19. oldal, 375 találat (0,288 másodperc)

Találatok

361. Ülésnapok • 1906-445 (1906-XXV-189. oldal)
[...] tárgyában a honvédelmi és pénzügyministerekhez Bozóky Árpád az általános választói jog [...] millió koronát a pénzügy­ministerhez Szabó István nagyatádi Somogy vármegye Nemeskisfalud és [...]
362. Ülésnapok • 1906-330 (1906-XIX-149. oldal)
[...] Abszurd dolgot mond Pop Cs István Nem igaz Fenyvesi Soma Persze [...] következik Szent Királyi Zoitán jegyző Bozóky Árpád Nincs itt Issekutz Győző [...]
363. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-316. oldal)
[...] megismertettem Elnök Ki következik Zlinszky István jegyző Hinléder Ernő Hinléder Ernő [...] a bíróság szabad mérlegelésére bizatik Bozóky Árpád De gazdasági dolgokban nem [...]
364. Ülésnapok • 1906-290 (1906-XVI-397. oldal)
[...] hárítom a kik gróf Tisza István házszabálytipró politi­kájával szemben az alkotmány [...] van A koaliczió konspirált velük Bozóky Árpád Van még néhány vers [...]
365. Ülésnapok • 1906-437 (1906-XXV-4. oldal)
[...] és interpellácziós könyvet felolvasni Zlinszky István jegyző T ház Van sze­rencsém [...] a következő ujabb bejegyzések tétettek Bozóky Árpád a korona­érték iránt Ausztriával [...]
366. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-424. oldal)
[...] Nincs itt Nincs itt Pilisi István kép­viselő urat illeti a zárszó [...] Fölkiáltások Nincs itt Nincs itt Bozóky Árpád képviselő urat illeti a [...]
367. Ülésnapok • 1906-280 (1906-XVI-148. oldal)
[...] el nem Ítélhető merénylete Tisza Istvánnak melyet november 18 án követett [...] melyet most meg akarnak változtatni Bozóky Árpád Szentebbé akarják tenni Nagy [...]
368. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-244. oldal)
[...] György t képviselő ur továbbá Bozóky Árpád t képviselő ur egy [...] és a mai napon Szappanos István t képviselő ur is adott [...]
369. Ülésnapok • 1906-287 (1906-XVI-329. oldal)
[...] Amennyi­ben önöknek ez a törekvése Bozóky Árpád Bár ez volna a [...] Milán akkor a mint Széchenyi István és báró Eötvös József műveiből [...]
370. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-111. oldal)
[...] kontra is A mennyiben tehát Bozóky képviselő urnak a ház nem [...] tudo­másul venni Élénk helyeslés Rakovszky István T ház A házszabályok 207 [...]
371. Ülésnapok • 1906-392 (1906-XXII-365. oldal)
[...] Rojc ÍVIllán horvátul beszél Zlinszky István jegyző Gr Batthyány Ti­vadar í [...] t ház figyelmét teszem ezt Bozóky Árjjád s több igen t [...]
372. Ülésnapok • 1906-336 (1906-XIX-356. oldal)
[...] a választásokkor Élénk helyeslés halfelől Bozóky Árpád Nem személyek támogatására vállalkozott [...] imparlamentáris hangon Zaj jobbfelől Rakovszky István Ott van az elnök Elnök [...]
373. Ülésnapok • 1906-131 (1906-VIII-22. oldal)
[...] állam és mi a nemzet Bozóky Árpád Például Poroszországban Polit Mihály [...] kell s tud­juk hogy Szent István is ezt a tanácsot adta [...]
374. Ülésnapok • 1906-377 (1906-XXI-274. oldal)
[...] mint a megálla­pított fix összegeket Bozőky Árpád És van a ki [...] s rendelet a melyet Tisza István kibocsátott és a mely sza­bályozta [...]
375. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-20. oldal)
[...] bukik meg vele Gr Tisza István azt mondotta hogy az a [...] Állt vele és bukott Zaj Bozóky Árpád Nem takaródzott másokkal Zaj [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind