18. oldal, 375 találat (0,282 másodperc)

Találatok

341. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-158. oldal)
[...] a képviselő ur szólni Szappanos István A házszabályokhoz kí­vánok szólni néhány [...] rendelkezését szem előtt tartam Szappanos István El is hallgattam csak­hogy errare [...] házszabályokat mindenki irányában Helyes­lés balfelöl Bozóky Árpád T ház A házszabályokhoz [...]
342. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-328. oldal)
[...] áprúis 19 én péntekeú Hogy Bozóky t képviselőtársam módosítá­sához miért nem [...] Raisz Aladár jegyző Gr Bethlen István Gr Bethlen István T képviselőház A 12 azon [...]
343. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-17. oldal)
[...] Semsey László 147 zámolyi Szabó István 144 Szemere Miklós 147 Széll [...] meg lettek választva gr Bethlen István 56 Bizony Ákos 52 Buday [...] Ivedig Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Felkiáltások Nincs itt Kovács [...]
344. Ülésnapok • 1906-290 (1906-XVI-398. oldal)
[...] tévedésbe a me­lyet mikor Tisza István követte el olyan nagy felháborodással [...] a házszabályreviziót a mely Tisza István részéről annyira jogellenesnek annyira alkotmányellenesnek [...] horvát obstrukczió bajt ne okozzon Bozóky Árpád Három év múlva megint [...]
345. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-429. oldal)
[...] kérik 273 Hédervári Lehel Bernát István ment ügye 260 Bethlen Ádám [...] Blahó Pál ment ügye 260 Bozóky Árpád ment ügye 260 Halász [...]
346. Ülésnapok • 1906-348 (1906-XX-188. oldal)
[...] Aladár Haviár Dániel Fernbach József Bozóky Árpád Polónyi Géza Pogány Lajos [...] Dudits Endre Fodor Kálmán Kecskeméthy István Jeszenszky Ferencz Berzsenyi Jenő Czibur [...] Bárcsics Erazmusz Ertl János Szappanos István Elnök A felolvasott névsor kapcsán [...]
347. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-283. oldal)
[...] 1000 koronát Zaj és mozgás Bozóky Árpád Halljuk az egyes nyugtákat Rakovszky István Az Egyetértés és a Pesti [...] Miksa Mozgás és zaj Rakovszky István Azért szid az minket Igaz [...]
348. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-277. oldal)
[...] a czimen kérnek átalányt Rakovszky István Halljuk a lapokat Polónyi Géza [...] és mozgás Halljuk Halljuk Rakovszky István A lapokat halljuk Elnök Csendet [...] Thorotzkai Miklós jegyző Búza Barna Bozóky Árpád Én ellene iratkoztam fel [...]
349. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-205. oldal)
[...] képviselő­ket Hammersberg László és Zlinszky István jegy­zők megszámlálják a jelenlévő képviselőket [...] vonatkozólag az én javaslatomat szemben Bozóky Árpád képviselő ur javaslatával elfogadni [...] folytatóla­gos tárgyalása Ki következik Zlinszky István jegyző Kecskeméti Ferencz Kecskeméti Ferencz [...]
350. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-150. oldal)
[...] több a hatalom teljessége is Bozóky Árpád Ott nincs közös hadsereg [...] állam Halljuk Halljuk Gr Bethlen István Abban a mértékben a hogyan [...] van hiába mosolyognak Gr Bethlen István Azt hogy mily eszközök­kel törekszenek [...]
351. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-319. oldal)
[...] virilisták pártján vannak Pop Cs István Mindig Bozóky Árpád Azt mondja Pop C István képviselőtársam hogy mindig Lehet hogv [...]
352. Ülésnapok • 1906-462 (1906-XXV-469. oldal)
[...] szavazatokat nyertek még gróf Bethlen István Putnoky Mór Béla Henrik Moskovitz [...] János Vázsonyi Vilmos Pető Sándor Bozóky Árpád Vlád Aurél Hodzsa Milán [...]
353. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-245. oldal)
[...] bejegyzések foglaltatnak olvassa Pop Cs István az oraviczai képviselő válasz­tás alkalmával [...] vallás és közoktatásügyi minister urakhoz Bozóky Árpád az általános választói jog [...]
354. Ülésnapok • 1906-346 (1906-XX-162. oldal)
[...] tétet­hessék A tényállás szerint Grolmusz István Pis Már­ton Pis József Csernik [...] pénzügyminiszter­hez intézett interpellácziójára és végül Bozóky Árpádnak a szófiai követnek az [...]
355. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-477. oldal)
[...] Ezenkívül a legutolsó interpellácziós napon Bozóky Árpád képviselő ur engedélyt kaipott [...] indítványok vannak beje­gyezve Dr Pilisy István Minthogy a világtörténe­lem tanúsága szerint [...]
356. Ülésnapok • 1906-408 (1906-XXIII-272. oldal)
[...] következő ujabb bejegyzések vannak Szabó István nagyatádi a somogymegyei kisbirtokosegyesület alapszabályainak elutasítása tárgyában a földmivelésügyi ministerhez Bozóky Árpád az osztrák ministerelnöknek az [...]
357. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
358. Ülésnapok • 1910-133 (1910-VI-379. oldal)
[...] János akkori képviselő ur és Bozóky Árpád volt képviselő ur adtak [...] Gyula Fel­kiáltások Nincs itt Haller István Felkiáltások Nincs itt Egry Béla [...]
359. Ülésnapok • 1906-423 (1906-XXIV-164. oldal)
[...] még Parkasházy Zsigmond Isagy György Bozóky Árpád Molnár Jenő és Pilisy István képviselő urakat Elsősorban Parkasházy képviselő [...]
360. Ülésnapok • 1906-301 (1906-XVII-235. oldal)
[...] határozatképességet meg kell állapítani Zlinszky István és Szent Királyi Zoltán jegyzők [...] Következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Felkiáltások Nincs itt Lengyel [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind