évi [...]
36. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-101. oldal)
[...] február 17 én szerdán 101 Bozóky Árpád Kérem a képviselőházat mél­tóztassék [...] Farkasházy Zsigmond Akárhányszor lehet Zaj Bozóky Árpád Pilisy István képviselőtársam beszédéből csak azt olvasom [...] Tihamér Nem értem hango­sabban Derültség Bozóky Árpád Meg kellett volna adni [...] színeit Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Fekete fehér arany volt [...]
37. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-134. oldal)
[...] szavazni nem lehet Helyeslés balfelől Bozóky Árpád T képviselőház A kérdés [...] Ez egy általános kijelentés veit Bozóky Árpád Az volna a helyes [...] javaslatának első része azután Pilisy István képviselő ur elleninditványa azután Farkasházy [...] ur határozati javaslata Pop Cs István képviselő ur határozati javaslatának első [...]
38. Ülésnapok • 1906-230 (1906-XIV-86. oldal)
[...] november 29 én pénteken Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Nagy mozgás [...] irod alá elejétől végig Zaj Bozóky Árpád A t miniszterelnök urat [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád és rajtuk kivül nem [...] lenni Farkasházy Zsigmond Lehetetlen beszólni Bozóky Árpád melyek különben az országnak [...]
39. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-439. oldal)
[...] 257 258 263 Hozzászóltak Bernát István előadó 37 Bozóky Árpád 56 55 56 idb [...] 255 269 270 271 Hozzászóltak Bozóky Árpád 381 Ság Manó előadó [...] 267 268 271 Hozzászóltak Bene István 256 Mezőssy Béla 296 330 331 Bozóky Árpád 261 317 Nagy György [...]
40. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-430. oldal)
[...] Nagy György Ragaszkodom Zaj Rakovszky István Ez már mégis sok Zaj [...] Szmrecsányi képviselő ur almódositását Pilisy István Goldis László Maniu Gyula Parkasházy [...] indítványát Nagy zaj balfelöl Következik Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványa Csizmazia [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur most felolvasott [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind